SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 18:44
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1068
Wszystkie strony:641630

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plPrzetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone: 
Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:


1. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej, skladającej sie z dzialki gruntu nr 118/1 obr. 6 o powierzchni 3616 m2, budynku bylej szkoly o powierzchni uzytkowej 1.054,41 m2, budynku garazu o powierzchni uzytkowej 39 m2, budynku gospodarczego o powierzchni uzytkowej 45 m2, ogrodzonej na dlugości 212 m plotem z siatki stalowej. Nieruchomośc polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Gimnazjalnej 4. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. W planie ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba - waznym do konca 2003 r. (Uchwala Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19.10.94 r.) nieruchomośc znajduje sie w obszarze uslug publicznych - UP, a budynek ujety jest w spisie konserwatorskim. Przeznaczenie terenu i sposob zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z planem ogolnym. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. W dniu 27 czerwca 2002 r. podjeta zostala przez Rade Miejską w Szklarskiej Porebie Uchwala Nr XLII/523/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Miejscowym Planie Ogolnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba, zgodnie z ktorą zmianą w planie obejmuje sie teren polozony przy ul. Gimnazjalnej, oznaczony geodezyjnie jako dzialka nr 118/1 obr. 6, o planowanym podstawowym przeznaczeniu - M. tereny zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej w strefie osadnictwa skupionego.
Cena wywolawcza nieruchomości- 400.000,- zl (slownie: czterysta tysiecy zlotych) w tym:
- cena wywolawcza gruntu: 94.920,- zl (23,73 % ceny wywolawczej nieruchomości)
- cena wywolawcza budynkow i ogrodzenia: 305.080,- zl (76,27 % ceny wywolawczej nieruchomości)
a minimalne postąpienie - 2 % ceny wywolawczej nieruchomości.

2. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej, skladającej sie z dzialki gruntu nr 49/1 obr. 6 o powierzchni 4959 m2 oraz budynku bylego pensjonatu o powierzchni uzytkowej 457,8 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Odrodzenia 18. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 47015 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. W planie ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba - waznym do konca 2003 r. (Uchwala Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19.10.94 r.) nieruchomośc znajduje sie w obszarze uslug turystyczno - wypoczynkowych (UT-W), ponadto linie wewnetrznego podzialu dzielą ten teren na roznego rodzaju uzytki: (B) - budowlany i (ZP) - zielen urządzoną, a budynek znajdujący sie w granicach posesji ujety jest w spisie konserwatorskim. Przeznaczenie terenu i sposob zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z planem ogolnym. Termin zagospodarowania nieruchomości: do 31.12.2005 r. wykonanie remontu obiektu. Cena wywolawcza nieruchomości- 460.000,- zl (slownie: czterysta sześcdziesiąt tysiecy zlotych), w tym:
- cena wywolawcza gruntu:206.678,- zl (44,93 % ceny wywolawczej nieruchomości)
- cena wywolawcza budynku:253.322,- zl (55,07 % ceny wywolawczej nieruchomości)
a minimalne postąpienie - 2 % ceny wywolawczej nieruchomości.

3. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 95/10 obr. 5 o powierzchni 8134 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Orzeszkowej. Zgodnie z planem ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba - waznym do konca 2003 roku (Uchwala Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19.10.94 r.) dzialka znajduje sie w obszarze uslug turystyczno-wypoczynkowych. Ponadto linie wewnetrzne rozgraniczają na tym terenie: obszar rekreacji i zimowych sportow wraz z trasą wyciągu orczykowego, (B) - uzytek budowlany, (ZN) - zielen nieurządzoną, (ZP) - zielen urządzoną. Przeznaczenie terenu i sposob zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z planem ogolnym. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Przez dzialke przebiega podziemna linia energetyczna wysokiego napiecia. Cena wywolawcza nieruchomości - 100.000,- zl, a minimalne postąpienie - 5 % ceny wywolawczej nieruchomości.

4. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej, skladającej sie z dzialki gruntu nr 4/3 obr. 6 o powierzchni 1552 m2 oraz budynku skladającego sie z: 6 pomieszczen garazowych, 4 pomieszczen magazynowych, 2 pomieszczen warsztatowych, 2 pomieszczen biurowych, lazienki z wc i korytarza o lącznej powierzchni uzytkowej 285,6 m2. Nieruchomośc polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Huty. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 45684 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. Dzialka znajduje sie na terenie oznaczonym w planie ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba - waznym do konca 2003 roku (Uchwala Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19.10.94 r.) w obszarze funkcji produkcyjno-uslugowych i obslugi technicznej gospodarki komunalnej. Sposob zagospodarowania: zgodnie z planem ogolnym. Termin zagospodarowania: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości - 50.000,- zl, w tym:
- cena wywolawcza gruntu: 32.835,- zl (65,67% ceny wywolawczej nieruchomości)
- cena wywolawcza budynku: 17.165,- zl (34,33% ceny wywolawczej nieruchomości).
Minimalne postąpienie -5 % ceny wywolawczej nieruchomości.

5. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, skladającej sie z dzialek gruntu nr 537/7 i nr 536/1 obr. 5 o lącznej powierzchni 1832 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej. Zgodnie z planem ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba - waznym do konca 2003 roku (Uchwala Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19.10.94 r.) nieruchomośc znajduje sie w obszarze uslug komercyjnych. Przeznaczenie terenu i sposob zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z obowiązującym planem. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 34391 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. Przez dzialke nr 537/7 przebiega linia telefoniczna ze slupem oraz znajduje sie na niej studzienka kolektora. Cena wywolawcza nieruchomości - 85.000,- zl, a minimalne postąpienie - 5 % ceny wywolawczej nieruchomości.

6. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 302 obr. 1 o powierzchni 615 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Podgorze. Zgodnie z planem ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba - waznym do konca 2003 roku (Uchwala Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19.10.94 r.) dzialka znajduje sie w obszarze mieszkaniowo-pensjonatowym. Przeznaczenie terenu: zgodnie z obowiązującym planem. Sposob zagospodarowania nieruchomości: pod zabudowe mieszkaniową jednorodzinną. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce rośnie modrzew oraz znajduje sie na niej szambo, do ktorego odprowadzane są ścieki z sąsiednich posesji. Cena wywolawcza nieruchomości - 20.000,- zl (w tym grunt: 99,44% i drzewostan:0,56%), a minimalne postąpienie - 5 % ceny wywolawczej nieruchomości.

7. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 274 obr. 2 o powierzchni 819 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Spokojnej. Zgodnie z planem ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba - waznym do konca 2003 roku (Uchwala Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19.10.94 r.) dzialka znajduje sie w obszarze mieszkaniowo-pensjonatowym. Przeznaczenie terenu: zgodnie z obowiązującym planem. Sposob zagospodarowania nieruchomości: pod zabudowe mieszkaniową jednorodzinną. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Cena wywolawcza nieruchomości - 40.000,- zl, a minimalne postąpienie - 5 % ceny wywolawczej nieruchomości.

8. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 149 obr. 2 o powierzchni 1942 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Gornej. Zgodnie z planem ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba - waznym do konca 2003 roku (Uchwala Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19.10.94 r.) dzialka znajduje sie w obszarze mieszkaniowo-pensjonatowym, cześc dzialki znajduje sie w technicznej strefie linii energetycznej wysokiego napiecia. Przeznaczenie terenu i sposob zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z obowiązującym planem. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Przez dzialke przebiega linia energetyczna wysokiego napiecia oraz ciek wodny. Cena wywolawcza nieruchomości - 65.000,- zl, a minimalne postąpienie - 5 % ceny wywolawczej nieruchomości.

9. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 50 obr. 4 o powierzchni 617 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. 11 Listopada. Zgodnie z planem ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba - waznym do konca 2003 roku (Uchwala Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19.10.94 r.) dzialka znajduje sie w obszarze mieszkaniowo-pensjonatowym. Przeznaczenie terenu: zgodnie z obowiązującym planem. Sposob zagospodarowania nieruchomości: pod zabudowe mieszkaniową jednorodzinną. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 34784 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. Cena wywolawcza nieruchomości - 36.000,- zl, a minimalne postąpienie - 5 % ceny wywolawczej nieruchomości.

10. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 49 obr. 4 o powierzchni 699 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Grottgera. Zgodnie z planem ogolnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba - waznym do konca 2003 roku (Uchwala Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19.10.94 r.) dzialka znajduje sie w obszarze mieszkaniowo-pensjonatowym. Przeznaczenie terenu: zgodnie z obowiązującym planem. Sposob zagospodarowania nieruchomości: pod zabudowe mieszkaniową jednorodzinną. Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 34786 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. Na dzialce rośnie modrzew - do zachowania oraz przebiega przez nią linia energetyczna z dwoma slupami. Cena wywolawcza nieruchomości - 40.000,- zl (w tym grunt: 95,92 % i drzewostan: 4,08 %), a minimalne postąpienie - 5 % ceny wywolawczej nieruchomości.

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotowką (w zlotych) wadium w wysokości 10% ceny wywolawczej nieruchomości (a w przypadku nieruchomości stanowiącej pozycje nr 1 niniejszego ogloszenia 5% ceny wywolawczej nieruchomości) na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 13.10.2003 r. Wadium wplacone przez uczestnika, ktory przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Szklarska Poreba w razie uchylenia sie uczestnika, ktory przetarg wygral od zawarcia umowy sprzedazy w formie aktu notarialnego.
II. Przed rozpoczeciem przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej nalezy zlozyc:
- Oświadczenie o zapoznaniu sie z ogloszeniem o przetargu, z warunkami przetargu i przyjeciu ich bez zastrzezen.
- Oświadczenie o zapoznaniu sie ze stanem technicznym zabudowan i przyjeciu go bez zastrzezen (pozycja nr 1,2 i 4 niniejszego ogloszenia)
- Aktualne dane z wlaściwego rejestru oraz struktury kapitalowej spolki, umowe spolki i aktualną liste wspolnikow dla osob prawnych.
- Dowod wplaty wadium.
III. Uczestnicy przystepujący do przetargu zobowiązani są do przedlozenia dokumentow stwierdzających tozsamośc, a w przypadku osob prawnych rowniez pelnomocnictwo do wystepowania w ich imieniu.
IV. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow, jezeli chociaz jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postąpienie powyzej ceny wywolawczej nieruchomości.
V. Wylicytowana cena nieruchomości platna nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.
VI. Zawarcie umowy sprzedazy w formie aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie.
VII. Koszty aktu notarialnego i oplate sądową ponosi nabywca.
VIII. Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcow) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskac zezwolenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.
IX. Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odwolac przetarg z uzasadnionej przyczyny.


Przetargi odbedą sie w dniu 17 października 2003 r. o godz. 13 00 w sali
nr 14 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2Szczegolowych informacji udziela sie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych tut. Urzedu, pokoj nr 15 lub telefonicznie (075) 717-48-11 do 20 wew. 115. Dodatkowe informacje o nieruchomościach bedących przedmiotem przetargu dostepne są rowniez w Internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
Szklarska Poreba, 30 wrzesien 2003 r.