SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majatek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Strona miejska

Rada Miejska
Urzad Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majatkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorzadowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarzadzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociagow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-08-23 22:25
Ostatnia zmiana: 2006-09-13 16:03
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:27644
Wszystkie strony:641443

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urzad Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plZamowienia publiczne 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na uslugi geodezyjne dla Miasta Szklarska Poreba w 2007 roku
2007-02-25 09:44:48
2 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia na wykonywanie w 2007 roku dla Miasta Szklarska Poreba uslug geodezyjnych w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z dodatkami
2007-02-25 09:51:50
3 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na uslugi wycen nieruchomości dla Miasta Szklarska Poreba w 2007 roku
2007-02-25 09:49:11
4 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia na wykonywanie w 2007 roku dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z dodatkami
2007-02-25 09:53:58
5 Protest w postepowaniu na wykonywanie w 2007 roku dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości Protest dotyczacy ogloszenia o zamowieniu i postanowien specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (swiz) przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 60.000 euro na wykonanie zadania pod nazwa "Uslugi wycen nieruchomości dla Miasta Szklarska Poreba w 2007 roku"
2007-03-02 10:39:56
6 Protest w postepowaniu na wykonywanie w 2007 roku dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości Protest dotyczacy ogloszenia o zamowieniach i postanowien specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (swiz) przetargu nieograniczonego o wartości ponizej 60.000 euro na wykonanie zadania pod nazwa "Uslugi wycen nieruchomości dla Miasta Szklarska Poreba"
2007-03-02 10:43:46
7 zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania na wykonywanie w 2007r. dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
2007-03-02 11:13:19
8 Informacja o wyniku postepowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na uslugi geodezyjne w 2007 r.
2007-03-16 23:39:07
9 ogloszenie o przetargu nieograniczonym Ogloszenie o przeatgu nieograniczonym na uslugi wycen nieruchomosci dla Miasta Szklarska Poreba
2007-03-20 14:34:09
10 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia ma uslugi wycen nieruchomosci dla Miasta Szklarska Poreba
2007-03-20 15:02:14
11 Modyfikacja specyfikacji istotnych warunkow zamowienia Modyfikacja specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2007-03-26 15:55:41
12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2007-04-11 15:01:36
13 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie wycen nieruchomości
2007-04-27 18:06:07
14 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Zamowienie na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
2007-04-27 18:08:46
15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2007-05-10 17:16:00
16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wykonywanie wycen nieruchomości
2007-06-14 16:32:19
17 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 60000 Euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2007-06-04 16:04:09
18 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2007-06-04 16:04:30
19 OGlOSZENIE O ZAMoWIENIU Odbudowa mostu drogowego na potoku Kamienczyk w ciagu ulicy Stromej w Szklarskiej Porebie
2007-07-02 09:51:28
20 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Zamowienie na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba robot budowlanych
2007-07-02 10:08:25
21 Ogloszenie Burmistrza Szklarskiej Poreby nr 135748 - 2007 z dnia 6.08.2007 r. OGlOSZENIE O ZAMoWIENIU - roboty budowlane. Odbudowa mostu drogowego na potoku Kamienczyk w ciagu ulicy Stromej w Szklarskiej Porebie.
2007-08-07 09:30:29
22 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia publicznego Odbudowa mostu drogowego na potoku Kamienczyk w ciagu ulicy Stromej w Szklarskiej Porebie
2007-08-20 08:23:16
23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Odbudowa mostu drogowego na potoku Kamienczyk w ciagu ulicy Stromej w Szklarskiej Porebie.
2007-08-30 08:29:39
24 Ogloszenie Burmistrza Szklarskiej Poreby numer 133578 - 2007 z dnia 3.08.2007 r. OGlOSZENIE O ZAMoWIENIU - roboty budowlane. Boisko dla dzieci i mlodziezy - Szklarska Poreba ul. Warynskiego.
2007-08-07 09:28:18
25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKoW ZAMoWIENIA PUBLICZNEGO BUDOWA BOISKA DLA DZIECI I MlODZIEzY W SZKLARSKIEJ POREBIE PRZY UL. WARYNSKIEGO
2007-08-09 14:03:13
26 Pytania i odpowiedzi dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia pn. Budowa boiska dla dzieci i mlodziezy w Szklarskiej Porebie przy ul. Warynskiego
2007-08-13 11:00:42
27 Uzupelnienie opisu przedmiotu zamowienia Uzupelnienie zawartości zamieszczonej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla zadania Budowa boiska dla dzieci i mlodziezy w Szklarskiej Porebie przy ul. Warynskiego - poprzez dolaczenie cześci rysunkowej do pliku [4] Cz. III opis przedmiotu_PW
2007-08-14 08:40:26
28 KOMUNIKAT nr 01/2007 z 13 sierpnia 2007 r. dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia pn. Budowa boiska dla dzieci i mlodziezy w Szklarskiej Porebie przy ul. Warynskiego
2007-08-13 23:00:53
29 Rozstrzygniecie protesu zlozonego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego Budowa boiska dla dzieci i mlodziezy w Szklarskiej Porebie przy ul.Warynskiego
2007-08-20 08:25:21
30 Informacja o wyborze oferty Budowa boiska dla dzieci i mlodziezy w Szklarskiej Porebie przy ul.Warynskiego.
2007-09-04 22:02:04
31 ogloszenie o przetargu nieograniczonym Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie wycen nieruchomości
2007-08-30 16:36:37
32 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie przeatrgu nieograniczonego
2007-08-30 16:42:23
33 Ogloszenie o zamowieniu Odbudowa kladki dla pieszych nad rzeka Kamienna w Szklarskiej Porebie, laczacej ul. Jeleniogorska z ul. Objazdowa
2007-09-03 09:44:41
34 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Odbudowa kladki dla pieszych nad rzeka Kamiennaw Szklarskiej Porebie, laczacej ul. Jeleniogorska z ul. Objazdowa.
2007-09-09 18:56:26
35 KOMUNIKAT nr 01/2007 z 17 października 2007 r. dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Odbudowa kladki dla pieszych nad rzeka Kamienna w Szklarskiej Porebie, laczacej ul. Jeleniogorska z ul. Objazdowa.
2007-09-18 01:19:41
36 Informacja o wyborze oferty w trybie NBO Odbudowa kladki dla pieszych nad rzeka Kamienna w Szklarskiej Porebie, laczacej ul.Jeleniogorska z ul.Objazdowa.
2007-09-26 23:28:16
37 Informacja o wyniku postepowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2007-09-06 14:47:41
38 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym Przetarg na wymiane stolarki okiennej i drzwi PCV wraz z robotami towarzyszacymi w budynku Zakladu Opiekunczo-Leczniczego w Szklarskiej Porebie
2007-09-20 12:17:42
39 Ogloszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego Przetarg na wymiane stolarki okiennej i drzwi PCV wraz z robotami towarzyszacymi w budynku Zakladu Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskiej Porębie
2007-10-11 14:08:03
40 Ogloszenie o przetargu w trybie "Negocjacji bez ogłoszenia" Przetarg na wymiane stolarki okiennej i drzwi PCV wraz z robotami towarzyszacymi w budynku Zakladu Opiekuńczo-Leczniczym w Szklarskiej Porębie
2007-10-12 10:05:32
41 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych nieruchomości oraz uproszczonych inwentaryzacji budynkow
2007-10-16 14:42:11
42 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych nieruchomości oraz uproszczonych inwentaryzacji budynkow w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro
2007-10-16 14:48:42
43 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości w celu aktualizacji oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow
2007-10-16 14:52:53
44 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości w celu aktualizacji oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow w trybie przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro
2007-10-16 14:55:54
45 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2007-10-25 18:33:05
46 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o wykonawcach wykluczonych w postepowaniu na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości w celu aktualizacji oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow
2007-11-07 15:31:06
47 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymiane stolarki okiennej i drzwi PCV wraz z robotami towarzyszacymi w budynku Zakladu Opiekuńczo-Leczniczego w Szklarskiej Porębie
2007-11-22 11:21:45
48 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych nieruchomości
2008-01-14 15:12:19
49 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych nieruchomości w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro
2008-01-14 15:12:47
50 Ogloszenie o zamowieniu Biezace utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szklarska Poreba
2008-01-31 10:34:20
51 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Biezace utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szklarska Poreba
2008-01-31 12:39:39
52 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2008-02-01 19:43:48
53 wyjaśnienie do SIWZ Biezace utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szklarska Poreba
2008-02-11 21:00:52
54 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg na "Biezace utrzymanie i konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szklarska Poreba"
2008-02-27 12:04:34
55 ogloszenie o zamowieniu publicznym na zakup pojazdu
2008-03-05 15:08:14
56 specyfikacja istotnych warunkow zamowienia
2008-03-05 15:09:44
57 Zalaczniki do specyfikacji
2008-03-05 15:10:06
58 Komunikat do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia do ogloszenia o zamowieniu publicznym na zakup samochodu
2008-03-10 14:32:52
59 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup pojazdu
2008-03-17 13:23:08
60 Ogloszenie o zamowieniu (ZP400), Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia Opracowanie Studium Komunikacyjnego miasta Szklarska Poreba
2008-03-07 21:37:33
61 Komunikat 01/2008 z 17.03.2008r Uniewaznienie postepowania na Opracowanie studium komunikacyjnego miasta Szklarska Poreba
2008-03-17 13:00:43
62 Ogloszenie o zamowieniu publicznym usluga ubezpieczeniowa – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz nastepstw nieszcześliwych wypadkow czlonkow ochotniczych strazy pozarnych
2008-03-13 13:39:25
63 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKoW ZAMoWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz nastepstw nieszcześliwych wypadkow czlonkow ochotniczych strazy pozarnych Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie
2008-03-13 13:40:23
64 Zalaczniki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz nastepstw nieszcześliwych wypadkow czlonkow ochotniczych strazy pozarnych Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie
2008-03-13 13:40:43
65 Odpowiedzi na pytania wykonawcow Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz nastepstw nieszcześliwych wypadkow czlonkow ochotniczych strazy pozarnych Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie
2008-03-17 16:56:58
66 BIS - Ogloszenie o zamowieniu (ZP400) Opracowanie Studium Komunikacyjnego miasta Szklarska Poreba
2008-03-19 19:03:00
67 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, cz. I Opracowanie Studium Komunikacyjnego miasta Szklarska Poreba
2008-03-19 19:02:13
68 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, cz. II Opracowanie Studium Komunikacyjnego miasta Szklarska Poreba.
2008-03-19 19:04:09
69 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, cz. III Opracowanie Studium Komunikacyjnego miasta Szklarska Poreba
2008-03-19 19:06:50
70 Komunikat 01/2008 z 29 marca 2008 r. dotyczy udzielenia odpowiedzi na pytania w postepowaniu pn. Opracowanie Studium Komunikacyjnego miasta Szklarska Poreba.
2008-03-29 10:07:41
71 Komunikat 02/2008 z 04 kwietnia 2008 r. Uniewaznenie postepowania na Opracowanie studium komunikacyjnego miasta Szklarska
2008-04-07 11:55:06
72 Zawiadomienie o wyniku postepowania (zadanie I) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz nastepstw nieszcześliwych wypadkow czlonkow ochotniczych strazy pozarnych Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie
2008-03-25 18:52:04
73 Zawiadomienie o wyniku postepowania (zadanie II) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz nastepstw nieszcześliwych wypadkow czlonkow ochotniczych strazy pozarnych Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie
2008-03-25 18:52:44
74 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2008-04-14 16:54:16
75 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2008-04-14 16:58:31
76 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości i inwentaryzacji
2008-05-08 15:53:30
77 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości i inwentaryzacji
2008-05-08 15:54:40
78 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2008-05-09 09:31:48
79 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2008-05-09 09:32:22
80 Informacja o wyniku postepowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie wycen nieruchomości
2008-05-21 16:52:15
81 Informacja o wyniku postepowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości
2008-05-21 16:59:14
82 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym Bankowa obsluga budzetu miasta oraz Szkoly Podstawowej Nr 1, Szkoly Podstawowej Nr 5, Przedszkola Samorzadowego Nr 1, Przedszkola Samorzadowego Nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie
2008-05-29 13:20:07
83 Zalacznik nr 1 Wykaz jednostek budzetowych Miasta Szklarska Poreba objetych zamowieniem publicznym, ilośc wykonanych uslug bankowych w I kwartale 2008 r., stan środkow pienieznych na koniec I kwartalu 2008 r.
2008-05-29 13:23:46
84 Zalacznik nr 2 Umowa rachunku bankowego
2008-05-29 13:24:38
85 Zalacznik nr 3 Oferta dla przetargu nieograniczonego o wartości ponizej kwoty 206.000 Euro
2008-05-29 13:25:40
86 Zalacznik nr 4 Oświadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postepowania
2008-05-29 13:27:55
87 Bankowa obsluga Budzetu Miasta i jednostek budzetowych wyjaśnienie treści SIWZ
2008-06-13 10:24:30
88 Bankowa obsluga Budzetu Miasta i jednostek budzetowych wyjaśnienie treści SIWZ 2
2008-06-13 23:32:40
89 Bankowa obsluga Budzetu Miasta i jednostek budzetowych wyjaśnienie treści SIWZ 3
2008-06-17 10:45:36
90 Bankowa obsluga Budzetu Miasta i jednostek budzetowych wyjaśnienie treści SIWZ 4
2008-06-19 13:16:23
91 Bankowa obsluga Budzetu Miasta i jednostek budzetowych wyjaśnienie treści SIWZ 5
2008-06-23 14:10:37
92 Bankowa obsluga Budzetu Miasta i jednostek budzetowych wyjaśnienie treści SIWZ 6
2008-06-23 14:10:54
93 Bankowa obsluga Budzetu Miasta i jednostek budzetowych wyjaśnienie treści SIWZ 7
2008-06-25 12:06:17
94 Zaproszenie do skladania ofert Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w obszarze ulic Piastowskiej, Warynskiego, Matejki i Jeleniogorskiej w Szklarskiej Porebie
2008-06-03 15:48:11
95 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w obszarze ulic Piastowskiej, Warynskiego, Matejki i Jeleniogorskiej w Szklarskiej Porebie
2008-06-13 15:05:20
96 Zaproszenie do skladania ofert Zaproszenie do skladania ofert na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow tzw. "Nowego Centrum".
2008-06-05 00:26:29
97 Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania Zaproszenie do skladania ofert na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow tzw. "Nowego Centrum".
2008-06-13 15:04:18
98 Zaproszenie do skladania ofert Zaproszenie do skladania ofert na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow tzw. "Nowego Centrum".
2008-06-20 15:03:59
99 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zaproszenie do skladania ofert na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow tzw. "Nowego Centrum".
2008-07-02 13:25:57
100 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2008-06-23 17:00:42
101 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2008-06-23 17:06:41
102 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości w celu aktualizacji oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow
2008-06-23 17:08:25
103 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości w celu aktualizacji oplat z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow
2008-06-23 17:11:37
104 Informacja o wyniku postepowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2008-07-01 15:45:13
105 Informacja o wyniku postepowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości w celu aktualizacji oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego gruntu
2008-07-01 15:49:31
106 Bankowa obsluga Budzetu Miasta i jednostek budzetowych OGlOSZENIE O UDZIELENIU ZAMoWIENIA - uslugi
2008-08-06 07:33:53
107 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia cz.1 Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul. Krasinskiego w Szklarskiej Porebie
2008-08-18 12:17:18
108 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia cz.2 Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul. Krasinskiego w Szklarskiej Porebie - opis przedmiotu
2008-08-18 12:18:32
109 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia cz.3 Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul. Krasinskiego w Szklarskiej Porebie - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
2008-08-18 12:20:03
110 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia - cz.4 Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul. Krasinskiego w Szklarskiej Porebie – orientacyjny przedmiar robot
2008-08-25 22:08:03
111 [1] Pytania i odpowiedzi Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul. Krasinskiego w Szklarskiej Porebie – odpowiedź na pytania z 25.08.2008r.
2008-08-27 22:53:55
112 [2] Pytania i odpowiedzi Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul. Krasinskiego w Szklarskiej Porebie – odpowiedź na pytania z 28.08.2008r.
2008-08-29 13:58:51
113 Komunikat Nr 01/2008 z 05.09.2008 Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul. Krasinskiego w Szklarskiej Porebie – uniewaznienie postepowania
2008-09-06 23:55:04
114 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia Budowa trybun zewnetrznych ze schodami i zabezpieczeniem skarpy , wykonanie instalacji oświetleniowej - boiska dla dzieci i mlodziezy w Szklarskiej Porebie przy ul.Warynskiego
2008-09-06 23:55:52
115 Komunikat nr 01/2008 Budowa trybun zewnetrznych ze schodami i zabezpieczeniem skarpy, z 26 .09.2008r. wykonanie instalacji oświetleniowej - boiska dla dzieci i mlodziezy w Szklarskiej Porebie przy ul.Warynskiego - UNIEWAzNIENIE POSTePOWANIA
2008-09-29 09:03:52
116 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2008-09-12 16:32:19
117 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2008-09-12 16:38:00
118 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości w celu aktualizacji oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow
2008-09-12 16:41:36
119 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości w celu aktualizacji oplat z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow
2008-09-12 16:45:27
120 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul.I.Krasinskiego
2008-09-15 15:34:26
121 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul.I.Krasinskiego
2008-09-15 16:23:14
122 [1] Pytanie z 18.09.2008 i odpowiedź Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul.I.Krasinskiego
2008-09-19 11:54:22
123 [2] Pytania z 24 .09.2008r. i odpowiedź Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul.I.Krasinskiego
2008-09-26 08:36:11
124 Informacja o wyborze oferty Odbudowa kladki dla pieszych przez rzeke Kamienna w ciagu ul. Krasinskiego w Szklarskiej Porebie
2008-10-10 22:18:59
125 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Kamienczyk w ciagu ul. Turystycznej w Szklarskiej Porebie
2008-10-07 13:57:43
126 Zdjecia- stan istniejacy most w ciagu ul. Turystycznej Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Kamienczyk w ciagu ul. Turystycznej w Szklarskiej Porebie
2008-10-24 19:17:03
127 Informacja o wyborze oferty Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Bielen w ciagu ul. Demokratow w Szklarskiej Porebie
2008-11-15 16:15:44
128 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Bielen na drodze gminnej - odnoga ul. Demokratow w Szklarskiej Porebie
2008-10-24 19:15:42
129 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Kamienczyk w ciagu ul. Turystycznej w Szklarskiej Porebie INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
2008-11-05 11:56:37
130 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (1) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje 7 obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie - Cz.I IDW
2008-11-10 22:25:20
131 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (2) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje 7 obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie - Cz.II Projekt umowy
2008-11-10 22:26:31
132 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (3) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje 7 obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie - Cz.III Opis przedmiotu zamowienia - A.
2008-11-10 22:27:36
133 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (4) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje 7 obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie - Cz.III Opis przedmiotu zamowienia - B.
2008-11-10 22:28:27
134 [1] Pytanie z 12.11.2008r. i odpowiedź Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje 7 obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie
2008-11-12 23:29:44
135 Komunikat Nr 01/2008 z 13.11.2008r. - o zmianie zapisow SIWZ ZP 406 -ogloszenie o zmianie ogloszenia Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje 7 obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie
2008-11-13 22:14:05
136 Komunikat Nr 01/2008 z 25.11.2008 r. o uniewaznieniu postepowania Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje 7 obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie UNIEWAzNIENIE POSTePOWANIA
2008-11-25 08:50:48
137 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (1) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje czterech (4) obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie - Cz.I IDW
2008-11-29 19:48:40
138 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (2) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje czterech (4) obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie - Cz.II Projekt umowy
2008-11-29 19:49:52
139 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (3) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje czterech (4) obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie - Cz.III Opis przedmiotu zamowienia - A.
2008-11-29 19:50:48
140 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (3) Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje 7 obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie - Cz.III Opis przedmiotu zamowienia - B.
2008-11-29 19:53:22
141 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje czterech (4) obiektow uzyteczności publicznej polozonych w Szklarskiej Porebie-INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
2008-12-23 11:21:35
142 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2009-02-09 16:28:15
143 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 14 000 euro Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2009-02-09 16:30:45
144 Oświetlenie ulic Uslugi konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szklarskiej Poreby w okresie od 01.03.2009 r. do 28.02.2010 r.” - SIWZ
2009-02-12 10:56:40
145 Oświetlenie ulic „Uslugi konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szklarskiej Poreby w okresie od 01.03.2009 r. do 28.02.2010 r.” – ogloszenie ZP-400
2009-02-12 10:57:18
146 Oświetlenie ulic Odpowiedzi na zapytania dotyczace SIWZ
2009-02-17 15:10:11
147 Ogloszenie o zamowieniu Przebudowa ulicy 11.Listopada - ZP 400
2009-02-15 23:52:59
148 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz.1) Przebudowa ulicy 11.Listopada - cz.1 IDW
2009-02-15 23:57:02
149 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz.2) Przebudowa ulicy 11.Listopada - zalaczniki
2009-02-15 23:58:01
150 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz. 3) Przebudowa ulicy 11.Listopada - projekt umowy
2009-02-15 23:58:59
151 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz. 4) branza drogowa
2009-02-16 13:43:40
152 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz. 5) branza: kanalizacja deszczowa
2009-02-16 13:44:09
153 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz. 5b ) rurociagi do oprowadzania ściekow
2009-02-16 13:47:53
154 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz. 6) branza: przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
2009-02-16 13:44:42
155 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz. 7) branza: oświetlenie uliczne
2009-02-16 13:45:02
156 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz. 8) projekt wykonawczy ruchu zamiennego
2009-02-16 13:45:38
157 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz. 9) decyzja Dolnoślaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
2009-02-16 13:46:51
158 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (cz. 10) Przebudowa ulicy 11.Listopada - uzgodnienia
2009-02-17 10:06:01
159 Pytania i odpowiedzi Przebudowa ulicy 11.Listopada                      [1] pytanie i odpowiedź z 23.02.2009
2009-02-23 15:46:04
160 Zmiana ogloszenia o zamowieniu Przebudowa ulicy 11.Listopada - ZP 406 _ BZP Nr 41931z 24.022009r.
2009-02-25 11:39:31
161 Komunikat Nr 1 z 24.02.2009 r. Przebudowa ulicy 11.Listopada - zmiana zapisu w SIWZ
2009-02-25 11:40:17
162 Pytania i odpowiedzi Przebudowa ulicy 11.Listopada - [2] Pytania z 24 i 25 .02.2009r. i odpowiedzi
2009-02-26 12:17:11
163 Pytania i odpowiedzi Przebudowa ulicy 11.Listopada - [3] Pytanie z 24.02.2009r. z uzupelniajaca odpowiedzia
2009-02-26 19:29:08
164 Pytania i odpowiedzi Przebudowa ulicy 11.Listopada - [4] Pytanie z 26.02.2009r.
2009-02-27 12:07:17
165 Komunikat 02/2009 z 03.03.2009 r. Przebudowa ulicy 11.Listopada - przedluzenie terminu skladania ofert
2009-03-04 10:14:23
166 Pytania i odpowiedzi Przebudowa ulicy 11.Listopadai - [5] Pytania (27.02.- 04.03.2009r.)
2009-03-09 12:49:35
167 Pytania i odpowiedzi Przebudowa ulicy 11.Listopada - [6] Pytania (06.03.2009r.) i odpowiedzi
2009-03-09 13:02:58
168 Odcinek od Hm2+03 do Hm 2+44 Przebudowa ulicy 11.Listopada - uzupelnienie pliku : [5] Pytania (27.02.- 04.03.2009r.) i odpowiedzi , dotyczy pytania 1.
2009-03-13 10:41:55
169 Komunikat 03/2009 z 13.03.2009 Przebudowa ulicy 11.Listopada - przesuniecie terminu skladania ofert
2009-03-13 16:03:05
170 Pytania z 10.03.2009 i odpowiedzi Przebudowa ulicy 11.Listopada - [7] Pytania i odpowiedzi + opinia geotechniczna
2009-06-14 00:12:09
171 Informacja o wyborze oferty Przebudowa ulicy 11.Listopada - wybor najkorzystniejszej oferty
2009-03-21 11:52:25
172 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2009-02-20 17:03:57
173 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na konserwacje i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szklarskiej Poreby w okresie od 1.03.2009 roku do 28.03.2010 roku
2009-02-25 14:06:34
174 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie przetargu nieograniczonego na konserwacje i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szklarskiej Poreby w okresie od 1.03.2009 roku do 28.03.2010 roku
2009-02-26 12:57:46
175 Pytania z 10.03.2009 i odpowiedzi Przebudowa ulicy 11.Listopada - [7] Pytania i odpowiedzi + opinia geotechniczna
2009-06-14 00:12:09
176 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porebie - Ogloszenie o zamowieniu + SIWZ
2009-03-11 08:34:04
177 Informacja o wyborze oferty Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porebie - wybor najkorzystniejszej oferty
2009-03-22 12:31:30
178 decyzja na wyciecie drzew przebudowa ulicy 11.Listopada – aktualna decyzja na wyciecie drzew
2009-03-11 14:56:32
179 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba inwentaryzacji i operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2009-03-16 15:33:02
180 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba inwentaryzacji i operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2009-03-16 15:33:30
181 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2009-03-30 17:17:56
182 Ogloszenie o zamowieniu Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach Programu Moje Boisko-ORLIK 2012 przy ul. Okrzei w Szklarskiej Porebie - Ogloszenie o zamowieniu - ZP 400
2009-05-08 13:08:35
183 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach Programu Moje Boisko-ORLIK 2012 przy ul. Okrzei w Szklarskiej Porebie - [1] SIWZ
2009-05-08 13:12:05
184 Dokumentacja Projektowa Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach Programu Moje Boisko-ORLIK 2012 przy ul. Okrzei w Szklarskiej Porebie - [3] Dokumentacja projektowa
2009-05-08 14:07:04
185 Dokumentacja Projektowa Zmiany w dokumentacji projektowej
2009-05-08 14:22:16
186 Przedmiot robot Budowa kompleksu boisk sportowych
2009-05-13 14:10:42
187 Komunikat 01 z 26.05.2009 r. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul.Okrzei w Szklarskiej Porebie - przesuniecie terminu skladania ofert
2009-05-27 08:40:58
188 [1] Pytania z 22.05.2009r. i odpowiedzi Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012" przy ul Okrzei w Szklarskie Porebie - Pytania i odpowiedzi
2009-05-28 08:43:21
189 Specyfikacja techniczna Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012" przy ul.Okrzei w Szklarskiej Porebie - specyfikacja techniczna
2009-05-28 10:29:35
190 Ogoszenie o zamowieniu Budowa trybun zewnetrznych ze schodami i zabezpieczeniem skarpy, wykonanie instalacji oświetleniowej- boiska dla dzieci i mlodziezy przy ul. Warynskiego - ZP400 Ogloszenie o zamowieniu
2009-05-10 12:51:48
191 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia Budowa trybun zewnetrznych ze schodami i zabezpieczeniem skarpy, wykonanie instalacji oświetleniowej- boiska dla dzieci i mlodziezy przy ul. Warynskiego - SIWZ
2009-05-10 12:46:13
192 Komunikat 01/2009 z 08.06.2009 Budowa trybun zewnetrznych ze schodami i zabezpieczeniem skarpy , wykonanie instalacji oświetleniowej - boiska dla dzieci i mlodziezy w Szklarskiej Porebie przy ul.Warynskiego - uniewaznienie postepowania
2009-06-08 20:40:58
193 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba inwentaryzacji i operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2009-05-27 11:44:08
194 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba inwentaryzacji i operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2009-05-27 11:44:32
195 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2009-05-28 15:01:47
196 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w przetargu nieograniczonym na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba operatow szacunkowych wartości nieruchomości
2009-05-28 15:02:12
197 Informacja o wyniku postepowania na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen i inwentaryzacji nieruchomości
2009-06-05 21:13:30
198 Informacja o wyniku postepowania na wykonywanie dla Miasta Szklarska Poreba wycen nieruchomości
2009-06-05 21:14:31
199 Ogloszenie o zamowieniu publicznym Udzielenie i obsluga zlotowkowego kredytu dlugoterminowego dla Miasta Szklarska Poreba na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porebie - ogloszenie o zamowieniu ZP 400
2009-06-08 01:52:36
200 Zalaczniki finansowe Udzielenie i obsluga zlotowkowego kredytu dlugoterminowego dla Miasta Szklarska Poreba na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porebie - zalaczniki finansowe
2009-06-08 01:55:14
201 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Udzielenie i obsluga zlotowkowego kredytu dlugoterminowego dla Miasta Szklarska Poreba na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porebie - SIWZ
2009-06-08 01:54:11
202 Komunikat 01/2009 z 19.06.2009 r. Udzielenie i obsluga zlotowkowego kredytu dlugoterminowego dla Miasta Szklarska Poreba na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porebie - uniewaznienie postepowania.
2009-06-19 23:15:23
203 Ogloszenie o zamowieniu Udzielenie i obsluga zlotowkowego kredytu dlugoterminowego dla Miasta Szklarska Poreba na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porebie - ZP 400 Ogloszenie z zamowieniu
2009-06-19 23:29:31
204 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia Udzielenie i obsluga zlotowkowego kredytu dlugoterminowego dla Miasta Szklarska na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy 11.Listopada w Szklarskiej Porebie - SIWZ
2009-06-19 23:32:04