SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urzad Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majatkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorzadowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarzadzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociagow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-01-20 13:26
Ostatnia zmiana: 2009-01-20 13:26
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:220
Wszystkie strony:641461

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urzad Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXXXI Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porzadek obrad termin i porzadek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej
2009-01-20 09:48:01
2 Uchwala w sprawie budzetu miasta na rok 2009
2009-01-20 09:49:56
3 Zalacznik nr 1 plan dochodow budzetowych na 2009 r.
2009-01-20 09:53:38
4 Zalacznik nr 2 projekt wydatkow budzetowych na 2009 r.
2009-01-20 09:54:10
5 Zalacznik nr 3 przychody i rozchody budzetu w 2009 r.
2009-01-20 09:54:43
6 Zalacznik nr 4 zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2009 r.
2009-01-20 09:55:21
7 Zalacznik nr 5 Limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
2009-01-20 09:55:57
8 Zalacznik nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środkow pochodzacych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
2009-01-20 09:56:25
9 Zalacznik nr 7 dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych gminie ustawami oraz dochody zwiazane z realizacja tych zadan podlegajace przekazaniu do budzetu panstwa w 2009 r.
2009-01-20 09:59:18
10 Zalacznik nr 8 wydatki zwiazane z realizacja zadan wykonywanych na podstawie porozumien miedzy J.S.T.
2009-01-20 10:00:37
11 Zalacznik nr 9 preliminarz - projekt planu finansowego na realizacje miejskiego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych w 2009 roku
2009-01-20 10:02:32
12 Zalacznik nr 10 przychody i rozchody zakladu budzetowego na 2009 rok
2009-01-20 10:09:30
13 Zalacznik nr 11 plan finansowy dochodow i wydatkow wlasnych jednostek budzetowych
2009-01-20 10:10:39
14 Zalacznik nr 12 plan dotacji dla podmiotow niezalicznych do sektora finansow publicznych
2009-01-20 10:11:39
15 Zalacznik nr 13 plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2009-01-20 10:13:00
16 Zalacznik nr 14 prognoza kwoty dlugu i splat na rok 2009 oraz lata nastepne
2009-01-20 10:13:32
17 Objaśnienia do budzetu miasta Szklarska Poreba na 2009r.
2009-01-20 13:12:41
18 Projekt Uchwaly nr 1 w sprawie upowaznienia Kierownika Ośrodka Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009-01-20 13:13:32
19 Projekt Uchwaly nr 2 w sprawie zmiany uchwaly Nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie określenia gornych stawek oplat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania zbiornikow bezodplywowych
2009-01-20 13:14:05
20 Projekt Uchwaly nr 3 w sprawie przyjecia „Regulaminu udzielania dofinansowania dla osob fizycznych przyznawanego ze środkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z obiektow budowlanych znajdujacych sie na terenie gminy Szklarska Poreba”
2009-01-20 13:15:20
21 Zalacznik nr 1 regulamin udzielania dofinansowania ze środkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z obiektow budowlanych znajdujacych sie na terenie gminy Szklarska Poreba
2009-01-20 13:16:18
22 Zalacznik nr 2 regulamin udzielania dofinansowania ze środkow Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Gorze na usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z obiektow budowlanych
2009-01-20 13:16:46
23 Zalacznik nr 3 procedura skladania i zalatwiania wnioskow o udzielenie dofinansowania ze środkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do usuwania wyrobow zawierajacych azbest w Gminie Szklarska Poreba
2009-01-20 13:18:23
24 Zalacznik nr 4 informacja o wyrobach zawierajacych azbest i miejscu ich wykorzystywania
2009-01-20 13:20:01
25 Zalacznik nr 5 informacja o wyrobach zawierajacych azbest, ktorych wykorzystywanie zostalo zakonczone
2009-01-20 13:21:13
26 Zalacznik nr 6 oświadczenie przedsiebiorcy
2009-01-20 13:21:58
27 Zalacznik nr 7 ocena stanu i mozliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest
2009-01-20 13:22:29
28 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sanatoryjnej
2009-01-20 13:22:59
29 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kilinskiego 14
2009-01-20 13:23:25
30 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 7 polozonego w Szklarskiej Porebie przy ulicy Jedności Narodowej 9 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste przynaleznej cześci dzialki gruntu
2009-01-20 13:23:51
31 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie sprzedazy lokalu uzytkowego nr 5 polozonego w Szklarskiej Porebie przy ulicy Franciszkanskiej 36 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste przynaleznej cześci dzialki gruntu
2009-01-20 13:24:10
32 Projekt Uchwaly Nr 8 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Hofmana
2009-01-20 13:24:34
33 Projekt Uchwaly Nr 9 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Gimnazjalnej
2009-01-20 13:24:59
34 Projekt Uchwaly Nr 10 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ulicy 1 Maja 29
2009-01-20 13:25:20
35 Projekt Uchwaly Nr 11 w sprawie sprzedazy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza
2009-01-20 13:25:47
36 Projekt Uchwaly Nr 12 w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza 16
2009-01-20 13:26:13