SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-03-23 14:20
Ostatnia zmiana: 2009-03-23 14:20
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:150
Wszystkie strony:641456

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXXXIII Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Sprawozdanie Burmistrza Szklarskiej Poreby z wykonania uchwal podjetych przez Rade Miejską w II polroczu 2008 r.
2009-03-23 14:10:01
2 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej
2009-03-23 14:12:00
3 Sprawozdanie za 2008 rok z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi
2009-03-23 14:13:49
4 Projekt Uchwaly nr 1 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2009 rok
2009-03-23 14:14:27
5 Projekt Uchwaly nr 2 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2009 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2009-03-23 14:15:29
6 Projekt Uchwaly nr 3 w sprawie zbycia udzialu Gminy Szklarska Poreba w nieruchomości przy ul. Wiosennej 3
2009-03-23 14:16:07
7 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Podgorze 13-14
2009-03-23 14:17:23
8 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie zmiany umowy najmu nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kilinskiego 20
2009-03-23 14:18:12
9 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVIII/315/08 Rady Miejskiej Szklarskiej Porebie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porebie
2009-03-23 14:18:55
10 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie
2009-03-23 14:19:44