SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-04-19 16:20
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1178
Wszystkie strony:641640

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plPrzetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości 

Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:


1. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem (pawilon uzytkowy) o powierzchni uzytkowej 449,63 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Warynskiego 24a w granicach dzialki gruntu nr 176/1 obr. 2 o powierzchni 1156 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 43577 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod zabudowe produkcyjno – uslugową (rzemioslo, sklady, bazy). Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588)  wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczące przyszlego zagospodarowania:
a)  przeznaczenie:
- obiekt moze byc przeznaczony na cele rzemiosla, handlu hurtowego, bazy materialowej, produkcji nieuciązliwej nie wymagającej opracowania raportu o stanie środowiska;
b) sposob zagospodarowania:
- adaptacja na wyzej wymienione cele istniejącego obiektu, mozliwa rozbudowa lub przebudowa.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości : 150.000,- zl , a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej

2. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni uzytkowej 12 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Rataja w granicach dzialki  gruntu nr 124/4  obr. 3 o powierzchni 702 m2. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod uslugi komercyjne. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588)  wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczące przyszlego zagospodarowania:
a)przeznaczenie:
- cele rekreacyjne z mozliwością budowy domu letniskowego lub adaptacje z rozbudową na cele rekreacyjne istniejącego budynku gospodarczego;
b)sposob zagospodarowania:
- zabudowa  w miejscu istniejącego budynku gospodarczego,
- wysokośc zabudowy: parter z poddaszem uzytkowym,
- dach stromy (450) kryty dachowką ceramiczną.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości: 15.000,- zl, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

3. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 18 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wiejskiej w granicach dzialki  gruntu nr 53/3  obr. 3 o powierzchni 850 m2. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno - pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588)  wynikają nastepujące uwarunkowania:
a)przeznaczenie nieruchomości:
- zabudowa mieszkalna;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- gabaryty zabudowy (procent powierzchni zabudowy, wysokośc budynku, kąt nachylenia dachu) analogicznie do zabudowy  w sąsiedztwie dzialki nr 53/3 obr. 3.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Na dzialce rosną: 1 buk, 2 deby i 6 klonow oraz znajduje sie na niej drewniana altana ogrodowa, naleząca do wspoluzytkownika wieczystego dzialki gruntu nr 52 obr. 3, ktory zobowiązal sie do jej usuniecia w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.  Cena wywolawcza nieruchomości: 25.000,- zl, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

4. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 95/10 obr. 5 o powierzchni 8134 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Orzeszkowej. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce znajduje sie rumowisko skalne (w polnocnej cześci dzialki) porośniete krzakami i pojedynczymi drzewami na okolo 60% powierzchni. Przez dzialke przebiega podziemna linia energetyczna wysokiego napiecia.
Przeznaczenie nieruchomości i sposob jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UT tj. tereny wiekszych obiektow bazy noclegowej (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe) w zieleni wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i uslugowymi. Zabudowa 25% powierzchni dzialki, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji ( parkingi).
Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat od daty nabycia nieruchomości. Cena wywolawcza nieruchomości – 350.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

5. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 345 obr. 1 o powierzchni 3469 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Armii Krajowej. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposob jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UT tj. tereny obiektow bazy noclegowej wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i uslugowymi. Preferowana budowa pensjonatu z towarzyszącymi obiektami jak wyzej. Skala zabudowy porownywalna z istniejącą w otoczeniu zabudową.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości – 190.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

6. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 672/1 obr. 6 o powierzchni 3236 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. B. Czecha. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce od poludniowej strony na granicy znajduje sie rumowisko skalne porośniete krzakami i pojedynczymi drzewami oraz przebiega przez nią kolektor (trzy linie ), linia telefoniczna z dwoma slupami oraz linia energetyczna ze slupem.
Przeznaczenie nieruchomości i sposob jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UZ tj. tereny uslug zdrowia z zielenią towarzyszącą, dopuszcza sie jako alternatywne: zagospodarowanie turystyczne – baza noclegowa lub obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości – 200.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

7. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 76/1 obr. 3 o powierzchni 2071 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Wiejskiej. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce znajduje sie betonowy zbiornik na wode oraz przy granicy przebiega nad nią napowietrzna linia energetyczna .                                                                                                                              Przeznaczenie nieruchomości i sposob jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem Mr tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zblizonej skali i (lub) charakterze zabudowy pensjonatowej, zagospodarowanie w formie osadnictwa rozproszonego, dopuszcza sie:
- lokalizacje nieuciązliwych uslug;
- zielen urządzoną z elementami malej architektury;
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
- obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne.                                                                                                                                                Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat od daty nabycia nieruchomości. Cena wywolawcza nieruchomości – 60.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

8. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 122 obr. 5 o powierzchni 1532 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Slowackiego. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Przez cześc dzialki przebiega linia energetyczna ze slupem oraz wzdluz granicy kolektor sanitarny. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposob jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UT tj. tereny obiektow bazy noclegowej wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i uslugowymi. Dopuszcza sie takze realizacje sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty komunikacji tj. parkingi, w tym wielopoziomowe.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości – 88.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

9. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 627 obr.  5  o powierzchni 995 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Pstrowskiego. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 67299 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. Przez dzialke przebiega gazociąg  oraz znajduje sie na niej slup oświetleniowy.
Przeznaczenie nieruchomości i sposob jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UC tj. tereny środmiejskie do przeksztalcenia w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze wlaściwym dla centrum kurortu gorskiego o wysokich walorach estetycznych. W tym przypadku budowa pensjonatu (malego hotelu) w skali zblizonej do zabudowy na sąsiednich dzialkach nr 433/1 i 434/5.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości – 95.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

10. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 130/6 obr. 3 o powierzchni 536 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Rataja. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Do dzialki nalezy przeplywający od strony poludniowej strumien. Przebiega przez nią napowietrzna  linia energetyczna ze slupem, przylącze wodociągowe i gazowe do budynku nr 15 przy ul. Piastowskiej. Znajduje sie na niej szambo, do ktorego odprowadzane są ścieki z sąsiedniej posesji (ul. Piastowska 15) i do ktorego nabywca nieruchomości bedzie mial obowiązek zapewnic dostep.                                                                                                                                                                        Przeznaczenie nieruchomości i sposob jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem M tj. tereny  zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej w strefie osadnictwa skupionego, dopuszcza sie:
- lokalizacje nieuciązliwych uslug;
- zielen urządzoną wraz z elementami malej architektury;
- sieci i urządzenia infrastruktury;
- obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości – 16.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

11. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 570/2 obr. 5 o powierzchni 243 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Jeleniogorskiej. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Przez dzialke przebiega podziemna linia telefoniczna.                                                                                                                                               Przeznaczenie nieruchomości i sposob jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UC tj. tereny środmiejskie, preferowane uslugi nieuciązliwe o charakterze centrotworczym (handel, gastronomia itp.), w tym specyficzne dla turystycznego charakteru miejscowości (rowniez biura informacji turystycznej, podrozy itp.). Nowa zabudowa winna charakteryzowac sie wysokimi walorami architektonicznymi nawiązującymi do otaczającej zabudowy.
Termin zagospodarowania nieruchomości: 2 lata od daty nabycia nieruchomości. Cena wywolawcza nieruchomości – 20.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.


I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w zlotych) wadium w wysokości 10% ceny wywolawczej nieruchomości  na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039  w terminie do dnia 17.05.2005 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub bankow wplate nalezy dokonac z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wplynela na konto Urzedu Miejskiego w określonym w ogloszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, ktory przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jezeli  osoba ustalona jako nabywca nie stawi sie bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktorym mowa w pkt VII niniejszego ogloszenia Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odstąpic od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej nalezy przedlozyc:
- Oświadczenie o zapoznaniu sie z ogloszeniem o przetargu, z  warunkami przetargu i przyjeciu ich bez zastrzezen.
- Oświadczenie o zapoznaniu sie ze stanem technicznym zabudowan i przyjeciu go bez zastrzezen (pozycje od nr 1 do nr 3 niniejszego ogloszenia)
- Aktualne dane z wlaściwego rejestru oraz struktury kapitalowej spolki, umowe spolki i aktualną liste wspolnikow dla osob prawnych.
- Dowod wniesienia wadium.
III. Uczestnicy przystepujący do przetargu zobowiązani są do przedlozenia dokumentow stwierdzających tozsamośc, a w przypadku osob prawnych rowniez pelnomocnictwo do wystepowania w ich imieniu.
IV. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postąpienie powyzej ceny wywolawczej nieruchomości.
V. Dla nieruchomości stanowiących pozycje od nr 4 do nr 11 niniejszego ogloszenia wylicytowana cena nieruchomości powiekszona o podatek VAT w wysokości 22% platna nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.
VI. Dla nieruchomości stanowiących pozycje od nr 1 do nr 3 niniejszego ogloszenia wylicytowana cena nieruchomości platna nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.
VII. O miejscu i terminie zawarcia umowy  sprzedazy nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpoźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.
VIII. Koszty aktu notarialnego i oplate sądową ponosi nabywca.
IX. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcow) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskac zezwolenie  Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.
X. Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odwolac przetarg jedynie z waznych powodow.

 

Przetargi odbedą sie w dniu 20 maja 2005 r. o godz.  1300 w sali
nr 2 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2

 

Szczegolowych informacji udziela sie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych  tut. Urzedu, pokoj nr 15 lub telefonicznie  (075) 75 47 715  lub (075) 75 47 716. Dodatkowe informacje o nieruchomościach bedących przedmiotem przetargow dostepne są rowniez w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

 

 

Szklarska Poreba, 19 kwiecien 2005 r.