SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 18:59
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:841
Wszystkie strony:641636

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plPrzetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone: 
Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

1. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 304 obr. 1 o powierzchni 715 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Podgorze. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno-pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości: dzialka pod budowe budynku mieszkalnego lub mieszkalno-pensjonatowego;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- obiekt o gabarytach (wysokośc, szerokośc elewacji frontowej) zblizony do realizowanego na dzialce sąsiedniej (dz. nr 305 obr. 1) budynku;
- dojazd i dojście do budynku od ul. Osiedle Podgorze;
- dach polaciowy kryty dachowką ceramiczną;
- do realizacji obiektu nalezy uzyc materialow budowlanych charakterystycznych dla regionu.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 33548 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. Nad cześcią dzialki przebiega linia energetyczna i przeplywa przez nią ciek wodny.
Cena wywolawcza nieruchomości - 30.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej nieruchomości.

2. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 274 obr. 2 o powierzchni 819 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Spokojnej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno -pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- dzialka pod budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- obiekt o gabarytach (wysokośc, szerokośc elewacji frontowej) zblizony do istniejących w obszarze analizowanym obiektow;
- ze wzgledu na konfiguracje terenu - dopuszczalna realizacja budynku o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze uzytkowe;
- dach polaciowy (dwuspadowy) kryty dachowka ceramiczną;
- do realizacji nalezy uzyc materialow budowlanych charakterystycznych dla regionu.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Cena wywolawcza nieruchomości - 20.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej nieruchomości.

3. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, skladającej sie z dzialek gruntu nr 476 i nr 477/1 obr. 5 o lącznej powierzchni 2497 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Morcinka. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno-pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- dzialka pod budowe budynku mieszkalnego lub mieszkalno-pensjonatowego;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- gabaryty budynku (wysokośc, szerokośc elewacji frontowej) zblizone do istniejących budynkow w obszarze analizowanym;
- dach polaciowy (wielospadowy lub mansardowy) kryty dachowką ceramiczną;
- wskaźnik powierzchni zabudowy ustalony zostanie indywidualnie ze wzgledu na zalesienie cześci dzialki;
- do realizacji nalezy uzyc materialow budowlanych charakterystycznych dla regionu.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na nieruchomości rosną drzewa: klony, brzozy, sosny, jarząb, olsza, buki, o roznej średnicy i wysokości. Nad cześcią nieruchomości przebiega linia energetyczna i telefoniczna ze slupami (w tym dwa slupy dwuramienne energetyczne) oraz podziemna linia energetyczna niskiego napiecia. Teren plaski, cześciowo skalisty. Cena wywolawcza nieruchomości - 85.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej nieruchomości.

4. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 124/2 obr. 3 o powierzchni 1479 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Rataja. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod uslugi komercyjne. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- dzialka pod budowe budynku mieszkalnego, mieszkalno - pensjonatowego
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- wjazd i wejście od ul. Kolejowej;
- wysokośc zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem uzytkowym;
- dach 2 - spadowy kryty dachowką ceramiczną
- wskaźnik powierzchni zabudowy analogiczny do dzialek sąsiednich (dz. nr 108, 107, 127 obr. 3)
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce rosną drzewa: klony, lipy, buk i dąb, o roznej średnicy i wysokości oraz znajduje sie na niej slup trojramienny linii wysokiego napiecia. Teren dzialki stromy i skalisty. Cena wywolawcza nieruchomości - 30.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

5. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 130/7 obr. 3 o powierzchni 336 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Piastowskiej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod uslugi komercyjne. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
-budowa pawilonu handlowego lub uslugowego;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- obiekt parterowy z poddaszem uzytkowym;
- dach dwu- spadowy lub cztero-spadowy, kryty dachowką ceramiczną;
- w zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglednic wystepujące na dzialce uzbrojenie.
Termin zagospodarowania: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce znajduje jest studzienka telekomunikacyjna, a nad dzialką przebiega linia energetyczna. Przez cześc dzialki przebiega instalacja wodna, gazowa i dwa odcinki kolektora. Cena wywolawcza nieruchomości - 15.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

6. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 50 obr. 4 o powierzchni 617 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 11 Listopada. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno - pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
-dom jednorodzinny, dom letniskowy;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- gabaryty budynku zblizone do istniejącej zabudowy dzialki sąsiedniej nr 52
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW NR 34784 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje sie drewniane ogrodzenie, nalezące do uzytkownika wieczystego dzialki gruntu nr 52 obr. 4, ktory zobowiązal sie do jego usuniecia w uzgodnieniu z nabywcą dzialki nr 50 obr. 4 . Cena wywolawcza nieruchomości - 32.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

7. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem o dotychczasowej funkcji pensjonatowej, o powierzchni uzytkowej 262,09 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Okrzei 25 w granicach dzialki gruntu nr 652 obr. 6 o powierzchni 1335 m2. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno - pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące ustalenia:
a) przeznaczenie:
- istniejący obiekt - pensjonat;
b) sposob zagospodarowania:
- bez zmian, teren przylegly do pensjonatu przeznaczony na zielen rekreacyjną,
- budynek wymaga remontu po pozarze w dniu 19 września 2004 r.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Budynek znajdujący sie w granicach posesji ujety jest w spisie konserwatorskim. Cena wywolawcza nieruchomości : 300.000,- zl (w tym budynek: 60,93% i grunt: 39,07%), a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej

8. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem (pawilon uzytkowy) o powierzchni uzytkowej 449,63 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Warynskiego 24a w granicach dzialki gruntu nr 176/1 obr. 2 o powierzchni 1156 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 43577 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod zabudowe produkcyjno - uslugową (rzemioslo, sklady, bazy). Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczące przyszlego zagospodarowania:
a) przeznaczenie:
- obiekt moze byc przeznaczony na cele rzemiosla, handlu hurtowego, bazy materialowej, produkcji nieuciązliwej nie wymagającej opracowania raportu o stanie środowiska;
b) sposob zagospodarowania:
- adaptacja na wyzej wymienione cele istniejącego obiektu, mozliwa rozbudowa lub przebudowa.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości : 241.100,- zl (w tym budynek: 82,95% i grunt: 17,05%), a minimalne postąpienie - 2.420,- zlotych

9. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem (barak) o powierzchni zabudowy 260,2 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej w granicach dzialki gruntu nr 541/1 obr. 5 o powierzchni 1427 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 45120 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod urządzenia komunikacyjne. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczące przyszlej zabudowy:
a)przeznaczenie:
- obiekt o charakterze mieszkalnym, mieszkalno - pensjonatowym lub uslugowym;
b) sposob zagospodarowania:
- wysokośc budynku odpowiadająca 2 kondygnacjom nadziemnym, z mozliwością funkcjonalnego wykorzystania poddasza,
- dach polaciowy, kryty dachowką ceramiczną,
- linia zabudowy, szerokośc elewacji frontowej oraz wskaźnik powierzchni zabudowy zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy,
- do budowy obiektu nalezy uzyc materialow budowlanych charakterystycznych dla regionu,
- istniejący na dzialce obiekt winien ulec rozbiorce.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości : 120.000,- zl (w tym grunt: 99,91% i budynek: 0,09%), a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

10. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni uzytkowej 12 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Rataja w granicach dzialki gruntu nr 124/4 obr. 3 o powierzchni 702 m2. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod uslugi komercyjne. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczące przyszlego zagospodarowania:
a)przeznaczenie:
- cele rekreacyjne z mozliwością budowy domu letniskowego lub adaptacje z rozbudową na cele rekreacyjne istniejącego budynku gospodarczego;

b)sposob zagospodarowania:
- zabudowa w miejscu istniejącego budynku gospodarczego,
- wysokośc zabudowy: parter z poddaszem uzytkowym,
- dach stromy (450) kryty dachowką ceramiczną.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Cena wywolawcza nieruchomości: 38.000,- zl (w tym grunt: 96,01% i budynek: 3,99%), a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

11. przetarg na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 422/2 obr. 5 o powierzchni 25 m2, z rownoczesną sprzedazą polozonego na niej budynku o powierzchni uzytkowej 24,9 m2 . Nieruchomośc polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Jedności Narodowej. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW NR 40928 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod uslugi komercyjne. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące ustalenia:
a)przeznaczenie:
- uslugi, handel;
b)sposob zagospodarowania:
- pozostawienie bez zmian istniejącego pawilonu uslugowego.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc obciązona jest na czas nieograniczony bezplatną sluzebnością drogi koniecznej, na rzecz kazdoczesnych wlaściciel lub uzytkownikow wieczystych zabudowanej dzialki gruntu nr 422/3 obr. 5, polegającą na mozliwości przechodu przez klatke schodową budynku polozonego na dzialce gruntu nr 422/2 obr. 5 do budynku polozonego na dzialce nr 422/3 obr. 5. Cena wywolawcza nieruchomości : 27.000,- zl (w tym budynek: 87,56% i grunt: 12,44%) , a minimalne postąpienie- 1% ceny wywolawczej.

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w zlotych) wadium w wysokości 10% ceny wywolawczej nieruchomości (a w przypadku nieruchomości stanowiących pozycje nr 7 i nr 8 niniejszego ogloszenia 5% ceny wywolawczej nieruchomości) na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 15.11.2004 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub bankow wplate nalezy dokonac z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wplynela na konto Urzedu Miejskiego w określonym w ogloszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, ktory przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jezeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi sie bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktorym mowa w pkt VIII Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odstąpic od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej nalezy przedlozyc:
- Oświadczenie o zapoznaniu sie z ogloszeniem o przetargu, z warunkami przetargu i przyjeciu ich bez zastrzezen.
- Oświadczenie o zapoznaniu sie ze stanem technicznym zabudowan i przyjeciu go bez zastrzezen (pozycje od nr 7 do nr 11niniejszego ogloszenia)
- Aktualne dane z wlaściwego rejestru oraz struktury kapitalowej spolki, umowe spolki i aktualną liste wspolnikow dla osob prawnych.
- Dowod wniesienia wadium.
III. Uczestnicy przystepujący do przetargu zobowiązani są do przedlozenia dokumentow stwierdzających tozsamośc, a w przypadku osob prawnych rowniez pelnomocnictwo do wystepowania w ich imieniu.
IV. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postąpienie powyzej ceny wywolawczej nieruchomości.
V. Dla nieruchomości stanowiących pozycje od nr 1 do nr 6 niniejszego ogloszenia wylicytowana cena nieruchomości powiekszona o podatek VAT w wysokości 22% platna nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.
VI. Dla nieruchomości stanowiących pozycje od nr 7 do nr 10 niniejszego ogloszenia wylicytowana cena nieruchomości platna nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.
VII. Dla nieruchomości stanowiącej pozycje nr 11 niniejszego ogloszenia cena budynku uzyskana w przetargu oraz pierwsza oplata za uzytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% ceny gruntu uzyskanej w przetargu platne nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nastepne oplaty z tytulu uzytkowania wieczystego gruntu wynoszą 3% uzyskanej w przetargu ceny gruntu, platne do 31 marca kazdego roku przez caly okres uzytkowania wieczystego, począwszy od 2005 roku. Oplata ta moze byc aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie nieruchomości uzyskanej w przetargu, dla odrebnego ustalenia ceny gruntu i ceny budynku przyjete zostaną proporcje zachodzące miedzy nimi w cenie wywolawczej.
VIII. O miejscu i terminie zawarcia umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.
IX. Koszty aktu notarialnego i oplate sądową ponosi nabywca.
X. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcow) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskac zezwolenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.
XI. Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odwolac przetarg jedynie z waznych powodow.Przetargi odbedą sie w dniu 19 listopada 2004 r. o godz. 1300 w sali
nr 2 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2Szczegolowych informacji udziela sie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych tut. Urzedu, pokoj nr 15 lub telefonicznie (075) 75 47 715 lub (075) 75 47 716. Dodatkowe informacje o nieruchomościach bedących przedmiotem przetargow dostepne są rowniez w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
Szklarska Poreba, 19 październik 2004 r.