SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urzad Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majatkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorzadowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarzadzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociagow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2007-09-24 19:08
Ostatnia zmiana: 2007-09-24 19:08
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:529
Wszystkie strony:641560

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urzad Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plXIII Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porzadek obrad termin i porzadek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej
2007-09-24 19:59:24
2 Wykonanie budzetu za I polrocze 2007 opis
2007-09-24 20:01:07
3 Zalacznik Nr 1 Plan dochodow budzetowych na 2007r
2007-09-24 20:02:12
4 Zalacznik Nr 2 WYKAZ INWESTYCYJI I ZAKUPoW INWESTYCYJNYCH REALIZACJA za I polrocze 2007r.
2007-09-24 20:03:03
5 Zalacznik Nr 3 WYKAZ ZADAn REMONTOWYCH Realizacja za I polrocze 2007 r.
2007-09-24 20:03:52
6 Zalacznik Nr 4 Plan wydatkow budzetowych za I polrocze 2007r
2007-09-24 20:04:45
7 Zalacznik Nr 5 SPRAWOZDANIE z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie w I polroczu 2007 roku
2007-09-24 20:05:23
8 Zalacznik Nr 6 SPRAWOZDANIE z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie, I polroczu 2007 roku.
2007-09-24 20:06:02
9 Zalacznik Nr 7 PRZYCHODY I KOSZTY ZAKlADU BUDzETOWGO Realizacja za I polrocze 2007
2007-09-24 20:06:54
10 Zalacznik Nr 7a WYKONANIE PLANU BUDzETU MIEJSKIEGO ZAKlADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W SZKLARSKIEJ POReBIE ZA PIERWSZE PolROCZE 2007 ROKU
2007-09-24 20:07:36
11 Zalacznik Nr 8 REALIZACJA DOCHODoW WlASNYCH JEDNOSTEK BUDzETOWYCH za I polrocze 2007 r.
2007-09-24 20:08:17
12 Zalacznik Nr 9 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – wykonanie za I polrocze 2007r.
2007-09-24 20:09:13
13 Zalacznik Nr 10 PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDzETU Miasta Szklarskiej Poreby za I polrocze 2007 roku
2007-09-24 20:09:53
14 Zalacznik Nr 11 Realizacja splaty kredytow Miasta Szklarska Poreba - zobowiazania wieloletnie
2007-09-24 20:10:46
15 Zalacznik Nr 12 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PolROCZE 2007r. ANALIZA OPISOWA
2007-09-25 00:02:10
16 Zalacznik Nr 12 cd MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA SZKLARSKA POReBA. REALIZACJA PRZYCHODoW I WYDATKoW Za I polrocze 2007 ROK
2007-09-25 00:00:19
17 Zalacznik Nr 13 Plan finansowy na 2007 rok i jego realizacja za I polrocze 2007 w zakresie podpisanych umow z Narodowym Funduszem Zdrowia
2007-09-25 00:03:22
18 Zalacznik Nr 13 cd Wykonanie planu finansowego na dzien 30 czerwiec 2007 r.
2007-09-25 00:04:31
19 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ POReBY Z WYKONANIA UCHWAl PODJeTYCH PRZEZ RADe MIEJSKĄ W I PolROCZU 2007 R.
2007-09-25 00:06:03
20 Plan pracy Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie na II polrocze 2007 roku.
2007-09-25 00:07:33
21 Projekt uchwaly lawnicy I w sprawie wyboru lawnikow do Sadu Rejonowego w Jeleniej Gorze z terenu miasta Szklarska Poreba
2007-09-25 00:09:09
22 Projekt uchwaly lawnicy II w sprawie wyboru lawnika do Sadu Okregowego w Jeleniej Gorze z terenu miasta Szklarska Poreba
2007-09-25 00:09:50
23 Projekt uchwaly lawnicy III w sprawie wyboru lawnikow do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych w Sadzie Rejonowym w Jeleniej Gorze z terenu miasta Szklarska Poreba
2007-09-25 00:10:38
24 Projekt Uchwaly Nr 1 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Miasta Szklarska Poreba
2007-09-25 00:11:44
25 Projekt Uchwaly Nr 2 w sprawie ustanowienia drogi koniecznej na nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul Mickiewicza
2007-09-25 00:12:16
26 Projekt Uchwaly Nr 3 w sprawie zwolnienia z obowiazku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza
2007-09-25 00:13:04
27 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Piastowskiej
2007-09-25 00:13:44
28 Projekt Uchwaly Nr 5 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza
2007-09-25 00:14:30
29 Projekt Uchwaly Nr 6 w sprawie ustanowienia drogi koniecznej na nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul Kasprowicza
2007-09-25 00:15:00
30 Projekt Uchwaly Nr 7 w sprawie powolania Komisji Przestrzegania Praworzadności oraz Skarg i Wnioskow, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2007-09-25 00:15:27
31 Projekt Uchwaly Nr 8 w sprawie odwolania czlonka Komisji ds. spolecznych Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2007-09-25 00:16:15