SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-06-25 11:32
Ostatnia zmiana: 2008-06-25 11:32
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:341
Wszystkie strony:641571

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXXIV Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej
2008-06-25 11:02:12
2 Projekt Uchwaly nr 1 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-06-25 11:03:16
3 Projekt Uchwaly nr 2 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porebie
2008-06-25 11:05:44
4 Projekt Uchwaly nr 3 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2008-06-25 11:06:40
5 Projekt Uchwaly nr 4 w sprawie zmiany uchwaly Nr XIV/130/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia parkingow platnych, stawek oplat i oplat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2008-06-25 11:07:24
6 Projekt Uchwaly nr 5 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poreba
2008-06-25 11:08:18
7 Projekt Uchwaly nr 6 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2008-06-25 11:09:08
8 Projekt Uchwaly nr 7 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2008-06-25 11:09:45
9 Projekt Uchwaly nr 8 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Podsudeckiej
2008-06-25 11:10:20
10 Projekt Uchwaly nr 9 w sprawie zmiany uchwaly Nr XX/212/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Obroncow Pokoju i ul. Pstrowskiego
2008-06-25 11:11:37
11 Projekt Uchwaly nr 10 w sprawie uchylenia uchwaly nr LI/570/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 26 września 2006r. w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Jeleniogorskiego
2008-06-25 11:12:26
12 Projekt Uchwaly nr 11 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIV/284/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 29 października 2004r. w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie na rzecz Powiatu Jeleniogorskiego prawa uzytkowania nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wyszynskiego
2008-06-25 11:13:32
13 Projekt Uchwaly nr 12 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej
2008-06-25 11:14:06
14 Projekt Uchwaly nr 13 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wolności
2008-06-25 11:14:53
15 Projekt Uchwaly nr 14 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wiejskiej
2008-06-25 11:15:30
16 Projekt Uchwaly nr 15 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Bronka Czecha
2008-06-25 11:16:11
17 Projekt Uchwaly nr 16 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Bronka Czecha
2008-06-25 11:16:45
18 Projekt Uchwaly nr 17 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Malej
2008-06-25 11:19:10
19 Projekt Uchwaly nr 18 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Malej
2008-06-25 11:19:40
20 Projekt Uchwaly nr 19 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. M. Buczka
2008-06-25 11:20:20
21 Projekt Uchwaly nr 20 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Demokratow
2008-06-25 11:20:54
22 Projekt Uchwaly nr 21 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Slowackiego
2008-06-25 11:21:46
23 Projekt Uchwaly nr 22 w sprawie dzierzawy nieruchomości gruntowej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2008-06-25 11:24:03
24 Projekt Uchwaly nr 23 w sprawie uwzglednienia skargi oraz zmiany Uchwaly Nr XX/202/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow
2008-06-25 11:25:02
25 Projekt Uchwaly nr 24 w sprawie odwolania czlonka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2008-06-25 11:25:40
26 Projekt Uchwaly nr 25 w sprawie powolania czlonka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2008-06-25 11:26:20
27 Projekt Uchwaly nr 26 w sprawie powolania czlonka Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2008-06-25 11:27:43