SZUKAJ   

 
 
Strona główna
Menu:
Dostęp do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spółki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabór pracowników
Stypendia szkolne
Pożytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory Ławników
Kontakty międzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2004-11-23 11:07
Ostatnia zmiana: 2009-06-29 15:03
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:119228
Wszystkie strony:641576

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.pl


Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie


 

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie


Witamy na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej

 

2008-05-02 Ogłoszenie o Akcji Wywozu Odpadów Wielkogabarytowych >>

2008-04-28 Nabór na stanowiska do referatu Budżetu i Finansów Miasta >>

2008-04-24 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej nr XX/08 i nr XXI/08 >> 

2008-04-22 Informacja o wykonaniu budżetu Miasta za 2007 r. >>

2008-04-16 Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej >>

2008-04-15 Ogłoszenia dotyczące prac KSWiK >>

2008-04-07 Komunikat w sprawie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego >>
2008-04-07 Uchwały z XXI Sesji Rady Miejskiej >>

2008-04-04 Obwieszcze Burmistrza - projekt miejscowego planu zagospodarowania (parkingi) >>

2008-04-02 Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej >>

2008-04-02 Uchwały z XX Sesji Rady Miejskiej >>

2008-03-29 Komunikat (Opracowanie Studium Komunikacyjnego miasta) >>
2008-03-25 Zawiadomienie o wyniku postępowania (ZP ubezpieczenie) >>
2008-03-25 Projekty uchwał na XX Sesję Rady Miejskiej >>

2008-03-20 Zarządzenie Burmistrza (strona internetowa miasta) >>

2008-03-19 Ogłoszenie o zamówieniu Opracowanie Studium Komunikacyjnego >>

2008-03-17 Zawiadomienie o wyborze oferty (zakup samochodu) >>

2008-03-17 Komunikat do Opracowanie studium komunikacyjnego >>

2008-03-17 Protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XIX/08 >>

2008-03-14 Zarządzenie burmistrza 0151/252 >>

2008-03-13 Protokół z dyskucji (plan zagospodarowania) >>
2008-03-13 Nabory na stanowiska urzędnicze >>
2008-03-13 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (ubezpieczenie) >>

2008-03-06 Ogłoszenie o zamowieniu (ZP400) >>
2008-03-06 Uchwały z XIX Sesji Rady Miejskiej >>

2008-03-05 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup pojazdu >>
2008-02-29 Komunikat o zagrożeniu silnym wiatrem >>

2008-02-28 Informacje dotyczące Ochrony Środowiska >>

2008-02-27 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego" >>

2008-02-26 Protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XVIII/08 >>

2008-02-22 Komunikat o zagrożeniu silnym wiatrem >>

2008-02-22 Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zaopatrzenia w wodę) >> 

2008-02-21 Projekty uchwał na XIX Sesję Rady Miejskiej >>

2008-02-20 Nabór na stanowisko ds.gospodarowania nieruchomościami >>

2008-02-12 Zmiana do Protokół z dyskusji publicznej >>

2008-02-11 Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego >>

2008-02-06 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym >>

2008-02-05 Nabór wniosków projektowych - zaproszenie do współpracy >>

2008-02-05 Protokół z dyskusji publicznej (plan zagospodarowania przestrzennego) >>

2008-02-05 Uchwały z XVIII Sesji Rady Miejskiej >>

2008-02-05 Rozstrzygnięcia Nadzorcze >>

2008-02-05 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 r. >>

2008-02-05 Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2008 >>

2008-02-05 Dyżury Radnych w 2008 r. >>

2008-01-31 Ogłoszenie o zamówieniu: utrzymanie i konserwacja oświetlenia >>

2008-01-28 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze >>

2008-01-25 Zagrożenie silnymi wiatrami >>

2008-01-19 Zagrożenie silnymi wiatrami i opadami >>

2008-01-18 Obwieszczenie burmistrza - azbest >>

2008-01-10 Pożytek publiczny >>

2008-01-10 Uchwały z XVII Sesji Rady Miejskiej >>

2008-01-03 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze >>

2008-01-03 Komunikat pogodowy >>

2007-12-27 Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (parkingi) >>

2007-12-21 Oświadczenie majątkowe Sekretarza Miasta >>

2007-12-21 Informacja o XVII Sesji Rady Miejskiej >>

2007-12-20 Protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XVI/07 2 posiedzenie >>

2007-12-20 Nabór - komisja konkursowa >>

2007-12-19 Regulamin organizacyjny urzędu >>

2007-12-14 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze >>

2007-12-10 protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XVI/07 >>

2007-12-10 nabór na STANOWISKO ADMINISTRATORA/KOORDYNATORA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - wynik >>

2007-12-07 Zagrożenie hudrologiczne i silnymi wiatrami >>

2007-12-07 nabór na STANOWISKO ADMINISTRATORA/KOORDYNATORA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ >>

2007-12-07 Uchwały z 2 posiedzenia XVI Sesja Rady Miejskiej  >>

2007-12-06 obwieszczenia Burmistrza >>

2007-12-03 Uchwały XVI Sesja Rady Miejskiej >>

2007-12-02 informacja o terminie 2 posiedzenia XVI Sesji Rady Miejskiej >>

2007-11-29 nabór na STANOWISKO ADMINISTRATORA/KOORDYNATORA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ >>

2007-11-26 Komunikat Zarządzania Kryzysowego >>

2007-11-26 Projekty uchwał na XVI Sesję Rady Miejskiej >>

2007-11-22 protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XV/07 >>

2007-11-16 nabór na STANOWISKO ADMINISTRATORA/KOORDYNATORA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  >>

2007-11-07 Protokoły z sesji XIII i XIV >>

2007-11-07 Uchwały XV Sesja Rady Miejskiej >>

2007-11-05 Informacja o wynikach naborów: sekretarz, środki pomocowe >>

2007-10-31 Sprawozdanie z wizyty w mieście Bad Harzburg >>

2007-10-29 Plany zagospodarowania przestrzennego >>

2007-10-25 Informacja o wykonaniu budżetu Miasta za III kwartał 2007 >>

2007-10-24 Uchwały XIV Sesja Rady Miejskiej >>

2007-10-24 Projekty uchwał na XV Sesję Rady Miejskiej >>

2007-10-22 Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej >>

2007-10-10 Protokół z sesji Rady Miejskiej (XII) >>

2007-10-10 Wybory do Sejmu i Senatu. Obwodowe komisje >>

2007-10-10 Wybory ławników uchwały >>

2007-10-08 Uchwały XIII Sesja Rady Miejskiej >>

2007-10-04 Informacja o wyniku naboru Przedszkole Nr 1 >>

2007-10-04 Komisje i terminy posiedzeń >>

2007-09-27 Obwieszczenie Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 25.09.2007r. >>

2007-09-26 Informacja o wyborze oferty w trybie NBO >>

2007-09-24 XIII Sesja Rady Miejskiej (projekty uchwał) >> 

2007-09-20 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym SP ZOZ >>

2007-09-18 Uchwały Rady Miejskiej, XII sesja >>

2007-09-18 Zamówienia publiczne komunikat nr 01/2007 >>

2007-09-17 Nabór pracowników do Urzędu Miasta >>

2007-09-14 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi >>

2007-09-13 Nabór na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Miejskim >>

2007-09-13 Wybory do Sejmu i Senatu >>

2007-09-04 Informacja o wyborze oferty na budowę boiska dla dzieci i młodzieży >>

2007-09-03 XII Sesja Rady Miejskiej (projekty uchwał) >>

2007-09-03  Nabór na stanowisko gł. księgowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 >>

2007-09-03 Ogloszenie o zamówieniu pub. Odbudowa kładki nad rzeką Kamienna >>

2007-08-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - odbudowa mostu drogowego na potoku Kamieńczyk >>

2007-08-29 Protokół z sesji z dnia 28 czerwca 2007 r. >>