SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-12-23 11:36
Ostatnia zmiana: 2008-12-23 11:36
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:200
Wszystkie strony:641465

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXXX Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej
2008-12-23 11:16:17
2 Plan Pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie na rok 2009
2008-12-23 11:17:40
3 Projekt Uchwaly nr 1 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie, na rok 2009
2008-12-23 11:20:06
4 Projekt Uchwaly nr 2 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2009 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2008-12-23 11:21:02
5 Projekt Uchwaly nr 3 w sprawie zmiany uchwaly Nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia gornych stawek oplat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania zbiornikow bezodplywowych
2008-12-23 11:25:08
6 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2008-12-23 11:25:42
7 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie sprzedazy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2008-12-23 11:26:31
8 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie zmiany umowy najmu nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Odrodzenia 16
2008-12-23 11:27:18
9 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Gimnazjalnej
2008-12-23 11:27:53
10 Projekt Uchwaly Nr 8 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2008-12-23 11:28:23
11 Projekt Uchwaly Nr 9 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2008-12-23 11:28:57
12 Projekt Uchwaly Nr 10 w sprawie sprzedazy pokoju ze spizarką usytuowanych w budynku nr 2 przy ulicy Szpitalnej w Szklarskiej Porebie
2008-12-23 11:29:23
13 Projekt Uchwaly Nr 11 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego
2008-12-23 11:29:55
14 Projekt Uchwaly Nr 12 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Armii Krajowej
2008-12-23 11:30:27
15 Projekt Uchwaly Nr 13 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Partyzantow
2008-12-23 11:30:52
16 Projekt Uchwaly Nr 14 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza
2008-12-23 11:31:18
17 Projekt Uchwaly Nr 15 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Partyzantow
2008-12-23 11:31:48
18 Projekt Uchwaly Nr 16 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2008-12-23 11:32:56
19 Projekt Uchwaly Nr 17 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2008-12-23 11:33:33
20 Projekt Uchwaly Nr 18 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2008-12-23 11:34:27
21 Projekt Uchwaly Nr 19 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIII/240/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie statutu miasta Szklarska Poreba
2008-12-23 11:35:08