SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 18:47
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:662
Wszystkie strony:641632

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plOgloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej 
OGlOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej ponizej 60 tys.€
Miasto Szklarska Poreba , 58-580 Szklarska Poreba, ul. Mariana Buczka 2, woj. dolnośląskie, pow. jeleniogorski, tel. 0757174811, fax 0757174818, www.szklarskaporeba.pe-mail:sekretariat@szklarskaporeba.pl ,

l. Mariana Buczka 2 , I etap- remont werandy poludniowej polegający glownie na :
-wymianie i odtworzeniu zniszczonych podlog,
-wymianie podsufitki oraz boazerii
-wymianie stolarki okiennej
-wymianie niektorych elementow konstrukcyjnych

Weranda o wym. 2.00 x 6.56 m w rzucie
Kubatura ok.146.0 m3

Miejsce realizacji: Szklarska Poreba

Nie dopuszcza sie skladania oferty wariantowej i cześciowej

Termin realizacji - 20 październik 2004 r.

W przetargu mogą wziąc udzial wykonawcy spelniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. -Prawo o zamowieniach publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.119) i spelnią warunki wyszczegolnione w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w tym:
Wykazanie sie realizacjami zblizonymi do przedmiotu zamowienia w ciągu ostatnich 3 lat

Wadium - 2500 zl

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w siedzibie zamawiającego, pok. 11, l - pietro

Uprawniony do kontaktow z oferentami :
Roland Kacperski, tel.075 7174811 w. 112
Roman Hryniewicz, tel. 075 7174811 w. 111
w godzinach urzedowania 7:30-15:30
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl

Termin skladania ofert uplywa w dniu 19.07.2004 r. o godzinie 12:00
Termin związania ofertą 30 dni (licząc od dnia zlozenia )

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2004 r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego
,pok.nr 14


Szklarska Poreba, dn. 03.07.2004 r.