SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urzad Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona srodowiska
Oswiadczenia majatkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorzadowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarzadzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociagow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-04-16 09:49
Ostatnia zmiana: 2008-04-16 09:49
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:452
Wszystkie strony:641569

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urzad Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXXII Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porzadek obrad termin i porzadek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej
2008-04-16 09:53:36
2 Sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta Szklarska Poreba za 2007 r.
2008-04-16 09:55:10
3 Zalacznik nr 1 realizacja dochodow budzetowych na 2007 r.
2008-04-16 09:56:15
4 Zalacznik nr 2 stan zaleglosci i nadplat na dzien 31.12.2007 roku
2008-04-16 09:57:10
5 Zalacznik nr 3 upomnienia, tytuly wykonawcze wystawione w 2007 roku
2008-04-16 09:58:59
6 Zalacznik nr 4 wykaz inwestycji i zakupow inwestycyjnych realizowanych w 2007 r.
2008-04-16 10:06:28
7 Zalacznik nr 5 Wykaz zadan remontowych realizowanych w 2007 r.
2008-04-16 10:09:42
8 Zalacznik nr 6 realizacja wydatkow za 2007 r.
2008-04-16 10:10:44
9 Zalacznik nr 7 sprawozdanie za rok 2007 z dzialalnosci i wykorzystania srodkow finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi
2008-04-16 10:13:38
10 Zalacznik nr 8 sprawozdanie za rok 2007 z dzialalnosci i wykorzystania srodkow finansowych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie
2008-04-16 10:15:12
11 Zalacznik nr 9 przychody i koszty zakladu budzetowego
2008-04-16 10:16:36
12 Zalacznik nr 9a wykonanie planu budzetu Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie za 2007 rok
2008-04-16 10:17:45
13 Zalacznik nr 10 realizacja dochodow wlasnych jednostek budzetowych za 2007 r.
2008-04-16 10:19:40
14 Zalacznik nr 11 gminny fundusz ochrony srodowiska i gospodarki wodnej - wykonanie za 2007 r.
2008-04-16 10:25:33
15 Zalacznik nr 12 plan i realizacja dotacji udzielonych z budzetu Miasta Szklarska Poreba za 2007 rok
2008-04-16 10:27:54
16 Zalacznik nr 13 realizacja splaty kredytow Miasta Szklarska Poreba - zobowiazania wieloletnie
2008-04-16 10:29:32
17 Zalacznik nr 14 realizacja przychodow i wydatkow Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2007 rok
2008-04-16 10:36:43
18 Zalacznik nr 14a informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2007 - Analiza Opisowa
2008-04-16 10:39:05
19 Zalacznik nr 15 plan finansowy na 2007 rok i jego realizacja za rok 2007 w zakresie podpisanych umow z Narodowym Funduszem Zdrowia
2008-04-16 10:41:49
20 Absolutorium sprawa udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szklarskiej Poreby za rok 2007
2008-04-16 10:44:55
21 Projekt Uchwaly nr 1 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-04-16 10:46:30
22 Projekt Uchwaly nr 2 w sprawie ustalenia miejscowosci, w ktorej mozna pobierac oplate miejscowa
2008-04-16 10:47:25
23 Projekt Uchwaly nr 3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia w wode w Szklarskiej Porebie
2008-04-16 10:48:53
24 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2008-04-16 10:51:12
25 Zalacznik nr 2 zalacznik graficzny
2008-04-16 10:51:55
26 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie przystapienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poreby
2008-04-16 10:52:45
27 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2008-04-16 10:53:34
28 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie dzierzawy nieruchomosci gruntowej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Partyzantow
2008-04-16 10:54:26
29 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie sprzedazy nieruchomosci niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza
2008-04-16 10:54:55
30 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie sprzedazy nieruchomosci polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Rataja
2008-04-16 10:55:22
31 Projekt Uchwaly Nr 8 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomosci polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2008-04-16 10:55:58
32 Projekt Uchwaly Nr 9 w sprawie zapewnienia lokatorom mieszkan kolejowych kontynuacji umow najmu na zasadach obowiazujacych w gminie
2008-04-16 10:56:24
33 Projekt Uchwaly Nr 10 w sprawie trwalego elektronicznego oznakowania psow
2008-04-16 10:56:59