SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-05-22 08:16
Ostatnia zmiana: 2009-05-22 08:16
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:74
Wszystkie strony:641444

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXXXVI Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej
2009-05-22 08:03:27
2 Projekt Uchwaly nr 1 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2009 rok
2009-05-22 08:04:02
3 Zalącznik nr 1 plan wydatkow
2009-05-22 08:06:31
4 Projekt Uchwaly nr 2 w sprawie zmiany: uchwaly Nr XXXIV/397/09 Rady Miejskiej W Szklarskiej Porebie z dnia 30 kwietnia 2009 r w sprawie zaciągniecia dlugoterminowego kredytu na realizacje zadania pn.: ”Przebudowa ulicy 11 Listopada w Szklarskiej Porebie"
2009-05-22 08:07:04
5 Zalącznik nr 1 Wykonanie budzetu Miasta za 2007 i 2008 oraz prognoza przeplywow środkow na okres splaty kredytow /w tyś.zl/
2009-05-22 08:07:40
6 Projekt Uchwaly nr 3 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2009-05-22 08:08:06
7 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie zmiany uchwaly Nr XV/140/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie oplaty od posiadania psow
2009-05-22 08:08:34
8 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Armii Krajowej 9
2009-05-22 08:09:01
9 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Uroczej
2009-05-22 08:09:24
10 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jedności Narodowej
2009-05-22 08:09:49
11 Projekt Uchwaly Nr 8 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza
2009-05-22 08:10:17
12 Projekt Uchwaly Nr 9 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 11 Listopada
2009-05-22 08:10:42
13 Projekt Uchwaly Nr 10 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Obroncow Pokoju
2009-05-22 08:11:17
14 Projekt Uchwaly Nr 11 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Szosa Czeska
2009-05-22 08:11:41
15 Projekt Uchwaly Nr 12 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Uroczej
2009-05-22 08:12:10
16 Projekt Uchwaly Nr 13 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Demokratow
2009-05-22 08:12:32
17 Projekt Uchwaly Nr 14 w sprawie dzierzawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntow jako cześc dzialki nr 423 obr. 5 polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jedności Narodowej
2009-05-22 08:12:55
18 Projekt Uchwaly Nr 15 w sprawie wprowadzenia jednolitego systemu znakowania ulic, nieruchomości oraz obiektow publicznych i obiektow turystycznych
2009-05-22 08:13:19
19 Zalącznik nr 1 wieloletni plan inwestycyjny Gminy Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2009-05-22 08:14:24
20 Zalącznik nr 2 wieloletni plan inwestycyjny Gminy Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2009-05-22 08:15:20