SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 18:52
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:940
Wszystkie strony:641634

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plPrzetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone: 
Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

1. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 304 obr. 1 o powierzchni 715 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Podgorze. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno-pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości: dzialka pod budowe budynku mieszkalnego lub mieszkalno-pensjonatowego;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- obiekt o gabarytach (wysokośc, szerokośc elewacji frontowej) zblizony do realizowanego na dzialce sąsiedniej (dz. nr 305 obr. 1) budynku;
- dojazd i dojście do budynku od ul. Osiedle Podgorze;
- dach polaciowy kryty dachowką ceramiczną;
- do realizacji obiektu nalezy uzyc materialow budowlanych charakterystycznych dla regionu.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW Nr 33548 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. Nad cześcią dzialki przebiega linia energetyczna i przeplywa przez nią ciek wodny.
Cena wywolawcza nieruchomości - 39.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej nieruchomości.

2. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 274 obr. 2 o powierzchni 819 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Spokojnej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno -pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- dzialka pod budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- obiekt o gabarytach (wysokośc, szerokośc elewacji frontowej) zblizony do istniejących w obszarze analizowanym obiektow;
- ze wzgledu na konfiguracje terenu - dopuszczalna realizacja budynku o wysokości 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze uzytkowe;
- dach polaciowy (dwuspadowy) kryty dachowka ceramiczną;
- do realizacji nalezy uzyc materialow budowlanych charakterystycznych dla regionu.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Cena wywolawcza nieruchomości - 29.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej nieruchomości.

3. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 149 obr. 2 o powierzchni 1942 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Gornej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno -pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- dzialka pod budowe budynku mieszkalnego lub mieszkalno - pensjonatowego
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- obiekt o gabarytach (wysokośc, szerokośc elewacji frontowej) zblizony do istniejących w obszarze analizowanym obiektow;
- wskaźnik powierzchni zabudowy zostanie ustalony indywidualnie ze wzgledu na przebiegającą przez dzialke linie wysokiego napiecia, co powoduje wylączenie spod mozliwości zabudowy okolo 50 % obszaru dzialki;
- dach stromy kryty dachowką ceramiczną;
- do realizacji nalezy uzyc materialow budowlanych charakterystycznych dla regionu.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Przez dzialke przebiega linia energetyczna wysokiego napiecia oraz przeplywa ciek wodny. Cena wywolawcza nieruchomości - 49.000,- zlotych , a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej nieruchomości.

4. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, skladającej sie z dzialek gruntu nr 476 i nr 477/1 obr. 5 o lącznej powierzchni 2497 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Morcinka. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno-pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- dzialka pod budowe budynku mieszkalnego lub mieszkalno-pensjonatowego;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- gabaryty budynku (wysokośc, szerokośc elewacji frontowej) zblizone do istniejących budynkow w obszarze analizowanym;
- dach polaciowy (wielospadowy lub mansardowy) kryty dachowką ceramiczną;
- wskaźnik powierzchni zabudowy ustalony zostanie indywidualnie ze wzgledu na zalesienie cześci dzialki;
- do realizacji nalezy uzyc materialow budowlanych charakterystycznych dla regionu.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na nieruchomości rosną drzewa: klony, brzozy, sosny, jarząb, olsza, buki, o roznej średnicy i wysokości. Nad cześcią nieruchomości przebiega linia energetyczna i telefoniczna ze slupami oraz podziemna linia energetyczna niskiego napiecia. Teren plaski, cześciowo skalisty. Cena wywolawcza nieruchomości - 95.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej nieruchomości.

5. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 611/26 obr. 5 o powierzchni 1397 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Sloneczna Polana. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno -pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- dzialka pod budowe budynku mieszkalnego lub mieszkalno - pensjonatowego
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- wjazd i wejście od ulicy Sloneczna Polana;
- dopuszczalne 2 kondygnacje nadziemne + poddasze uzytkowe, kąt nachylenia dachu 45o, kryty dachowką;
- wskaźnik powierzchni zabudowy analogiczny do budynku na sąsiedniej dzialce (dz. nr 611/14 obr. 5);
- do realizacji obiektu nalezy uzyc materialow budowlanych charakterystycznych dla regionu;
- dopuszcza sie likwidacje cześci zieleni wysokiej wystepującej na dzialce po przedlozeniu inwentaryzacji zieleni i koncepcji zagospodarowania dzialki w tut. Urzedzie.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce rosną drzewa: klony, jesiony, świerki, olsze i grab, o roznej średnicy i wysokości. Nad dzialką przebiega linia energetyczna i telefoniczna ze slupami. Cena wywolawcza nieruchomości - 56.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

6. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 124/2 obr. 3 o powierzchni 1479 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Rataja. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod uslugi komercyjne. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
- dzialka pod budowe budynku mieszkalnego, mieszkalno - pensjonatowego
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- wjazd i wejście od ul. Kolejowej;
- wysokośc zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem uzytkowym;
- dach 2 - spadowy kryty dachowką ceramiczną
- wskaźnik powierzchni zabudowy analogiczny do dzialek sąsiednich (dz. nr 108, 107, 127 obr. 3)
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce rosną drzewa: klony, lipy, buk i dąb, o roznej średnicy i wysokości oraz znajduje sie na niej slup trojramienny linii wysokiego napiecia. Teren dzialki stromy i skalisty. Cena wywolawcza nieruchomości - 39.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

7. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 130/7 obr. 3 o powierzchni 336 m2, ktora polozona jest w Szklarskiej Porebie przy ul. Piastowskiej. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod uslugi komercyjne. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
-budowa pawilonu handlowego lub uslugowego;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- obiekt parterowy z poddaszem uzytkowym;
- dach dwu- spadowy lub cztero-spadowy, kryty dachowką ceramiczną;
- w zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglednic wystepujące na dzialce uzbrojenie.
Termin zagospodarowania: brak określenia. Nieruchomośc nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Na dzialce znajduje jest studzienka telekomunikacyjna, a nad dzialką przebiega linia energetyczna. Przez cześc dzialki przebiega instalacja wodna, gazowa i dwa odcinki kolektora. Cena wywolawcza nieruchomości - 20.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

8. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, skladającej sie z dzialek gruntu nr 102/5 i 102/6 obr. 6 o lącznej powierzchni 144 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod uslugi komercyjne. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
-pawilon handlowy lub uslugowy, parterowy z dachem polaciowym o konstrukcji umozliwiającej wykorzystanie poddasza;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- linia zabudowy nawiązująca do istniejącej na sąsiedniej dzialce nr 102/4 pawilonu handlowego. Istnieje mozliwośc powiązania bryly nowego pawilonu z istniejącym za zgodą wlaściciela;
- do budowy obiektu nalezy uzyc materialow budowlanych charakterystycznych dla regionu;
- dzialki znajdują sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Nieruchomośc znajduje sie w ścislej zabudowie centrum miasta i nie posiada urządzonej ksiegi wieczystej. Przez nieruchomośc przebiega kolektor sanitarny i kolektor deszczowy (w przypadku kolidowania z zabudową do przelozenia przez nabywce), przy granicy przebiega linia energetyczna ze slupem i linia wodociągowa oraz znajduje sie na niej studzienka kolektora i nieczynne szambo. Cena wywolawcza nieruchomości - 20.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

9. przetarg na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej dzialke gruntu nr 50 obr. 4 o powierzchni 617 m2, polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 11 Listopada. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba uchwalonym Uchwalą nr V/30/94 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 października 1994 r. teren przeznaczony byl pod zabudowe mieszkalno - pensjonatową. Plan utracil waznośc z dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) sposob zagospodarowania nieruchomości zostanie określony na wniosek przyszlego inwestora w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Szklarskiej Poreby. Z analizy wstepnej wykonanej na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588) wynikają nastepujące uwarunkowania dotyczącej przyszlej zabudowy:
a) przeznaczenie nieruchomości:
-dom jednorodzinny, dom letniskowy;
b) sposob zagospodarowania nieruchomości:
- gabaryty budynku zblizone do istniejącej zabudowy dzialki sąsiedniej nr 52
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia. Dla nieruchomości prowadzona jest ksiega wieczysta KW NR 34784 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze. Cena wywolawcza nieruchomości - 49.000,- zlotych, a minimalne postąpienie - 1% ceny wywolawczej.

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotowką (w zlotych) wadium w wysokości 10% ceny wywolawczej nieruchomości (a w przypadku nieruchomości stanowiącej pozycje nr 8 niniejszego ogloszenia 20% ceny wywolawczej nieruchomości) na konto Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddzial w Szklarskiej Porebie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 17.09.2004 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub bankow wplate nalezy dokonac z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wplynela na konto Urzedu Miejskiego w określonym w ogloszeniu terminie. Wadium wplacone przez uczestnika, ktory przetarg wygral, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Szklarska Poreba w razie uchylenia sie uczestnika, ktory przetarg wygral od zawarcia umowy sprzedazy w formie aktu notarialnego.
II. Przed rozpoczeciem przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej nalezy zlozyc:
- Oświadczenie o zapoznaniu sie z ogloszeniem o przetargu, z warunkami przetargu i przyjeciu ich bez zastrzezen.
- Aktualne dane z wlaściwego rejestru oraz struktury kapitalowej spolki, umowe spolki i aktualną liste wspolnikow dla osob prawnych.
- Dowod wplaty wadium.
III. Uczestnicy przystepujący do przetargu zobowiązani są do przedlozenia dokumentow stwierdzających tozsamośc, a w przypadku osob prawnych rowniez pelnomocnictwo do wystepowania w ich imieniu.
IV. Przetarg jest wazny bez wzgledu na liczbe uczestnikow, jezeli chociaz jeden uczestnik zaoferowal co najmniej jedno postąpienie powyzej ceny wywolawczej nieruchomości.
V. Wylicytowana cena nieruchomości powiekszona o podatek VAT w wysokości 22% platna nie poźniej niz do dnia zawarcia umowy notarialnej.
VI. Zawarcie umowy sprzedazy w formie aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie.
VII. Koszty aktu notarialnego i oplate sądową ponosi nabywca.
VIII. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemcow) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskac zezwolenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.
IX. Burmistrz Szklarskiej Poreby moze odwolac przetarg z uzasadnionej przyczyny.


Przetargi odbedą sie w dniu 20 września 2004 r. o godz. 1300 w sali
nr 2 Urzedu Miejskiego w Szklarskiej Porebie przy ul. Buczka 2Szczegolowych informacji udziela sie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych tut. Urzedu, pokoj nr 15 lub telefonicznie (075) 717-48-11 do 20 wew. 115. Dodatkowe informacje o nieruchomościach bedących przedmiotem przetargow dostepne są rowniez w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
Szklarska Poreba, 6 wrzesien 2004 r.
 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:
2005-01-20 18:53:46