SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Adam Szumowski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-07-25 17:06
Ostatnia zmiana: 2005-07-25 17:06
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1132
Wszystkie strony:641651

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plOgoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat 

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ POReBY

oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

nieruchomości zabudowanej budynkiem (szalet miejski) o powierzchni uzytkowej okolo 30 m2 polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja w granicach dzialek gruntu nr  401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5 obr. 5 o lącznej powierzchni okolo 2216 m2 - Skwer Radiowej Trójki oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni uzytkowej 273,5 m2 i kubaturze 2692 m2 polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Pstrowskiego w granicach dzialek gruntu nr  448, 437, 436/1, 435/1 oraz cześci dzialek nr  447 i 439  obr. 5 o lącznej powierzchni okolo 34 011 m2 – Park miejski – „Esplanada”. Nieruchomośc zabudowana polozona przy ul. Pstrowskiego obciązona jest umową z 19.09.1997 r. najmu lokalu uzytkowego polozonego w budynku posadowionym na dzialce nr 437 obr. 5 która zostala przez Gmine wypowiedziana, z piecioma lokatorami zameldowanymi na pobyt staly w przedmiotowym budynku


Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

I. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomości polozone w granicach dzialek gruntu nr 401/1, 401/2, 401/3,401/4, 401/5, 437 i w cześci dzialki gruntu nr 436/1 obr. 5 o lącznej powierzchni 7211 m2 na cele uslugowe , natomiast nieruchomości polozone w granicach dzialek gruntu nr 448, 435/1 i w cześci dzialek nr 436/1 447 , 439 obr. 5 o lącznej powierzchni 29016 m2 pod zagospodarowanie i utrzymanie na cele zieleni i rekreacji ogólnodostepnej, zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości wynikającym ze Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba  ( Uchwala Rady Miejskiej nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r.) oraz koncepcją urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania fragmentu „Historycznego Szlaku Regionu Karkonoszy w Szklarskiej Porebie” w rejonie parku miejskiego i skweru radiowej „Trójki” opracowaną przez mgr inz. Rolanda Kacperskiego. Na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba nieruchomości polozone są  w obszarze oznaczonym symbolem UC  tj.: tereny śródmiejskie, które powinny byc przeksztalcone w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze wlaściwym dla centrum kurortu górskiego o wysokich  walorach estetycznych. Preferuje sie  nieuciązliwe uslugi, glównie o charakterze centrotwórczym (handel, gastronomia) w tym specyficzne dla turystycznego charakteru miejscowości np. biuro informacji turystycznej, gastronomia.
II. Sposób zagospodarowania nieruchomości: Dzierzawca zobowiązany bedzie do zagospodarowania nieruchomości wedlug opracowanej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej. Projektowane zagospodarowanie parku miejskiego koresponduje z zagospodarowaniem skwerku przy ul. 1 Maja:
a)  nieruchomośc przy ul. 1 Maja:
Ze wzgledu na powiązana funkcjonalne  obydwu terenów, program określony w koncepcji dla nieruchomości  przy ul. 1 Maja nalezy przyjąc jako obligatoryjny.  Program ten zapewni wlaściwą obsluge turystów w tym osoby niepelnosprawne ( parking, biuro obslugi turystów, kawiarnia oraz  komunikacja do parku miejskiego – Esplanady). Pion komunikacyjny  z windami  i krytą estradą stanowiący jednocześnie wieze widokową, ulatwi dostep do centrum parku z pawilonem Esplanady i placem imprez plenerowych z muszlą koncertową, amfiteatrem i fontanną  muzyczną. Nalezy pozostawic na terenie nieruchomości drewniane tablice informacyjne, kamienny obelisk  oraz kamienne plyty z emblematami ust na plytach mosieznych.
b) nieruchomośc przy ul. Pstrowskiego:
W koncepcji zalozono funkcje istniejącego pawilonu Esplanada jako centrum  edukacji artystycznej z mozliwością wyodrebnienia kawiarni i sali wystawowej po przeszkleniu otwartych arkad. Program określony w koncepcji dla nieruchomości polozonej przy ul. Pstrowskiego  nalezy przyjąc jako obligatoryjny. Przyjete funkcje w projektowanej cześci rozbudowy pawilonu nalezy przyjąc jako propozycje z mozliwością zmiany funkcji  na inną o charakterze ogólnomiejskim związaną z kulturą, rzemioslem artystycznym itp. z wykluczeniem funkcji mieszkaniowych , hotelowych itp. Zakres rozbudowy pawilonu nie moze zdominowac cześci istniejącej. 
III. Terminy zagospodarowania nieruchomości:
a)Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe dla I etapu realizacji – 30.05.2006 r.

b) Realizacja I etapu zagospodarowania obejmującego:

 Nieruchomośc przy ul. 1 Maja:
- pawilon z kawiarnią i biurem obslugi turystów – oddanie do uzytku do dnia   30.05.2007 r.
- wieza widokowa - komunikacyjna – oddanie do uzytku do dnia 30.11.2008 r.
- estakada do parku – oddanie do uzytku do dnia  30.11.2008 r.
- parking – oddanie do uzytku do dnia  30.05.2007 r.
- zielen – zakonczenie prac do dnia 30.05.2007 r.


Nieruchomośc przy ul. Pstrowskiego:
- remont i zagospodarowanie istniejącego pawilonu Esplanada – oddanie do uzytku do dnia  30.10.2007 r.
- wykonanie przylącza kanalizacyjnego pawilonu – oddanie do uzytku do dnia   30.08.2007 r.
-  ogrodzenie parku –oddanie do uzytku do dnia  30.10.2007 r.                                                                    
-   amfiteatr, fontanna muzyczna – oddanie do uzytku do dnia   30.10.2007 r.
-   porządkowanie zieleni, aleje parkowe, remont schodów terenowych, oświetlenie parku – zakonczenie prac do dnia 30.10.2007 r.

c) wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbudowe   pawilonu Esplanada do dnia 30.06.2008 r.

d) realizacja II etapu zagospodarowania  obejmującego rozbudowe pawilonu Esplanada – oddanie do uzytku do dnia  30.06.2009 r. 

IV. Budynek (pawilon „Esplanada”) polozony na dzialce nr 437 obr. 5 polozony jest na terenie chronionym prawnie przez wpis do rejestru zabytków pod nr 611/J z dnia 28.02.1980 r. w związku z czym podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projekt decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu. Przed  rozpoczeciem prac nalezy uzyskac decyzje – pozwolenie Delegatury Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Koncepcja zagospodarowania parku miejskiego „Esplanada” i Skweru Radiowej „Trójki” przy ul. 1 Maja zostala pozytywnie zaopiniowana przez kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. 
V. Wywolawcza stawka miesiecznego czynszu dzierzawnego:  1.690,59 zlotych netto, a minimalne postąpienie 100,- zlotych.  Do wylicytowanej kwoty miesiecznego czynszu netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.  Czynsz dzierzawny platny w terminie do 10 kazdego miesiąca bez wezwania. Stawka czynszu bedzie waloryzowana co rok, począwszy od 2006 roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. Za kazdy dzien zwloki Wydzierzawiający bedzie pobieral od Dzierzawcy odsetki w wysokości ustawowej. W pierwszym roku czynsz platny miesiecznie w wysokości 6,30% ustalonej stawki czynszu dzierzawnego.  Po uplywie 10 lat obowiązywania umowy Wydzierzawiający moze wypowiedziec czynsz za rocznym okresem wypowiedzenia, przy czym wysokośc nowego czynszu nie moze byc wyzsza iz średnia wartośc czynszu za dzierzawe nieruchomości na terenie miasta, liczona w oparciu o wskaźniki obowiązujące przy ul. Jedności Narodowej, ul. 1 Maja, ul. Turystycznej, ul. Okrzei, ul. Kilinskiego i ul. Uroczej.
VI. Dzierzawca nie moze potrącac z czynszu zadnych nalezności z tytulu roszczen przyslugujących mu wzgledem Gminy Szklarska Poreba. Dzierzawca wyraza zgode na zaliczenie dokonywanych wplat z tytulu czynszu przede wszystkim na zalegle nalezności uboczne wynikające z umowy.  Czynsz dzierzawny nie obejmuje oplat z tytulu dostarczenia energii elektrycznej, gazu, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokól niej.
VII. Oprócz czynszu dzierzawnego i oplat, o których mowa w pkt. VI  Dzierzawca  zobowiązany bedzie placic Wydzierzawiającemu podatek od nieruchomości, na zasadach określonych w ustawie o podatkach i oplatach lokalnych,  po uprzednim zgloszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Finansowym Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie.
VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką (w zlotych) wadium w wysokości 2062,52 zlotych na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 22.08.2005 r.  Wadium wplacone przez uczestnika, który przetarg wygral zaliczone zostanie na poczet wplaty kaucji, która stanowic bedzie zabezpieczenie prawidlowego wykonania umowy, a w szczególności terminowego uiszczania czynszu, utrzymania przedmiotu dzierzawy w nalezytym stanie. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Szklarska Poreba w razie uchylenia sie uczestnika, który przetarg wygral od zawarcia umowy.
IX. Przed rozpoczeciem przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej nalezy zlozyc:
- Oświadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogloszeniu, projektem umowy dzierzawy i koncepcją urbanistyczno – architektoniczną dla Parku Miejskiego „Esplanada” i Skweru Radiowej „Trójki” oraz ze przyjmuje w/wym. bez zastrzezen. Szczególowe warunki umowy dzierzawy zawiera projekt umowy dzierzawy dostepny wraz z wyzej wymienioną koncepcją urbanistyczno – architektoniczną w pok. 16 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2.
- Oświadczenie o zapoznaniu sie ze stanem technicznym zabudowan i przyjeciu go bez  zastrzezen
- Aktualne dane z wlaściwego rejestru oraz struktury kapitalowej spólki, umowe spólki i aktualną liste wspólników dla osób prawnych.
- Dowód wplaty wadium
- Zaświadczenie z Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie o nie zaleganiu w podatkach i oplatach
XI. Uczestnicy przystepujący do przetargu zobowiązani są do przedlozenia dokumentów stwierdzających tozsamośc, a w przypadku osób prawnych równiez pelnomocnictwo do wystepowania w ich imieniu.
XII. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestników, jezeli chociaz jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postąpienie powyzej wywolawczej stawki czynszu dzierzawnego.
XIII. Zawarcie umowy w ciągu 14 dni od daty przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z wlaściwego rejestru.  
XIV. Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odwolac przetarg  z  uzasadnionej przyczyny.


Przetarg odbedzie sie w formie ustnej licytacji wysokości miesiecznej kwoty czynszu netto za dzierzawe w dniu
25 sierpnia 2005 roku o godz. 1100 w sali nr 2 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2

Szczególowych informacji udziela sie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie , pok. nr 16 tel. (075) 75 47 715 lub 75 47 736

     
  Szklarska Poreba,  15 lipiec 2005 r.