SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2007-11-26 09:10
Ostatnia zmiana: 2007-11-26 09:10
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:552
Wszystkie strony:641563

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXVI Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej
2007-11-26 09:12:18
2 Projekt Uchwaly Nr 1 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-11-26 09:13:41
3 Projekt Uchwaly Nr 2 w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2007-11-26 09:14:25
4 Projekt Uchwaly Nr 3 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oplaty targowej
2007-11-26 09:15:10
5 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XV/139/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 października 2007 roku
2007-11-26 09:15:59
6 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie zmiany uchwaly Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 10 września 2007r. w sprawie określenia rodzajow świadczen przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunkow i sposobow ich przyznawania
2007-11-26 09:16:53
7 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpietości dla poszczegolnych kategorii zaszeregowania dla pracownikow zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej oraz ustalenia wartości jednego punktu w zlotych
2007-11-26 09:18:06
8 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza
2007-11-26 09:19:12
9 Projekt Uchwaly Nr 8 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kilinskiego
2007-11-26 09:20:11
10 Projekt Uchwaly Nr 9 w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Muzealnej
2007-11-26 09:21:05
11 Projekt Uchwaly Nr 10 w sprawie przyjecia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Szklarska Poreba na lata 2007-2013
2007-11-26 09:21:45
12 Projekt Uchwaly Nr 11 w sprawie „Programu wspolpracy miasta Szklarska Poreba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalnośc pozytku publicznego w roku 2008”
2007-11-26 09:22:18
13 Projekt Uchwaly Nr 12 w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
2007-11-26 09:23:19
14 Projekt Uchwaly Nr 13 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Szklarska Poreba oraz Sekretarza Miasta Szklarska Poreba o obowiązku zlozenia oświadczenia lustracyjnego
2007-11-26 09:24:04
15 Projekt Uchwaly Nr 14 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2007-11-26 09:25:07
16 Projekt Uchwaly Nr 15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wode i zbiorowego odprowadzania ściekow realizowanych przez Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu
2007-11-26 09:26:37
17 Projekt Uchwaly Nr 16 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wode i zbiorowego odprowadzania ściekow
2007-11-26 09:27:41