SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Majątek miasta

Budzet miasta

2004 - kadencja 2002-2006

2005 - kadencja 2002-2006

2006 - kadencja 2002-2006

2007 - kadencja 2006-2010

2008 - kadencja 2006-2010

2009 - kadencja 2006-2010

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-02-09 11:50
Ostatnia zmiana: 2009-02-09 11:50
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:157
Wszystkie strony:641452

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.pl2009 - kadencja 2006-2010 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwala Nr XXXI/368/09 w sprawie budzetu miasta na rok 2009
2009-01-30 12:50:58
2 Zalącznik nr 1 plan dochodow budzetowych na 2009 r.
2009-01-30 12:52:01
3 Zalącznik nr 2 projekt wydatkow budzetowych na 2009 r.
2009-01-30 12:52:31
4 Zalącznik nr 3 przychody i rozchody budzetu w 2009 r.
2009-01-30 12:53:04
5 Zalącznik nr 4 zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2009 r.
2009-01-30 12:53:33
6 Zalącznik nr 5 limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
2009-01-30 12:54:08
7 Zalącznik nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane ze środkow pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
2009-01-30 12:54:53
8 Zalącznik nr 7 dochody i wydatki związane z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych gminie ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadan podlegające przekazaniu do budzetu panstwa w 2009 r.
2009-01-30 12:56:35
9 Zalącznik nr 8 wydatki związane z realizacją zadan wykonywanych na podstawie porozumien miedzy J.S.T.
2009-01-30 12:57:05
10 Zalącznik nr 9 preliminarz - projekt planu finansowego na realizacje miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych w 2009 roku
2009-01-30 12:57:27
11 Zalącznik nr 10 przychody i rozchody zakladu budzetowego na 2009 rok
2009-01-30 12:58:09
12 Zalącznik nr 11 plan finansowy dochodow i wydatkow wlasnych jednostek budzetowych
2009-01-30 12:58:30
13 Zalącznik nr 12 plan dotacji dla podmiotow niezalicznych do sektora finansow publicznych
2009-01-30 12:59:21
14 Zalącznik nr 13 plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2009-01-30 12:59:44
15 Zalącznik nr 14 prognoza kwoty dlugu i splat na rok 2009 oraz lata nastepne
2009-01-30 13:00:00
16 Objaśnienia do budzetu miasta Szklarska Poreba na 2009r.
2009-01-30 13:00:28
17 Sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta Szklarska Poreba za 2008 r.
2009-04-27 09:29:49
18 Zalącznik nr 1 realizacja dochodow budzetowych za 2008 r.
2009-04-27 09:30:37
19 Zalącznik nr 2 stan zaleglości i nadplat na dzien 31.12.2008 r.
2009-04-27 09:31:36
20 Zalącznik nr 3 upomnienia, tytuly wykonawcze wystawione w 2008 roku
2009-04-27 09:32:17
21 Zalącznik nr 4 wykaz inwestycji i zakupow inwestycyjnych realizowanych w 2008 r.
2009-04-27 09:33:01
22 Zalącznik nr 5 Wykaz zadan remontowych realizowanych w 2008 r.
2009-04-27 09:33:44
23 Zalącznik nr 6 realizacja wydatkow za 2008 r.
2009-04-27 09:34:15
24 Zalącznik nr 7 sprawozdanie za rok 2008 z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie
2009-04-27 09:35:57
25 Zalącznik nr 8 sprawozdanie za rok 2008 z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi
2009-04-27 09:36:37
26 Zalącznik nr 9 przychody i koszty zakladu budzetowego realizowanych w 2008 r.
2009-04-27 09:37:40
27 Zalącznik nr 9a Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu za 2008 r. Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie
2009-04-27 09:38:40
28 Zalącznik nr 10 realizacja dochodow wlasnych jednostek budzetowych za 2008 r.
2009-04-27 09:39:26
29 Zalącznik nr 11 gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - wykonanie za 2008 r.
2009-04-27 09:40:43
30 Zalącznik nr 12 plan i realizacja dotacji udzielonych z budzetu Miasta Szklarska Poreba za 2008 rok
2009-04-27 09:41:42
31 Zalącznik nr 13 realizacja splaty kredytow Miasta Szklarska Poreba - zobowiązania wieloletnie
2009-04-27 09:42:32
32 Zalącznik nr 14 informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2008 - Analiza Opisowa
2009-04-27 09:43:19
33 Zalącznik nr 14a realizacja przychodow i wydatkow Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008 rok
2009-04-27 09:44:00
34 Zalącznik nr 14b sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2008
2009-04-27 09:45:13
35 Zalącznik nr 15 roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej za 2008r i jego realizacja
2009-04-27 09:46:11
36 Zalącznik nr 15a wykonanie planu finansowego na dzien 31 grudzien 2008 r.
2009-04-27 09:46:39
37 Uchwala nr I-53/2009 w sprawie opinii o przedlozonym przez Burmistrza Miasta Szklarska Poreba sprawozdaniu z wykonania budzetu miasta za rok 2008
2009-04-27 09:48:15
38 Ogloszenie Burmistrza Szklarskiej Poreby informacja o wykonaniu budzetu za 2008 r.
2009-05-06 11:53:28
39 Ogloszenie Burmistrza Szklarskiej Poreby informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2009 r.
2009-05-06 11:52:58