SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-03-25 09:26
Ostatnia zmiana: 2008-03-25 09:26
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:474
Wszystkie strony:641567

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXX Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Sprawozdanie MKRPA za rok 2007 z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych
2008-03-25 08:57:50
2 Sprawozdanie za II polrocze roku 2007 dot. powolania, odwolania, przedmiotu dzialania i skladu osobowego organow samorządowych oraz uprawnien ich czlonkow
2008-03-25 09:22:55
3 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej
2008-03-25 08:58:57
4 Projekt Uchwaly nr 1 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-03-25 09:00:07
5 Projekt Uchwaly nr 2 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budzetu miasta na 2008 r.
2008-03-25 09:00:54
6 Zalącznik Nr 1 Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2008 r.
2008-03-25 09:18:11
7 Zalącznik Nr 2 Limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
2008-03-25 09:18:39
8 Zalącznik Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środkow pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
2008-03-25 09:19:39
9 Uzasadnienie do projektu uchwaly nr 2 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budzetu miasta na 2008 r.
2008-03-25 09:03:39
10 Projekt Uchwaly Nr 3 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIX/184/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie
2008-03-25 09:04:30
11 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porebie
2008-03-25 09:05:11
12 Zalącznik Nr 1 zalącznik graficzny
2008-03-25 09:21:30
13 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w obszarze ulic Piastowskiej, Warynskiego, Matejki i Jeleniogorskiej w Szklarskiej Porebie
2008-03-25 09:05:45
14 Zalącznik Nr 1 zalącznik graficzny
2008-03-25 09:21:45
15 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie zmiany uchwaly Nr XVIII/176/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2008 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2008-03-25 09:06:34
16 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie gornych stawek oplat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania zbiornikow bezodplywowych
2008-03-25 09:07:09
17 Projekt Uchwaly Nr 8 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow
2008-03-25 09:07:42
18 Projekt Uchwaly Nr 9 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ściekow na terenie Miasta Szklarska Poreba na okres od 1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r.
2008-03-25 09:08:59
19 Projekt Uchwaly Nr 10 w sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemcow
2008-03-25 09:10:04
20 Projekt Uchwaly Nr 11 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Spokojnej
2008-03-25 09:10:44
21 Projekt Uchwaly Nr 12 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego
2008-03-25 09:11:19
22 Projekt Uchwaly Nr 13 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2008-03-25 09:11:53
23 Projekt Uchwaly Nr 14 w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/159/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Muzealnej
2008-03-25 09:12:34
24 Projekt Uchwaly Nr 15 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Malej
2008-03-25 09:13:24
25 Projekt Uchwaly Nr 16 w sprawie dzierzawy nieruchomości gruntowej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Dolnej
2008-03-25 09:13:58
26 Projekt Uchwaly Nr 17 w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Obroncow Pokoju i ul. Pstrowskiego
2008-03-25 09:14:47
27 Projekt Uchwaly Nr 18 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza
2008-03-25 09:15:22
28 Projekt Uchwaly Nr 19 w sprawie uchylenia Uchwaly Nr IX/112/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia kierunkow dzialania w zakresie przygotowania do zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami pensjonatowymi
2008-03-25 09:16:03
29 Projekt Uchwaly Nr 20 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2008-03-25 09:16:39
30 Projekt Uchwaly Nr 21 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XV/150/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powolania Komisji doraźnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2008-03-25 09:17:12