SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2007-03-26 09:39
Ostatnia zmiana: 2007-03-26 09:39
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:437
Wszystkie strony:641555

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plVII Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej
2007-03-26 09:42:49
2 Projekt Uchwaly Nr 1 w sprawie uchylenia uchwal Nr LI/577/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie oraz Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr LI/577/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Poreby z dnia 26 września 2006 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie
2007-03-26 09:52:26
3 Projekt Uchwaly Nr 2 w sprawie uchylenia uchwaly Nr LII/586/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie utworzenia spolki ze 100% udzialem Gminy pod nazwą „Przedsiebiorstwo Komunalne Szklarska Poreba” spolka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szklarskiej Porebie.
2007-03-26 09:53:38
4 Projekt Uchwaly Nr 3 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-03-26 09:56:00
5 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”
2007-03-26 09:56:57
6 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wolności
2007-03-26 09:58:27
7 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego
2007-03-26 09:59:37
8 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwalymi samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
2007-03-26 10:00:52
9 Projekt Uchwaly Nr 8 W sprawie zaskarzenia rozstrzygniecia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego Nr NK.II.0911-8/134/07 z dnia 8 marca 2007r. dotyczącego fragmentow uchwaly Nr/35/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2007r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2007-03-26 10:02:18
10 Projekt Uchwaly Nr 9 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2007-03-26 10:03:50
11 Projekt Uchwaly Nr 10 w sprawie zabezpieczenia środkow finansowych w budzecie miasta na rok 2008 na realizacje programu pn. „Poprawa jakości i dostepności uslug medycznych w Szklarskiej Porebie”
2007-03-26 10:05:10
12 Sprawozdanie Burmistrza Szklarskiej Poreby z wykonania uchwal podjetych przez Rade Miejską w II polroczu 2006 r.
2007-03-26 10:07:21
13 Sprawozdanie MKRPA z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie, w 2006r.
2007-03-26 10:10:38