SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-06-23 23:24
Ostatnia zmiana: 2009-06-23 23:24
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:52
Wszystkie strony:641438

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXXXVIII Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej
2009-06-23 23:16:27
2 Projekt Uchwaly nr 1 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2009 rok
2009-06-23 23:16:57
3 Projekt Uchwaly nr 2 w sprawie zaciągniecia kredytu i pozyczki dlugoterminowej
2009-06-23 23:17:26
4 Zalącznik nr 1 Wykonanie budzetu Miasta za 2007 i 2008 oraz prognoza przeplywow środkow na okres splaty kredytow /w tyś.zl/
2009-06-23 23:18:33
5 Projekt Uchwaly nr 3 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco
2009-06-23 23:18:54
6 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie zmiany uchwaly Nr LI/575/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie
2009-06-23 23:19:16
7 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie uchylenia uchwaly Nr XVI/156/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpietości dla poszczegolnych kategorii zaszeregowania dla pracownikow zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej oraz ustalenia wartości jednego punktu w zlotych
2009-06-23 23:19:39
8 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2009-06-23 23:20:01
9 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie dzierzawy pomieszczenia w budynku po bylej gornej stacji wyciągu na Szrenicy w Szklarskiej Porebie
2009-06-23 23:20:23
10 Projekt Uchwaly Nr 8 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szklarskiej Poreby
2009-06-23 23:20:48
11 Projekt Uchwaly Nr 9 w sprawie uchylenia Uchwaly Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie upowaznienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Szklarskiej Poreby
2009-06-23 23:21:24