SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

2004 - kadencja 2002-2006

2005 - kadencja 2002-2006

2006 - kadencja 2002-2006

2007 - kadencja 2006-2010

2008 - kadencja 2006-2010

2009 - kadencja 2006-2010

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2007-04-30 08:06
Ostatnia zmiana: 2007-04-30 08:06
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:982
Wszystkie strony:641608

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.pl2007 - kadencja 2006-2010 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 SPAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDzETU SPAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDzETU MIASTA SZKLARSKA POReBA za 2006 r.
2007-04-30 07:35:20
2 Zalącznik Nr 1 REALIZACJA DOCHODoW BUDzETOWYCH ZA 2006 r
2007-04-30 07:37:58
3 Zalącznik Nr 2 Stan zaleglości i nadplat na dzien 31.12. 2006 roku
2007-04-30 07:39:01
4 Zalącznik Nr 3 UPOMNIENIA , TYTUlY WYKONAWCZE WYSTAWIONE W 2006 roku
2007-04-30 07:40:47
5 Zalącznik Nr 4 WYKAZ INWESTYCYJI I ZAKUPoW INWESTYCYJNYCH REALIZACJA za 2006r.
2007-04-30 07:42:30
6 Zalącznik Nr 5 WYKAZ ZADAn REMONTOWYCH Realizacja za 2006 r.
2007-04-30 07:43:53
7 Zalącznik Nr 6 Realizacja wydatkow za 2006 r.
2007-04-30 07:45:18
8 Zalącznik Nr 7 SPRAWOZDANIE z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie, w 2006r.
2007-04-30 07:46:34
9 Zalącznik Nr 8 Sprawozdanie z dzialalności oraz informacja o realizacji wydatkow i dochodow w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie w 2006 roku
2007-04-30 07:47:51
10 Zalącznik Nr 8 c.d. SZCZEGolOWA ANALIZA ZADAn ZREALIZOWANYCH W ZAKRESIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH i USTAWY O POSTePOWANIU WOBEC DlUzNIKoW ALIMENTACYJNYCH I ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ za 2006 rok
2007-04-30 07:49:24
11 Zalącznik Nr 9 PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKlADU BUDzETOWEGO. Realizacja za 2006
2007-04-30 07:51:17
12 Zalącznik Nr 9a SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDzETU ZA 2006 ROK
2007-04-30 07:52:21
13 Zalączniki Nr 10 REALIZACJA DOCHODoW WlASNYCH JEDNOSTEK BUDzETOWYCH za 2006 r.
2007-04-30 07:53:40
14 Zalącznik Nr 11 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – wykonanie za 2006r.
2007-04-30 07:54:34
15 Zalącznik Nr 12 PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDzETU Miasta Szklarskiej Poreby w 2006 roku
2007-04-30 07:55:46
16 Zalącznik Nr 13 Realizacja splaty kredytow i pozyczek Miasta Szklarska Poreba - zobowiazania wieloletnie
2007-04-30 07:57:06
17 Zalącznik Nr 14 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2006r. ANALIZA OPISOWA
2007-04-30 07:58:22
18 Zalącznik Nr 14a MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA SZKLARSKA POReBA. REALIZACJA PRZYCHODoW I WYDATKoW za 2006 ROK
2007-04-30 08:00:35
19 Zalącznik Nr 15 Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Przychodnia Rejonowa w Szklarskiej Porebie za 2006 r.
2007-04-30 08:01:34
20 ogloszenie Burmistrza Szklarskiej Poreby informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2007 r.
2007-05-02 22:59:09
21 Spraqwozdanie z wykonania budzetu kwartalna informacja o wykonaniu budzetu Miasta Szklarskiej Poreby za II kwartal 2007 r.
2007-08-03 15:30:39
22 ogloszenie Burmistrza Szklarskiej Poreby informacja o wykonaniu budzetu Miasta za III kwartal 2007 r.
2007-10-25 09:47:24
23 ogloszenie Burmistrza Szklarskiej Poreby informacja o wykonaniu budzetu Miasta za 2007 r.
2008-04-22 14:24:09
24 Uchwala nr V/29/07 w sprawie uchwalenia budzetu miasta rok 2007
2007-02-06 11:06:51
25 Zalącznik nr 1 plan dochodow budzetowych na 2007 r.
2007-02-07 07:59:01
26 Zalącznik nr 2 plan wydatkow budzetowych na 2007 r.
2007-02-07 08:00:40
27 Zalącznik nr 3 zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2007 r.
2007-02-07 08:01:43
28 Zalącznik nr 4 przychody i rozchody budzetu w 2007 r.
2007-02-07 08:03:08
29 Zalącznik nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadan w zakresie administracji rządowej i zadan wlasnych j.s.t. w 2007 r.
2007-02-07 08:05:51
30 Zalącznik nr 6 wydatki związane z realizacją zadan wykonywanych na podstawie porozumien miedzy j.s.t.
2007-02-07 08:07:11
31 Zalącznik nr 7 projekt planu wydatkow na realizacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w 2007 roku
2007-02-07 08:08:35
32 Zalącznik nr 8 przychody i rozchodu zakladu budzetowego na 2007 r.
2007-02-07 08:10:05
33 Zalącznik nr 9 plan finansowy dochodow wlasnych jednostek budzetowych
2007-02-07 08:11:40
34 Zalącznik nr 10 plan dotacji dla podmiotow nienalezących do sektora finansow publicznych
2007-02-07 08:14:18
35 Zalącznik nr 11 plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2007-02-07 08:15:23
36 Zalącznik nr 12 prognoza kwoty dlugu i splat na rok 2007 i lata nastepne
2007-02-07 08:16:35
37 Objaśnienia do projektu budzetu objaśnienia do budzetu miasta Szklarska Poreba na 2007 rok
2007-02-07 08:20:00