SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2007-09-03 23:32
Ostatnia zmiana: 2007-09-03 23:32
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:566
Wszystkie strony:641559

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXII Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej
2007-09-03 23:34:17
2 Projekt Uchwaly Nr 1 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-09-03 23:35:19
3 Projekt Uchwaly Nr 2 w sprawie: poreczenia pozyczki dlugoterminowej
2007-09-03 23:36:47
4 Projekt Uchwaly Nr 3 w sprawie zmiany uchwaly nr VII/45/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”
2007-09-03 23:39:13
5 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”
2007-09-03 23:42:16
6 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poreby
2007-09-03 23:45:28
7 Zalącznik Nr 1 jednolity tekst studium zawierający skorygowane ustalenia odnoszące sie do terenow objetych zmianami
2007-09-03 23:47:49
8 Zalącznik Nr 2 rysunek nr 1.1 pt. „zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” w skali 1: 5 000
2007-09-03 23:48:41
9 Zalącznik Nr 3 rysunek nr 1.2. pt. „zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” w skali 1: 10 000
2007-09-03 23:49:25
10 Zalącznik Nr 4 rysunek nr 2.1 pt. „zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego – kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1: 5 000
2007-09-03 23:50:06
11 Zalącznik Nr 5 rysunek nr 2.2 pt. „zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego – kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1: 10 000
2007-09-03 23:51:02
12 Zalącznik Nr 6 rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmian w studium
2007-09-03 23:51:48
13 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka mistrzostwa sportowego w Szklarskiej Porebie
2007-09-03 23:52:55
14 Zalącznik Nr 1 rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1:1 000
2007-09-03 23:55:33
15 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie zabezpieczenia środkow finansowych w budzecie miasta w roku 2008 w ramach udzialu wlasnego jednostki organizacyjnej samorządu – Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie, na realizacje zglaszanych programow związanych z aktywizacją, integracją i rownaniem szans lokalnej spoleczności
2007-09-03 23:56:33
16 Projekt Uchwaly Nr 8 w sprawie określenia rodzajow świadczen przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunkow i sposobow ich przyznawania
2007-09-03 23:57:10
17 Projekt Uchwaly Nr 9 w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracownikow administracji i obslugi w placowkach oświatowych w Szklarskiej Porebie oraz wartości jednego punktu
2007-09-03 23:57:53
18 Projekt Uchwaly Nr 10 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Podgorze
2007-09-03 23:58:40
19 Projekt Uchwaly Nr 11 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 11 Listopada
2007-09-03 23:59:39
20 Projekt Uchwaly Nr 12 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Parkowej
2007-09-04 00:00:21
21 Projekt Uchwaly Nr 13 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. zeromskiego
2007-09-04 00:01:11
22 Projekt Uchwaly Nr 14 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego
2007-09-04 00:01:52
23 Projekt Uchwaly Nr 15 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza
2007-09-04 00:02:36
24 Projekt Uchwaly Nr 16 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Gornej
2007-09-04 00:03:40
25 Projekt Uchwaly Nr 17 w sprawie ustanowienia drogi koniecznej na nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul Mickiewicza
2007-09-04 00:04:23
26 Projekt Uchwaly Nr 18 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza
2007-09-04 00:05:09
27 Projekt Uchwaly Nr 19 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2007-09-04 00:06:21
28 Projekt Uchwaly Nr 20 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości.
2007-09-04 00:07:23
29 Projekt Uchwaly Nr 21 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wolności
2007-09-04 00:07:52
30 Projekt Uchwaly Nr 22 w sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemcow
2007-09-04 00:08:29
31 Projekt Uchwaly Nr 23 w sprawie uchylenia Uchwaly Nr XXXVII/481/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie nieodplatnego przejecia mienia panstwowego
2007-09-04 00:09:07
32 Projekt Uchwaly Nr 24 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2007-09-04 00:09:40
33 Projekt Uchwaly Nr 25 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2007-09-04 00:10:17
34 Projekt Uchwaly Nr 26 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2007-09-04 00:11:07