SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2004-12-29 14:04
Ostatnia zmiana: 2006-09-13 16:03
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1666
Wszystkie strony:641483

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plDokumenty przebiegu kontroli 

 

 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 kontrola w dniu 20-02-2004
- Urząd Miejski
zakres:
akcja kurierska, świadczenia na rzecz obrony, dokumentacja obronna
2005-05-23 16:54:11
2 kontrola w dniu 26-02-2004
- Urząd Miejski
zakres:
sposob prowadzenia rejestru wyborcow, jego aktualizacja i udostepnianie
2005-05-23 16:59:47
3 kontrola w dniu 05-04-2004
- Urząd Miejski
zakres:
sprawdzenie prawidlowości wykorzystania środkow Funduszu Pracy
2005-05-23 16:55:08
4 kontrola w dniu 26-10-2004
- Urząd Miejski
zakres:
organizacja przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania skarg i wnioskow
2005-05-23 16:52:09
5 kontrola w dniu 26-10-2004
Rada Miejska
zakres:
organizacja przyjmowania, rozpatrywania i zalatwiania skarg i wnioskow
2005-05-23 16:58:31
6 kontrola w dniu 13-04-2005
- Urząd Miejski
zakres:
sprawdzenie prawidlowości wykorzystania środkow Funduszu Pracy
2005-05-23 17:00:45
7 kontrola od dnia 05-05-2005 do dnia 15-07-2005
- Urząd Miejski
zakres:
kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
2005-08-29 18:27:39
8 kontrola w dniu 11-10-2005
- Urząd Miejski
zakres :
kontrola wykonania obowiązkow wynikających z decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego
2005-10-20 17:46:01
9 kontrola w dniu 08-03-2006
- Urząd Miejski
zakres:
kontrola prawidlowości wykorzystania środkow Funduszu Pracy
2006-03-10 17:50:35
10 kontrola w dniu 24-11-2005
- Urząd Miejski
zakres:
kontrola archiwum zakladowego
2006-03-16 13:45:07
11 kontrola w dniu 16-02-2006
- Urząd Miejski
zakres:
prawidlowośc wykonywania zadan obronnych
2006-03-21 15:49:32
12 kontrola od dnia 09-01-2006 do dnia 17-02-2006
- Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
zakres :
kontrola doraźna w zakresie wydatkow na wynagrodzenia i świadczenia spoleczne w latach 2003-2005
2006-08-22 18:32:19
13 Kontrola w dniu 19-05-2006 - Urząd Miejski zakres:
kontrola realizacji Pojektu nr 3.5.1/19 pn.: ,,Zakup sprzetu i wyposazenia do nowopowstalego bloku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porebie"
2007-03-14 10:10:35
14 kontrola w dniu 20-07-2006 - Urząd Miejski zakres:
kontrola realizacji projektu pt. ,,Modernizacja ulicy Chopina, Krasinskiego i budowa zjazdu z ulicy Obroncow Pokoju - Gmina Szklarska Poreba"
2007-03-14 10:26:07
15 kontrola w dniu 21-07-2006 - Urząd Miejski zakres:
kontrola realizacji projektu pt. ,,Modernizacja ulicy Mickiewicza - Gmina Szklarska Poreba"
2007-03-14 10:21:46
16 Kontrola w dniu 30-08-2006 - Urząd Miejski zakres:
sprawdzenie prawidlowości wykozystania środkow Funduszu Pracy przeznaczonych na refundacje wynagrodzen i skladek na ubezpieczenie spoleczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
2007-03-14 10:16:38
17 kontrola w dniu 30-08-2006 - Urząd Miejski zakres:
sprawdzenie prawidlowosci wykorzystania środkow Funduszu Pracy przeznaczonych na refundacje wynagrodzen i skladek na ubezpieczenie spoleczne bezrobotnych zatrudnionych w ramach robot publicznych.
2007-03-14 10:31:43
18 kontrola w dniu 12-03-2006 - Urząd Miejski zakres:
sprawdzenie prawidlowości prowadzenia archiwum zakladowego USC
2007-04-13 22:40:05
19 kontrola w dniu 31-05-2007 - Rada Miejska celem kontroli sprawdzającej bylo ustalenie stopnia i sposobu realizacji wnioskow pokontrolnych
2007-07-04 08:43:27