SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 19:00
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:731
Wszystkie strony:641638

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plPrzetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone: 
Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

1. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 496/3 obr. 5 o powierzchni 897 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno-pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące ustalenia:
a) przeznaczenie nieruchomości: zabudowa mieszkalna lub mieszkalno - pensjonatowa ;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- gabaryty zabudowy ( procent powierzchni zabudowy, kąt nachylania dachu, szerokośc elewacji frontowej) analogicznie do obiektow znajdujących sie w sąsiedztwie.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce rośnie 12 świerkow. Cena wywolawcza nieruchomości - 69.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej nieruchomości.

2. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 102/2 obr. 3 o powierzchni 653 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Kolejowej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zielen parkową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące ustalenia:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- cele budowlane - dom jednorodzinny;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- budynek o gabarytach zblizonych do budynku polozonego na sąsiedniej dzialce nr 392 (ul. Kolejowa 15). Dojazd do budynku od ul. Kolejowej lub od strony dzialki nr 14 w zalezności od przyjetego rozwiązania projektowego.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Skrajem dzialki, od strony drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia. Cena wywolawcza nieruchomości - 35.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej nieruchomości.

3. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem ujetym w spisie konserwatorskim, o dotychczasowej funkcji pensjonatowej i o powierzchni uzytkowej 423 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Morcinka 5 w granicach dzialki gruntu nr 479 obr. 5 o powierzchni 1610 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 43773 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno - pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące ustalenia:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- bez zmian - obiekt o funkcji pensjonatowej;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- dotychczasowy - w otoczeniu istniejącego obiektu zielen towarzysząca, urządzenia rekreacyjne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Na dzialce rosną: 2 jawory, 11 brzoz, 5 bukow, 1 lipa, 1 modrzew i 2 świerki. Cena wywolawcza nieruchomości : 400.000,- zl , a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej


4. przetarg na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 18 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wiejskiej w granicach dzialki gruntu nr 53/3 obr. 3, o powierzchni 850 m2. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą Nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 roku teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno - pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania:
a)przeznaczenie nieruchomości:
- zabudowa mieszkalna;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- gabaryty zabudowy (procent powierzchni zabudowy, wysokośc budynku, kąt nachylenia dachu) analogicznie do zabudowy w sąsiedztwie dzialki nr 53/3 obr. 3.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Na dzialce rosną: 1 buk, 2 deby i 6 klonow. Cena wywolawcza nieruchomości: 32.000,- zl, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.


I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w zlotych) wadium w wysokości 10% ceny wywolawczej nieruchomości (a w przypadku nieruchomości stanowiącej pozycje nr 3 niniejszego ogloszenia 5% ceny wywolawczej nieruchomości) na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 24.12.2004 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub bankow wplate nalezy dokonac z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wplynela na konto Urzedu Miejskiego w określonym w ogloszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, ktory przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jezeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi sie bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktorym mowa w pkt VII Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odstąpic od zawarcia umowy, a wplacone wadium nie podlega zwrotowi.
II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej nalezy przedlozyc:
- Oświadczenie o zapoznaniu sie z ogloszeniem o przetargu, z warunkami przetargu i przyjeciu ich bez zastrzezen.
- Oświadczenie o zapoznaniu sie ze stanem technicznym zabudowan i przyjeciu go bez zastrzezen (pozycja nr 3 i nr 4 niniejszego ogloszenia)
- Aktualne dane z wlaściwego rejestru oraz struktury kapitalowej spolki, umowe spolki i aktualną liste wspolnikow dla osob prawnych.
- Dowod wniesienia wadium.
III. Uczestnicy przystepujący do przetargu zobowiązani są do przedlozenia dokumentow stwierdzających tozsamośc, a w przypadku osob prawnych rowniez pelnomocnictwo do wystepowania w ich imieniu.
IV. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow przetargu, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postąpienie powyzej ceny wywolawczej nieruchomości.
V. Dla nieruchomości stanowiących pozycje nr 1 i nr 2 niniejszego ogloszenia wylicytowana cena nieruchomości powiekszona o podatek VAT w wysokości 22% platna nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.
VI. Dla nieruchomości stanowiących pozycje nr 3 i nr 4 niniejszego ogloszenia wylicytowana cena nieruchomości platna nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.
VII. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedazy nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu.
VIII. Koszty aktu notarialnego i oplate sądową ponosi nabywca.
IX. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcow) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskac zezwolenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.
X. Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odwolac przetarg jedynie z waznych powodow.Przetargi odbedą sie w dniu 28 grudnia 2004 r. o godz. 1100 w sali
nr 2 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2Szczegolowych informacji udziela sie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych tut. Urzedu, pokoj nr 15 lub telefonicznie (075) 75 47 715 lub (075) 75 47 716. Dodatkowe informacje o nieruchomościach bedących przedmiotem przetargow dostepne są rowniez w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
Szklarska Poreba, 25 listopad 2004 r.