SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Kadencja 2006-2010

V Sesja Rady Miejskiej

VI Sesja Rady Miejskiej

VII Sesja Rady Miejskiej

IX Sesja Rady Miejskiej

X Sesja Rady Miejskiej

XI Sesja Rady Miejskiej

XII Sesja Rady Miejskiej

XIII Sesja Rady Miejskiej

XIV Sesja Rady Miejskiej

XV Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej 2 posiedzenie

XVII Sesja Rady Miejskiej

XIX Sesja Rady Miejskiej

XX Sesja Rady Miejskiej

XXI Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXIII Sesja Rady Miejskiej

XXIV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej

XXVI Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXIX Sesja Rady Miejskiej

XXX Sesja Rady Miejskiej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

XXXII Sesja Rady Miejskiej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

XXXV Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej - Nadzwyczajna

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Uchwaly

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2007-04-17 12:45
Ostatnia zmiana: 2007-04-17 12:45
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:422
Wszystkie strony:641556

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plIX Sesja Rady Miejskiej 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Termin i porządek obrad termin i porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej
2007-04-17 11:55:06
2 SPAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDzETU SPAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDzETU MIASTA SZKLARSKA POReBA za 2006 r.
2007-04-17 12:04:03
3 Zalącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODoW BUDzETOWYCH ZA 2006 r
2007-04-17 12:08:22
4 Zalącznik Nr 2 Stan zaleglości i nadplat na dzien 31.12. 2006 roku
2007-04-17 12:09:56
5 Zalącznik Nr 3 UPOMNIENIA , TYTUlY WYKONAWCZE WYSTAWIONE W 2006 roku
2007-04-17 12:10:52
6 Zalącznik Nr 4 WYKAZ INWESTYCYJI I ZAKUPoW INWESTYCYJNYCH REALIZACJA za 2006r.
2007-04-17 12:12:24
7 Zalącznik Nr 5 WYKAZ ZADAn REMONTOWYCH Realizacja za 2006 r.
2007-04-17 12:13:13
8 Zalącznik Nr 6 Realizacja wydatkow za 2006 r.
2007-04-17 12:14:20
9 Zalącznik Nr 7 SPRAWOZDANIE z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie, w 2006r.
2007-04-17 12:15:35
10 Zalącznik Nr 8 Sprawozdanie z dzialalności oraz informacja o realizacji wydatkow i dochodow w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie w 2006 roku
2007-04-17 12:16:54
11 Zalącznik Nr 9 REALIZACJA DOCHODoW WlASNYCH JEDNOSTEK BUDzETOWYCH za 2006 r.
2007-04-17 12:17:55
12 Zalącznik Nr 9a SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDzETU ZA 2006 ROK
2007-04-17 12:28:05
13 Zalączniki Nr 10 REALIZACJA DOCHODoW WlASNYCH JEDNOSTEK BUDzETOWYCH za 2006 r.
2007-04-17 12:30:11
14 Zalącznik Nr 11 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – wykonanie za 2006r.
2007-04-17 12:32:14
15 Zalącznik Nr 12 PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDzETU Miasta Szklarskiej Poreby w 2006 roku
2007-04-17 12:33:42
16 Zalącznik Nr 13 Realizacja splaty kredytow i pozyczek Miasta Szklarska Poreba - zobowiazania wieloletnie
2007-04-17 12:37:42
17 Zalącznik Nr 14 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2006r.
2007-04-17 12:39:50
18 Zalącznik Nr 14a MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA SZKLARSKA POReBA REALIZACJA PRZYCHODoW I WYDATKoW ZA 2006 ROK
2007-04-17 12:42:15
19 Zalącznik Nr 15 Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Przychodnia Rejonowa w Szklarskiej Porebie za 2006 r.
2007-04-17 12:43:51
20 Projekt Uchwaly Nr 1 w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Szklarskiej Poreby za rok 2006
2007-04-17 11:56:45
21 Projekt Uchwaly Nr 2 w sprawie : zmiany Uchwaly Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 stycznia 2007 r
2007-04-17 11:58:17
22 Projekt Uchwaly Nr 3 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-04-17 11:59:29
23 Projekt Uchwaly Nr 4 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie
2007-04-17 12:00:42