SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Adam Szumowski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-06-14 17:34
Ostatnia zmiana: 2005-06-16 16:35
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1343
Wszystkie strony:641645

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plOgloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r. 

Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:


1. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej trzykondygnacyjnym z nieuzytkowym strychem, calkowicie podpiwniczonym budynkiem wpisanym do spisu konserwatorskiego, o dotychczasowej funkcji pensjonatowej i o powierzchni uzytkowej 301,7 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wolności 12 w granicach dzialki gruntu nr 131 obr. 1 o powierzchni 5627 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 43766 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r.) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UT  tj. : tereny obiektów bazy noclegowej wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i uslugowymi oraz malej architektury.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywolawcza nieruchomości : 400.000,- zl , a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej

2. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 95/10 obr. 5 o powierzchni 8134 m2, która polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Orzeszkowej. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce znajduje sie rumowisko skalne (w pólnocnej cześci dzialki) porośniete krzakami i pojedynczymi drzewami na okolo 60% powierzchni. Przez dzialke przebiega podziemna linia energetyczna wysokiego napiecia.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UT tj. tereny wiekszych obiektów bazy noclegowej (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe) w zieleni wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i uslugowymi. Zabudowa 25% powierzchni dzialki. Ponadto dopuszcza sie:  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji (parkingi).
Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat od daty nabycia nieruchomości.
Cena wywolawcza nieruchomości – 270.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

3. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 345 obr. 1 o powierzchni 3469 m2, która polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Armii Krajowej. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UT tj. tereny obiektów bazy noclegowej wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i uslugowymi. Preferowana budowa pensjonatu z towarzyszącymi obiektami jak wyzej. Skala zabudowy porównywalna z istniejącą w otoczeniu zabudową.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywolawcza nieruchomości – 150.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

4. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 672/1 obr. 6 o powierzchni 3236 m2, która polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. B. Czecha. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce od poludniowej strony na granicy znajduje sie rumowisko skalne porośniete krzakami i pojedynczymi drzewami oraz przebiega przez nią kolektor (trzy linie ), linia telefoniczna z dwoma slupami oraz linia energetyczna ze slupem.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UZ tj. tereny uslug zdrowia z zielenią towarzyszącą, dopuszcza sie jako alternatywne: zagospodarowanie turystyczne – baza noclegowa lub obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywolawcza nieruchomości – 150.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

5. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 552/4 obr. 5 o powierzchni 2939 m2, która polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Przez dzialke przebiega nieczynny gazociąg  oraz przy granicy podziemne linie telefoniczne.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UZ tj. tereny uslug zdrowia, dopuszcza sie alternatywnie zagospodarowanie turystyczne (baza noclegowa).
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywolawcza nieruchomości – 190.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

6. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 76/1 obr. 3 o powierzchni 2071 m2, która polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Wiejskiej. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce znajduje sie betonowy zbiornik na wode oraz przy granicy przebiega nad nią napowietrzna linia energetyczna .                                                                                                                             

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem Mr tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zblizonej skali i (lub) charakterze zabudowy pensjonatowej, zagospodarowanie w formie osadnictwa rozproszonego, dopuszcza sie:
- lokalizacje nieuciązliwych uslug;
- zielen urządzoną z elementami malej architektury;
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
- obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne.                                                                                                                                                Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat od daty nabycia nieruchomości.
Cena wywolawcza nieruchomości – 50.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

7. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 122 obr. 5 o powierzchni 1532 m2, która polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Slowackiego. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Przez cześc dzialki przebiega linia energetyczna ze slupem oraz wzdluz granicy kolektor sanitarny. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem UT tj. tereny obiektów bazy noclegowej wraz z towarzyszącymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi i uslugowymi. Dopuszcza sie takze realizacje sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia i obiekty komunikacji tj. parkingi, w tym wielopoziomowe.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywolawcza nieruchomości – 70.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

8. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 124/2 obr.  3  o powierzchni 1479 m2, która polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Rataja. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej.  Na dzialce rosną drzewa: klony, lipy, buk i dąb, o róznej średnicy i wysokości oraz znajduje sie na niej trójramienny slup linii wysokiego napiecia. Teren dzialki stromy i skalisty. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem M tj. tereny zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej w strefie osadnictwa skupionego, dopuszcza sie:
- lokalizacje nieuciązliwych uslug oraz drobnych zakladów o nieuciązliwej produkcji;
- zielen nieurządzoną wraz z elementami malej architektury.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywolawcza nieruchomości – 57.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

9. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 274 obr. 2 o powierzchni 819 m2, która polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Spokojnej. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej.                                                                                Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem Mr tj. tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zblizonej skali i/lub charakterze zabudowy pensjonatowej, zagospodarowanie w formie osadnictwa rozproszonego.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywolawcza nieruchomości – 38.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

10. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 304 obr. 1 o powierzchni 715 m2, która polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Podgórze. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 33548 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Nad cześcią dzialki przebiega linia energetyczna niskiego napiecia i przeplywa przez nią ciek wodny.                                                                                
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem Mr tj. tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o zblizonej skali i/lub charakterze zabudowy pensjonatowej, zagospodarowanie w formie osadnictwa rozproszonego.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywolawcza nieruchomości – 33.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

11. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 130/6 obr. 3 o powierzchni 536 m2, która polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Rataja. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Do dzialki nalezy przeplywający od strony poludniowej strumien. Przebiega przez nią napowietrzna  linia energetyczna ze slupem, przylącze wodociągowe i gazowe do budynku nr 15 przy ul. Piastowskiej. Znajduje sie na niej szambo, do którego odprowadzane są ścieki z sąsiedniej posesji (ul. Piastowska 15) i do którego nabywca nieruchomości bedzie mial obowiązek zapewnic dostep.                                                                                                                                                                       

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
na podstawie Studium Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poreba (Uchwala Rady Miejskiej Nr XIII/188/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. ) nieruchomośc polozona jest w obszarze oznaczonym symbolem M tj. tereny  zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej w strefie osadnictwa skupionego, dopuszcza sie:
- lokalizacje nieuciązliwych uslug;
- zielen urządzoną wraz z elementami malej architektury;
- sieci i urządzenia infrastruktury;
- obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywolawcza nieruchomości – 10.000,- zlotych, a minimalne postąpienie -  1% ceny wywolawczej nieruchomości.

 


I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w zlotych) wadium w wysokości 10% ceny wywolawczej nieruchomości  na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039  w terminie do dnia 12.07.2005 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wplate nalezy dokonac z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wplynela na konto Urzedu Miejskiego w określonym w ogloszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jezeli  osoba ustalona jako nabywca nie stawi sie bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt VII niniejszego ogloszenia Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odstąpic od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej nalezy przedlozyc:
- Oświadczenie o zapoznaniu sie z ogloszeniem o przetargu, z  warunkami przetargu i przyjeciu ich bez zastrzezen.
- Oświadczenie o zapoznaniu sie ze stanem technicznym zabudowan i przyjeciu go bez zastrzezen (pozycja nr 1 niniejszego ogloszenia)
- Aktualne dane z wlaściwego rejestru oraz struktury kapitalowej spólki, umowe spólki i aktualną liste wspólników dla osób prawnych.
- Dowód wniesienia wadium.
III. Uczestnicy przystepujący do przetargu zobowiązani są do przedlozenia dokumentów stwierdzających tozsamośc, a w przypadku osób prawnych równiez pelnomocnictwo do wystepowania w ich imieniu.
IV. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestników przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postąpienie powyzej ceny wywolawczej nieruchomości.
V. Dla nieruchomości stanowiącej pozycje nr 1 niniejszego ogloszenia wylicytowana cena nieruchomości platna nie później niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.
VI. Dla nieruchomości stanowiących pozycje od nr 2 do nr 11 niniejszego ogloszenia wylicytowana cena nieruchomości powiekszona o podatek VAT w wysokości 22% platna nie później niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.
VII. O miejscu i terminie zawarcia umowy  sprzedazy nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.
VIII. Koszty aktu notarialnego i oplate sądową ponosi nabywca.
IX. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskac zezwolenie  Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.
X. Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odwolac przetarg jedynie z waznych powodów.

 


Przetargi odbedą sie w dniu 15 lipca 2005 r. o godz.  1300 w sali
nr 2 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2

 


Szczególowych informacji udziela sie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych  tut. Urzedu, pokój nr 15 lub telefonicznie  (075) 75 47 715  lub (075) 75 47 716. Dodatkowe informacje o nieruchomościach bedących przedmiotem przetargów dostepne są równiez w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

 

 

Szklarska Poreba, 14 czerwiec 2005 r.