SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2007-01-19 08:36
Ostatnia zmiana: 2007-02-16 11:44
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:523
Wszystkie strony:641553

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plV Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej
2007-01-19 09:08:26
2 Projekt Uchwaly Nr 1 w sprawie wygaśniecia mandatu radnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2007-01-19 09:12:43
3 Projekt Uchwaly Nr 2 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze 2007 roku
2007-01-19 09:14:48
4 Projekt Uchwaly Nr 3 w sprawie uchwalenia budzetu miasta na rok 2007
2007-01-19 09:16:42
5 Zalącznik Nr 1 plan dochodow budzetowych na 2007 r.
2007-01-19 09:18:42
6 Zalącznik Nr 2 plan wydatkow budzetowych na 2007 r.
2007-01-19 09:22:04
7 Zalącznik Nr 3 zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2007 r.
2007-01-19 09:24:09
8 Zalącznik Nr 4 przychody i rozchody budzetu w 2007 r.
2007-01-19 09:25:21
9 Zalącznik Nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadan w zakresie administracji rządowej i zadan wlasnych j.s.t. w 2007 r.
2007-01-19 09:26:35
10 Zalącznik Nr 6 wydatki związane z realizacją zadan wykonywanych na podstawie porozumien miedzy j.s.t.
2007-01-19 09:28:14
11 Zalącznik Nr 7 projekt planu wydatkow na realizacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w 2007 roku
2007-01-19 09:53:17
12 Zalącznik Nr 8 przychody i rozchodu zakladu budzetowego na 2007 r.
2007-01-19 09:54:00
13 Zalącznik Nr 9 plan finansowy dochodow wlasnych jednostek budzetowych
2007-01-19 09:55:10
14 Zalączniki Nr 10 i 11 plan dotacji dla podmiotow nienalezących do sektora finansow publicznych i plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2007-01-19 09:57:02
15 Zalącznik Nr 12 prognoza kwoty dlugu i splat na rok 2007 i lata nastepne
2007-01-19 09:58:44
16 Objaśnienia do projektu budzetu objaśnienia do budzetu miasta Szklarska Poreba na 2007 rok
2007-01-19 09:59:51
17 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonbej w Szklarskiej Porebie przy ul. Gornej
2007-01-19 10:01:25
18 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowania wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy uli. Armii Krajowej
2007-01-19 10:02:39
19 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2007-01-19 10:04:26
20 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Odrodzenia
2007-01-19 10:05:53
21 Projekt Uchwaly Nr 8 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2007-01-19 10:06:41
22 Projekt Uchwaly Nr 9 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2007 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2007-01-19 10:09:19
23 Projekt Uchwaly Nr 10 w sprawie powolania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2007-01-19 10:10:48
24 Projekt Uchwaly Nr 11 w sprawie powolania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2007-01-19 10:11:18
25 Projekt Uchwaly Nr 12 w sprawie powolania Przewodniczącego Komisji ds. spolecznych Rady Miejskiej
2007-01-19 10:12:40