SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Przetarg 31-07-2003 Burmistrz Miasta Szklarska Poreba oglasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierzawe na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej,

Przetarg 17-10-2003 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym - I etap- remont werandy poludniowej

Przetarg 06-08-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 20-09-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 24-09-2004

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

przetarg 2004-11-19 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone :

Przetarg 28-12-2004 - Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone:

Przetarg 19-04-2005 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w uzytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabyt

Przetarg 20-05-2005 na sprzedaz nieruchomości

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w wieczyste uzytkowanie

Przetarg 09-06-2005 na oodanie w dzierzawe

Przetarg 31-05-2005 na roboty budowlane

Ogloszenie o zamowieniu uslugi - zimowe i letnie oczyszczanie terenu miasta Szklarska Poreba

Ogloszenie o przetargach na sprzedaz nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie, ktore odbedą sie w dniu 15.07.2005 r.

Ogloszenie - roboty budowlane - modernizacja ulicy Mickiewicza w Szklarskiej Porebie

Ogloszenie o zamowieniu

Ogloszenie o zamowieniu 2005-06-20

Ogloszenie w sprawie wydania Decyzji Wojewody Dolnośląskiego

Ogloszenie o przetargu - oddanie w dierzawe na okres 10 lat

Ogoszenie o przetargu - oddanie w dzierzawe na okres 20 lat

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 18:45
Ostatnia zmiana: 2005-06-01 13:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:833
Wszystkie strony:641631

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plPrzetarg 03-03-2004 Burmistrz Szklarskiej Poreby oglasza nastepujące przetargi ustne nieograniczone: 
Biuletyn Zamowien Publicznych Nr 19 z dnia 09.02.2004
POZYCJA 7184
OGlOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyzej 30 000 euro
Urząd Miasta Szklarska Poreba, 58-580 Szklarska Poreba, ul. Mariana Buczka 2, woj. dolnośląskie, pow. jeleniogorski, tel. 075 7174811, fax 075 7174818, www.szklarskaporeba.pl, e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl, oglasza przetarg nieograniczony na modernizacje stadionu polegająca na przebudowie i budowie nowych elementow stadionu w tym: wykonanie z dostarczonych -przez wykonawce- komponentow nawierzchni poliuretanowo-gumowej, bezspoinowej gr.13mm - ~1860 m2 , gr.16mm - ~820 m2, nawierzchni z trocin na biezniach prostej i okolnej oraz rozbiegach w dal, wzwyz, trojskoku, o tyczce oraz renowacje boiska pilkarskiego i toru lyzworolkowego.(PKWiU: 45.21.3)
Miejsce realizacji: Stadion MARATON - Szklarska Poreba, Pl.Sportowy 5.
Nie dopuszcza sie skladania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - cykl realizacji od 6 do 8 tygodni, jednak nie dluzej niz do 15 czerwca 2004 r.
Wadium - 20.000 zl.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia (cena: 200 zl) mozna odebrac w Kompleks Sportowo-Turystyczny MARATON 58-580 Szklarska Poreba, Pl.Sportowy 5, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktow z oferentami - Krzysztof Sokolowski, e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat Burmistrza.
Termin skladania ofert uplywa dnia 03.03.2004 o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.03.2004 o godzinie 12:15 w siedzibie zamawiającego, lok. sala konferencyjna.
Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąc udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamowieniach publicznych, spelniający warunki dodatkowe:
-posiadają doświadczenie zawodowe w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowo-gumowych na boiskach otwartych obiektow uzyteczności publicznej.