SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urzad Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majatkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorzadowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarzadzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociagow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2007-12-21 13:49
Ostatnia zmiana: 2007-12-21 13:49
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:521
Wszystkie strony:641565

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urzad Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXVII Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porzadek obrad termin i porzadek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej
2007-12-21 13:55:18
2 Projekt Uchwaly Nr 1 w sprawie budzetu miasta rok 2008
2007-12-21 14:25:40
3 Zalacznik Nr 1 Plan dochodow budzetowych na 2008r
2007-12-21 14:37:42
4 Zalacznik Nr 2 Projekt wydatkow budzetowych na 2008r
2007-12-21 14:28:49
5 Zalacznik Nr 3 Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2008 r.
2007-12-21 14:29:33
6 Zalacznik Nr 4 Przychody i rozchody budzetu w 2008 r.
2007-12-21 14:30:32
7 Zalacznik Nr 5 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAn Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAn ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAn PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDzETU PANSTWA W 2008 r.
2007-12-21 14:31:09
8 Zalacznik Nr 6 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAn WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEn MIeDZY J.S.T.
2007-12-21 14:31:58
9 Zalacznik Nr 7 PROJEKT PLANU WYDATKoW NA REALIZACJe MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMoW ALKOHOLOWYCH W 2008 ROKU
2007-12-21 14:33:15
10 Zalacznik Nr 8 PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKlADU BUDzETOWEGO
2007-12-21 14:34:20
11 Zalacznik Nr 9 PLAN FINANSOWY DOCHODoW I WYDATKoW WlASNYCH JEDNOSTEK BUDzETOWYCH
2007-12-21 14:35:10
12 Zalacznik Nr 10 PLAN DOTACJI DLA PODMIOToW NIEZALICZNYCH DO SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH
2007-12-21 14:35:51
13 Zalacznik Nr 11 PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
2007-12-21 14:36:26
14 objaśnienia do budzetu miasta Objaśnienia do Budzetu miasta Szklarska Poreba na 2008r.
2007-12-21 14:44:04
15 Projekt Uchwaly Nr 2 w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie, na rok 2008
2007-12-21 14:39:26
16 Zalacznik Nr 1 w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie, na rok 2008
2007-12-21 14:27:59
17 Zalacznik Nr 2 HARMONOGRAM WYDATKoW NA REALIZACJe MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAlANIA ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE W SZKLARSKIEJ POReBIE NA 2008
2007-12-21 14:38:29
18 Projekt Uchwaly Nr 3 w sprawie oplat za niektore świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez miasto Szklarska Poreba
2007-12-21 14:40:55
19 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIV/130/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia parkingow platnych, stawek oplat i oplat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2007-12-21 14:41:23
20 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie zgloszenia uwag do studium ochrony przeciwpowodziowej
2007-12-21 14:42:05
21 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie zmiany uchwaly Nr XV/150/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powolania Komisji doraźnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2007-12-21 14:42:48