SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostęp do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Uchwaly

uchwaly 2002 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2003 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2004 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2005 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2007 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2008 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2009 - kadencja 2006-2010

Protokoly z sesji

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty międzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2007-01-24 10:15
Ostatnia zmiana: 2008-01-10 11:22
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:2361
Wszystkie strony:640195

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.pl



Uchwaly 2007 - kadencja 2006-2010



 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz




1 Uchwala nr V/28/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie na I polrocze 2007 roku
2007-02-06 10:39:56
2 Uchwala nr V/29/07 w sprawie uchwalenia budzetu miasta rok 2007
2007-02-06 11:06:51
3 Zalącznik nr 1 plan dochodow budzetowych na 2007 r.
2007-02-07 07:59:01
4 Zalącznik nr 2 plan wydatkow budzetowych na 2007 r.
2007-02-07 08:00:40
5 Zalącznik nr 3 zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2007 r.
2007-02-07 08:01:43
6 Zalącznik nr 4 przychody i rozchody budzetu w 2007 r.
2007-02-07 08:03:08
7 Zalącznik nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadan w zakresie administracji rządowej i zadan wlasnych j.s.t. w 2007 r.
2007-02-07 08:05:51
8 Zalącznik nr 6 wydatki związane z realizacją zadan wykonywanych na podstawie porozumien między j.s.t.
2007-02-07 08:07:11
9 Zalącznik nr 7 projekt planu wydatkow na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w 2007 roku
2007-02-07 08:08:35
10 Zalącznik nr 8 przychody i rozchodu zakladu budzetowego na 2007 r.
2007-02-07 08:10:05
11 Zalącznik nr 9 plan finansowy dochodow wlasnych jednostek budzetowych
2007-02-07 08:11:40
12 Zalącznik nr 10 plan dotacji dla podmiotow nienalezących do sektora finansow publicznych
2007-02-07 08:14:18
13 Zalącznik nr 11 plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2007-02-07 08:15:23
14 Zalącznik nr 12 prognoza kwoty dlugu i splat na rok 2007 i lata następne
2007-02-07 08:16:35
15 Objaśnienia do projektu budzetu objaśnienia do budzetu miasta Szklarska Poręba na 2007 rok
2007-02-07 08:20:00
16 Uchwala nr V/30/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gornej
2007-02-06 11:08:33
17 Uchwala nr V/31/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Armii Krajowej
2007-02-06 11:09:54
18 Uchwala nr V/32/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2007-02-06 11:10:46
19 Uchwala nr V/33/07 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia
2007-02-06 11:12:11
20 Uchwala nr V/34/07 w sprawie wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości
2007-02-06 11:13:23
21 Uchwala nr V/35/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2007 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba
2007-02-06 11:16:21
22 Uchwala nr V/36/07 w sprawie powolania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2007-02-06 11:25:37
23 Uchwala nr V/37/07 w sprawie powolania Komisji doraźnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2007-02-06 11:26:50
24 Uchwala nr V/38/07 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2007-02-06 11:28:25
25 Uchwala nr V/39/07 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2007-02-06 11:31:09
26 Uchwala nr VI/40/07 w sprawie „Programu wspolpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalnośc pozytku publicznego w roku 2007
2007-02-23 10:10:54
27 Uchwala nr VI/41/07 w sprawie zaskarzenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-8/19/07 z dnia 24 stycznia 2007r. dotyczącego fragmentow uchwal Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 21 grudnia 2006r. nr III/15/06, nr III/16/06, nr III/17/06, nr III/18/06, nr III/19/06 i nr III/20/06 w sprawie sprzedazy lub oddawania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości w drodze bezprzetargowej
2007-02-23 10:16:11
28 Uchwala nr VII/42/07 w sprawie uchylenia uchwal Nr LI/577/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie oraz Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr LI/577/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Poręby z dnia 26 września 2006 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie
2007-03-30 16:40:22
29 Uchwala nr VII/43/07 w sprawie uchylenia uchwal Nr LI/577/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie oraz Nr IV/27/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr LI/577/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Poręby z dnia 26 września 2006 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie
2007-03-30 16:44:34
30 Uchwala nr VII/44/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-03-30 16:46:31
31 Uchwala nr VII/45/07 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”
2007-03-30 16:48:12
32 Uchwala nr VII/46/07 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wolności
2007-03-30 16:49:45
33 Uchwala nr VII/47/07 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego
2007-03-30 16:53:53
34 Uchwala nr VII/48/07 w sprawie określenia zasad gospodarowania aktywami trwalymi samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
2007-03-30 16:51:16
35 Uchwala nr VII/49/07 w sprawie zabezpieczenia środkow finansowych w budzecie miasta na rok 2008 na realizację programu pn. „Poprawa jakości i dostępności uslug medycznych w Szklarskiej Porębie”
2007-03-30 16:52:32
36 Uchwala nr VIII/50/07 w sprawie zobowiązania do dokonania doplaty na rzecz spolki „Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji” spolka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu
2007-04-02 16:08:08
37 Uchwala nr VIII/51/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-04-02 16:09:23
38 Uchwala nr IX/52/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szklarskiej Poręby za rok 2006
2007-04-30 08:14:45
39 Uchwala nr IX/53/07 w sprawie: zmiany Uchwaly Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2007 r.
2007-04-30 08:16:31
40 Uchwala nr IX/54/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-04-30 08:17:59
41 Uchwala nr IX/55/07 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2007-04-30 08:20:10
42 Uchwala nr X/56/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-06-01 10:48:51
43 Uchwala nr X/57/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich”– w części dotyczącej Miasta Szklarska Poręba
2007-06-01 10:49:44
44 Uchwala nr X/58/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej
2007-06-01 10:50:32
45 Zalącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich - w części dotyczącej Miasta Szklarska Poręba
2007-06-01 10:59:47
46 Uchwala nr X/59/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Malej
2007-06-01 11:00:58
47 Uchwala nr X/60/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Obroncow Pokoju
2007-06-01 11:04:33
48 Uchwala nr X/61/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej
2007-06-01 11:05:18
49 Uchwala nr X/62/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Caritas
2007-06-01 11:05:50
50 Uchwala nr X/63/07 - w sprawie sprzedazy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gornej
2007-06-01 11:06:21
51 Uchwala nr X/64/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza
2007-06-01 11:07:02
52 Uchwala nr X/65/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Oficerskiej
2007-06-01 11:07:28
53 Uchwala nr X/66/07 w sprawie zmiany uchwaly Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powolania Komisji doraźnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2007-06-01 11:07:53
54 Uchwala nr X/67/07 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie
2007-06-01 11:08:38
55 Uchwala nr X/68/07 w sprawie funkcjonowania luzyckiego Oddzialu Strazy Granicznej w Lubaniu
2007-06-01 11:09:24
56 Uchwala nr XI/69/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-07-02 08:24:09
57 Uchwala nr XI/70/07 w sprawie: procedury uchwalania budzetu oraz rodzajow i szczegolowości materialow informacyjnych towarzyszących projektowi
2007-07-02 08:26:54
58 Uchwala nr XI/71/07 w sprawie inkasa oplaty skarbowej
2007-07-02 08:28:20
59 Uchwala nr XI/72/07 - w sprawie powolania zespolu opiniującego zgloszonych kandydatow na lawnikow do Sądu Okręgowego oraz do Sądu Rejonowego w Jeleniej Gorze z terenu miasta Szklarska Poręba
2007-07-02 08:29:38
60 Uchwala nr XI/73/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada.
2007-07-02 08:32:53
61 Uchwala nr XI/74/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada
2007-07-02 08:36:58
62 Uchwala nr XI/75/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada
2007-07-02 08:41:27
63 Uchwala nr XI/76/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada
2007-07-02 08:44:47
64 Uchwala nr XI/77/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada
2007-07-02 10:16:08
65 Uchwala nr XI/78/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada
2007-07-02 10:17:41
66 Uchwala nr XI/79/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada
2007-07-02 10:19:06
67 Uchwala nr XI/80/07 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgorze
2007-07-02 10:20:11
68 Uchwala nr XI/81/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej
2007-07-02 10:21:51
69 Uchwala nr XI/82/07 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty
2007-07-02 10:23:44
70 Uchwala nr XI/83/07 w sprawie udzielenia bonifikaty od oplaty z tytulu przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasności na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowej „Ostoja” nieruchomości pozostających w ich uzytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe
2007-07-02 10:32:10
71 Uchwala nr XI/84/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie okolicznościowego tytulu „Przyjaciel Miasta Szklarska Poręba” oraz medalu „Zasluzony dla Miasta Szklarska Poręba”
2007-07-02 10:33:27
72 Uchwala nr XI/85/07 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia w wodę w Szklarskiej Porębie
2007-07-02 10:34:10
73 Zalącznik nr 1 zalącznik graficny nr 1
2007-07-02 10:36:02
74 Zalącznik nr 2 Zalącznik graficzny nr 2
2007-07-02 10:37:14
75 Uchwala nr XII/86/07 w sprawie poręczenia pozyczki dlugoterminowej
2007-09-18 08:23:24
76 Uchwala nr XII/87/07 w sprawie zabezpieczenia środkow finansowych w budzecie miasta w roku 2008 w ramach udzialu wlasnego jednostki organizacyjnej samorządu – Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porębie, na realizację zglaszanych programow związanych z aktywizacją, integracją i rownaniem szans lokalnej spoleczności
2007-09-18 08:24:51
77 Uchwala nr XII/88/07 w sprawie określenia rodzajow świadczen przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunkow i sposobow ich przyznawania
2007-09-18 08:34:57
78 Uchwala nr XII/89/07 w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracownikow administracji i obslugi w placowkach oświatowych w Szklarskiej Porębie oraz wartości jednego punktu
2007-09-18 08:35:49
79 Uchwala nr XII/90/07 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poręby
2007-09-18 08:36:52
80 Zalącznik nr 1 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAn I KIERUNKoW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
2007-09-18 08:38:51
81 Zalącznik nr 2 Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. Rysunek nr 2.1.
2007-09-18 08:41:41
82 Zalącznik nr 3 Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. Rysunek nr 2.2 (1:10 000)
2007-09-18 08:43:52
83 Zalącznik nr 4 Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. Rysunek nr 1.1 (1:5000)
2007-09-18 08:45:35
84 Zalącznik nr 5 Zmiana studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. Rysunek nr 1.2 (1:10 000)
2007-09-18 09:31:16
85 Zalącznik nr 6 ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU ZMIAN W STUDIUM, NIEUWZGLĘDNIONYCH PRZEZ BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY
2007-09-18 09:32:31
86 Uchwala nr XII/91/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka mistrzostwa sportowego w Szklarskiej Porębie
2007-09-18 09:33:51
87 Zalącznik nr 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
2007-09-18 09:38:01
88 Uchwala nr XII/92/07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie Gory Szrenica w Szklarskiej Porębie
2007-09-18 09:40:03
89 Zalącznik nr 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie gory Szrenica w Szklarskiej Porębie (1: 2000)
2007-09-18 09:42:10
90 Uchwala nr XII/93/07 w sprawie odwolania Sekretarza Miasta Szklarska Poręba
2007-09-18 09:43:20
91 Uchwala nr XII/94/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-09-18 09:45:25
92 Uchwala nr XII/95/07 w sprawie zmiany uchwaly nr VII/45/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”
2007-09-18 09:46:50
93 Uchwala nr XII/96/07 w sprawie zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”
2007-09-18 09:49:00
94 Uchwala nr XII/97/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgorze
2007-09-18 09:49:56
95 Uchwala nr XII/98/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada
2007-09-18 09:50:36
96 Uchwala nr XII/99/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Parkowej
2007-09-18 09:51:21
97 Uchwala nr XII/100/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. zeromskiego
2007-09-18 09:52:15
98 Uchwala nr XII/101/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego
2007-09-18 09:53:02
99 Uchwala nr XII/102/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kasprowicza
2007-09-18 09:53:38
100 Uchwala nr XII/103/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gornej
2007-09-18 09:54:25
101 Uchwala nr XII/104/07 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
2007-09-18 09:55:06
102 Uchwala nr XII/105/07 w sprawie wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości
2007-09-18 09:55:48
103 Uchwala nr XII/106/07 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wolności
2007-09-18 09:56:29
104 Uchwala nr XII/107/07 w sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemcow
2007-09-18 09:57:05
105 Uchwala nr XII/108/07 w sprawie uchylenia Uchwaly Nr XXXVII/481/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie nieodplatnego przejęcia mienia panstwowego
2007-09-18 09:57:36
106 Uchwala nr XII/109/07 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2007-09-18 09:58:06
107 Uchwala nr XII/110/07 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2007-09-18 09:58:49
108 Uchwala nr XII/111/07 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2007-09-18 09:59:34
109 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDzETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za I polrocze 2007 r. opis
2007-10-05 11:28:23
110 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY Z WYKONANIA UCHWAl PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W I PolROCZU 2007 R. opis
2007-10-05 11:47:22
111 Zalącznik nr 1 Plan dochodow budzetowych na 2007r
2007-10-05 11:48:03
112 Zalącznik nr 2 WYKAZ INWESTYCYJI I ZAKUPoW INWESTYCYJNYCH REALIZACJA za I polrocze 2007r.
2007-10-05 11:48:54
113 Zalącznik nr 3 WYKAZ ZADAn REMONTOWYCH Realizacja za I polrocze 2007 r.
2007-10-05 11:49:37
114 Zalącznik nr 4 Plan wydatkow budzetowych za I polrocze 2007r
2007-10-05 11:50:11
115 Zalącznik nr 5 SPRAWOZDANIE z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porębie w I polroczu 2007 roku
2007-10-08 07:59:46
116 Zalącznik nr 6 SPRAWOZDANIE z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, I polroczu 2007 roku.
2007-10-08 08:00:42
117 Zalącznik nr 7 PRZYCHODY I KOSZTY ZAKlADU BUDzETOWGO. Realizacja za I polrocze 2007
2007-10-08 08:01:32
118 Zalącznik nr 7a WYKONANIE PLANU BUDzETU MIEJSKIEGO ZAKlADU GOSPODARKI LOKALOWEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA PIERWSZE PolROCZE 2007 ROKU.
2007-10-08 23:50:18
119 Zalącznik nr 8 REALIZACJA DOCHODoW WlASNYCH JEDNOSTEK BUDzETOWYCH za I polrocze 2007 r.
2007-10-08 23:51:30
120 Zalącznik nr 9 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – wykonanie za I polrocze 2007r.
2007-10-08 23:52:04
121 Zalącznik nr 10 PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDzETU Miasta Szklarskiej Poreby za I polrocze 2007 roku
2007-10-08 23:52:40
122 Zalącznik nr 11 Realizacja splaty kredytow Miasta Szklarska Poręba - zobowiazania wieloletnie
2007-10-08 23:53:15
123 Zalącznik nr 12 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ
2007-10-08 23:56:18
124 Zalącznik nr 12 cd MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA SZKLARSKA PORĘBA REALIZACJA PRZYCHODoW I WYDATKoW aa I polrocze 2007 ROK
2007-10-08 23:57:18
125 Zalącznik nr 13 Samodzielnego Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie, plan finansowy na 2007 rok i jego realizacja za I polrocze 2007
2007-10-08 23:58:50
126 Zalącznik nr 13 Wykonanie planu finansowego na dzien 30 czerwiec 2007 r.
2007-10-08 23:59:30
127 Uchwala Nr XIII/112/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie na II polrocze 2007 roku.
2007-10-09 00:00:30
128 Uchwala Nr XIII/113/07 w sprawie wyboru lawnikow do Sądu Rejonowego w Jeleniej Gorze z terenu miasta Szklarska Poręba
2007-10-09 00:01:08
129 Uchwala XIII/114/07 w sprawie wyboru lawnikow do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze z terenu miasta Szklarska Poręba
2007-10-09 00:01:36
130 Uchwala Nr XIII/115/07 w sprawie wyboru lawnika do Sądu Okręgowego w Jeleniej Gorze z terenu miasta Szklarska Poręba
2007-10-09 00:05:14
131 Uchwala Nr XIII/116/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-10-09 00:07:05
132 Uchwala Nr XIII/117/07 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szklarska Poręba
2007-10-09 00:08:18
133 Uchwala Nr XIII/118/07 w sprawie ustanowienia drogi koniecznej na nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul Mickiewicza.
2007-10-09 00:09:05
134 Uchwala Nr XIII/119/07 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza
2007-10-09 00:10:23
135 Uchwala Nr XIII/120/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej.
2007-10-09 00:10:58
136 Uchwala Nr XIII/121/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kasprowicza
2007-10-09 00:11:30
137 Uchwala Nr XIII/122/07 w sprawie ustanowienia drogi koniecznej na nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul Kasprowicza.
2007-10-09 00:11:57
138 Uchwala Nr XIII/123/07 w sprawie przekazania nieruchomości Skarbu Panstwa na rzecz Gminy Szklarska Poręba.
2007-10-09 00:12:23
139 Uchwala Nr XIII/124/07 w sprawie odwolania czlonkow Komisji ds. spolecznych Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2007-10-09 00:12:51
140 Uchwala Nr XIII/125/07 w sprawie powolania Komisji Praworządności, Skarg i Wnioskow, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2007-10-09 00:13:17
141 Uchwala Nr XIII/126/07 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2007-10-09 00:13:42
142 Uchwala Nr XIV/127/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-10-24 22:45:26
143 Uchwala Nr XIV/128/07 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
2007-10-24 22:46:24
144 Uchwala Nr XIV/129/07 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XL/464/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie wyrazenia zgody na rozwiązanie Zakladu Estetyki i Oczyszczania Miasta Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szklarskiej Porębie
2007-10-24 22:47:05
145 Uchwala Nr XIV/130/07 w sprawie ustalenia parkingow platnych, stawek oplat i oplat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2007-10-24 22:47:40
146 Uchwala Nr XIV/131/07 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka
2007-10-24 22:48:26
147 Uchwala Nr XIV/132/07 w sprawie ustanowienia drogi koniecznej na nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2007-10-24 22:49:10
148 Uchwala Nr XIV/133/07 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2007-10-24 22:49:49
149 Uchwala Nr XIV/134/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratow
2007-10-24 22:50:25
150 Uchwala Nr XIV/135/07 w sprawie wyrazenia zgody na wylączenie z przedmiotu uzytkowania wieczystego nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul 1 Maja
2007-10-24 22:51:01
151 Uchwala Nr XV/136/07 w sprawie określenia wzorow formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym
2007-11-07 09:58:48
152 Uchwala Nr XV/137/07 w sprawie podatku od nieruchomości
2007-11-07 09:59:20
153 Uchwala Nr XV/138/07 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości przeznaczonych do udzielania świadczen zdrowotnych
2007-11-07 10:02:04
154 Uchwala Nr XV/139/07 w sprawie oplaty miejscowej
2007-11-07 10:10:46
155 Uchwala Nr XV/140/07 w sprawie oplaty od posiadania psow
2007-11-07 10:02:55
156 Uchwala Nr XV/141/07 w sprawie: podatku od środkow transportowych
2007-11-07 10:03:33
157 Uchwala Nr XV/142/07 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksowkami osobowymi
2007-11-07 10:04:24
158 Uchwala Nr XV/143/07 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2008 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksowką na obszarze Miasta Szklarska Poręba
2007-11-07 10:04:59
159 Uchwala Nr XV/144/07 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2007-11-07 10:05:37
160 Uchwala Nr XV/145/07 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2007-11-07 10:06:11
161 Uchwala Nr XV/146/07 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2007-11-07 10:06:47
162 Uchwala Nr XV/147/07 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
2007-11-07 10:07:38
163 Uchwala Nr XV/148/07 w sprawie powolania Sekretarza Miasta Szklarska Poręba
2007-11-07 10:08:25
164 Uchwala Nr XV/149/07 w sprawie oplat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Szklarska Poręba
2007-11-07 10:09:24
165 Uchwala Nr XV/150/07 w sprawie powolania Komisji doraźnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2007-11-07 10:10:17
166 Uchwala Nr XVI/151/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-12-03 10:46:29
167 Uchwala Nr XVI/152/07 w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2007-12-03 10:47:23
168 Uchwala Nr XVI/153/07 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oplaty targowej
2007-12-03 10:48:08
169 Uchwala Nr XVI/154/07 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XV/139/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie oplaty miejscowej
2007-12-03 10:48:59
170 Uchwala Nr XVI/155/07 w sprawie uwzględnienia skargi oraz zmiany uchwaly Nr XII/88/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 września 2007r. w sprawie określenia rodzajow świadczen przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunkow i sposobow ich przyznawania
2007-12-03 10:49:41
171 Uchwala Nr XVI/156/07 w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczegolnych kategorii zaszeregowania dla pracownikow zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej oraz ustalenia wartości jednego punktu w zlotych
2007-12-03 10:50:23
172 Uchwala Nr XVI/157/07 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kasprowicza
2007-12-03 10:51:04
173 Uchwala Nr XVI/158/07 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kilinskiego
2007-12-03 10:51:47
174 Uchwala nr XVI/159/07 w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Muzealnej
2007-12-03 20:49:46
175 Uchwala Nr XVI/160/07 w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Szklarska Poręba na lata 2007-2013
2007-12-03 20:50:47
176 Zalącznik nr 1 LOKALNY PLAN REWITALIZACJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
2007-12-03 20:59:13
177 Uchwala Nr XV/161/07 w sprawie „Programu wspolpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalnośc pozytku publicznego w roku 2008”
2007-12-03 21:00:20
178 Uchwala Nr XVI/162/07 w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich
2007-12-03 21:01:28
179 Uchwala Nr XV/163/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Szklarska Poręba oraz Sekretarza Miasta Szklarska Poręba o obowiązku zlozenia oświadczenia lustracyjnego.
2007-12-03 21:02:15
180 Uchwala Nr XV/164/07 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2007-12-03 21:03:09
181 Uchwala Nr XV/165/07 o odmowie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekow na terenie miasta Szklarska Poręba na okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
2007-12-07 16:54:43
182 Uchwala Nr XV/166/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2007-12-07 16:55:29
183 Uchwala nr XVII/167/07 w sprawie budzetu miasta rok 2008
2008-01-10 10:06:33
184 Zalącznik nr 1 plan dochodow budzetowych na 2008 r.
2008-01-10 10:09:07
185 Zalącznik nr 2 plan wydatkow budzetowych na 2008 r.
2008-01-10 10:11:47
186 Zalącznik nr 3 zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2008 r.
2008-01-10 10:14:18
187 Zalącznik nr 4 przychody i rozchody budzetu w 2008 r.
2008-01-10 10:15:06
188 Zalącznik nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadan wlasnych w 2008 r.
2008-01-10 10:20:20
189 Zalącznik nr 6 wydatki związane z realizacją zadan wykonywanych na podstawie porozumien między j.s.t.
2008-01-10 10:21:59
190 Zalącznik nr 7 plan wydatkow na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych w 2008 r.
2008-01-10 10:24:34
191 Zalącznik nr 8 przychody i rozchodu zakladu budzetowego na 2008 r.
2008-01-10 10:25:37
192 Zalącznik nr 9 plan finansowy dochodow i wydatkow wlasnych jednostek budzetowych
2008-01-10 10:28:06
193 Zalącznik nr 10 plan dotacji dla podmiotow niezaliczanych do sektora finansow publicznych
2008-01-10 10:29:29
194 Zalącznik nr 11 plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2008-01-10 10:30:28
195 Zalącznik nr 12 prognoza kwoty dlugu i splat na rok 2008 i lata następne
2008-01-10 10:31:22
196 Objaśnienia do projektu budzetu objaśnienia do budzetu miasta Szklarska Poręba na 2008 rok
2008-01-10 10:33:44
197 Uchwala nr I-334/2007 w sprawie opinii o przedlozonym przez Burmistrza Miasta Szklarska Poręba projekcie budzetu miasta na rok 2008 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
2008-01-10 12:57:36
198 Uchwala nr I-335/2007 w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budzetu na 2008 rok oraz prawidlowości prognozy lącznej kwoty dlugu miasta Szklarska Poręba
2008-01-10 12:59:06
199 Uchwala nr XVII/168/07 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2007 rok
2008-01-10 13:00:17
200 Uchwala nr XVII/169/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatkow, ktore nie wygasają z uplywem roku budzetowego 2007
2008-01-10 13:01:43
201 Uchwala nr XVII/170/07 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, na rok 2008
2008-01-10 13:03:08
202 Zalącznik nr 1 Diagnoza lokalnej spoleczności w kontekście profilaktyki uzaleznien oraz wnioski do Miejskiego Programu Profilaktyki o Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie
2008-01-10 13:06:55
203 Zalącznik nr 2 harmonogram wydatkow na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie na 2008 r.
2008-01-10 13:08:58
204 Uchwala nr XVII/171/07 w sprawie oplat za niektore świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez miasto Szklarska Poręba
2008-01-10 13:10:24
205 Uchwala nr XVII/172/07 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIV/130/07 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia parkinkow platnych, stawek oplat i oplat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2008-01-10 13:12:17
206 Uchwala nr XVII/173/07 w sprawie zgloszenia uwag do studium ochrony przeciwpowodziowej
2008-01-10 13:25:42
207 Uchwala nr XVII/174/07 w sprawie zmiany uchwaly Nr XV/150/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powolania Komisji doraźnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2008-01-10 13:27:19