SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostęp do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Uchwaly

uchwaly 2002 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2003 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2004 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2005 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2007 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2008 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2009 - kadencja 2006-2010

Protokoly z sesji

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty międzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-02-05 13:52
Ostatnia zmiana: 2008-02-05 13:52
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1947
Wszystkie strony:640150

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plUchwaly 2008 - kadencja 2006-2010 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwala nr XVIII/175/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie na I polrocze 2008 roku
2008-02-05 12:59:06
2 Uchwala nr XVIII/176/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2008 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba
2008-02-05 13:00:46
3 Uchwala nr XVIII/177/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Dworcowej
2008-02-05 13:02:01
4 Uchwala nr XVIII/178/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej
2008-02-05 13:02:37
5 Uchwala nr XVIII/179/08 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kasprowicza
2008-02-05 13:03:26
6 Uchwala nr XVIII/180/08 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Parkowej
2008-02-05 13:04:21
7 Uchwala nr XVIII/181/08 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 10
2008-02-05 13:05:21
8 Uchwala nr XIX/182/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-03-06 13:26:03
9 Uchwala nr XIX/183/08 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budzetu miasta na 2008 r.
2008-03-06 13:26:54
10 Zalącznik nr 1 zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2008 r.
2008-03-06 13:34:58
11 Zalącznik nr 2 limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
2008-03-06 13:35:35
12 Zalącznik nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środkow pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
2008-03-06 13:36:18
13 Uchwala nr XIX/184/08 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie
2008-03-06 13:27:47
14 Uchwala nr XIX/185/08 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poręba na lata 2008-2013
2008-03-06 13:28:24
15 Zalącznik nr 1 wieloletni plan inwestycyjny Gminy Szklarska Poręba na lata 2008-2013
2008-03-06 13:37:31
16 Uchwala nr XIX/186/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej oplaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzen infrastruktury technicznej
2008-03-06 13:29:17
17 Uchwala nr XIX/187/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej oplaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podzialu nieruchomości
2008-03-06 13:29:49
18 Uchwala nr XIX/188/08 w sprawie ustanowienia sluzebności gruntowej na nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul Sikorskiego
2008-03-06 13:30:31
19 Uchwala nr XIX/189/08 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Oficerskiej
2008-03-06 13:31:14
20 Uchwala nr XIX/190/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
2008-03-06 13:31:43
21 Uchwala nr XIX/191/08 w sprawie przedluzenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekow
2008-03-06 13:32:15
22 Uchwala nr XIX/192/08 w sprawie wyrazenia stanowiska dotyczącego odbudowy linii kolejowej nr 311 lączącej miasto Szklarska Poręba z gminą Harrachov
2008-03-06 13:32:52
23 Uchwala nr XIX/193/08 w sprawie powolania Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie
2008-03-06 13:33:19
24 Uchwala nr XIX/194/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2008-03-06 13:33:40
25 Sprawozdanie MKRPA za rok 2007 z dzialalności i wykorzystania środkow finansowych
2008-04-02 12:46:43
26 Sprawozdanie za II polrocze roku 2007 dot. powolania, odwolania, przedmiotu dzialania i skladu osobowego organow samorządowych oraz uprawnien ich czlonkow
2008-04-02 12:48:27
27 Uchwala nr XX/195/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-04-07 11:40:17
28 Uchwala nr XX/196/08 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budzetu miasta na 2008 r.
2008-04-02 12:51:33
29 Zalącznik nr 1 Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2008 r.
2008-04-02 12:53:36
30 Zalącznik nr 2 Limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
2008-04-02 12:54:13
31 Zalącznik nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środkow pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
2008-04-02 12:54:50
32 Uchwala nr XX/197/08 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIX/184/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie
2008-04-02 12:56:22
33 Uchwala nr XX/198/08 w sprawie przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow tzw. „Nowego Centrum” w Szklarskiej Porębie
2008-04-02 12:56:58
34 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2008-04-02 12:57:25
35 Uchwala nr XX/199/08 w sprawie przystąpienia do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w obszarze ulic Piastowskiej, Warynskiego, Matejki i Jeleniogorskiej w Szklarskiej Porębie
2008-04-02 12:58:07
36 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2008-04-02 12:58:34
37 Uchwala nr XX/200/08 w sprawie zmiany uchwaly Nr XVIII/176/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2008 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba
2008-04-02 12:59:05
38 Uchwala nr XX/201/08 w sprawie gornych stawek oplat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania zbiornikow bezodplywowych
2008-04-02 12:59:54
39 Uchwala nr XX/202/08 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow
2008-04-02 13:00:30
40 Uchwala nr XX/203/08 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekow na terenie Miasta Szklarska Poręba na okres od 1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r.
2008-04-07 11:40:54
41 Uchwala nr XX/204/08 w sprawie doplaty dla odbiorcow uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekow realizowanych przez Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu
2008-04-02 13:02:01
42 Uchwala nr XX/205/08 w sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemcow
2008-04-02 13:02:51
43 Uchwala nr XX/206/08 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Spokojnej
2008-04-02 13:03:43
44 Uchwala nr XX/207/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego
2008-04-02 13:04:21
45 Uchwala nr XX/208/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2008-04-02 13:04:55
46 Uchwala nr XX/209/08 w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/159/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Muzealnej
2008-04-02 13:05:51
47 Uchwala nr XX/210/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Malej
2008-04-02 13:06:30
48 Uchwala nr XX/211/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości gruntowej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Dolnej
2008-04-02 13:07:07
49 Uchwala nr XX/212/08 w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Obroncow Pokoju i ul. Pstrowskiego
2008-04-02 13:09:23
50 Uchwala nr XX/213/08 w sprawie uchylenia Uchwaly Nr IX/112/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia kierunkow dzialania w zakresie przygotowania do zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami pensjonatowymi
2008-04-02 13:10:06
51 Uchwala nr XX/214/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2008-04-03 09:41:41
52 Uchwala nr XX/215/08 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XV/150/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powolania Komisji doraźnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2008-04-02 13:11:13
53 Uchwala nr XXI/216/08 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie
2008-04-07 11:41:41
54 Uchwala nr XXI/217/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-04-07 11:42:32
55 Uchwala nr XXII/218/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szklarskiej Poręby za rok 2007
2008-05-07 14:33:38
56 Uchwala nr XXII/219/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-05-07 14:34:20
57 Uchwala nr XXII/220/08 w sprawie ustalenia miejscowości, w ktorej mozna pobierac oplatę miejscową
2008-05-07 14:34:59
58 Uchwala nr XXII/221/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia w wodę w Szklarskiej Porębie
2008-05-07 14:35:41
59 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2008-05-07 14:36:13
60 Zalącznik nr 2 zalącznik graficzny
2008-05-07 14:36:42
61 Uchwala nr XXII/222/08 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poręby
2008-05-07 14:37:15
62 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2008-05-07 14:38:48
63 Uchwala nr XXII/223/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości gruntowej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Partyzantow
2008-05-07 14:39:34
64 Uchwala nr XXII/224/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza
2008-05-07 14:40:13
65 Uchwala nr XXII/225/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Rataja
2008-05-07 14:41:20
66 Uchwala nr XXII/226/08 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
2008-05-07 14:41:43
67 Uchwala nr XXII/227/08 w sprawie zapewnienia lokatorom mieszkan kolejowych kontynuacji umow najmu na zasadach obowiązujących w gminie
2008-05-07 14:42:13
68 Uchwala nr XXII/228/08 w sprawie trwalego elektronicznego oznakowania psow
2008-05-07 14:42:44
69 Uchwala nr XXII/229/08 w sprawie przystąpienia do Samorządowego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Odbudowy Kolei na Dolnym Śląsku
2008-05-07 14:43:15
70 Uchwala Nr XXIII/230/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-06-02 14:03:57
71 Uchwala nr XXIII/231/08 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie
2008-06-02 14:07:05
72 Uchwala nr XXIII/232/08 w sprawie zatwierdzenia „Programu usuwania wyrobow zawierających azbest z terenu gminy Szklarska Poręba”
2008-06-02 14:08:06
73 Program usuwania wyrobow zawierających azbest z terenu Gminy Szklarska Poręba Częśc I
2008-06-02 14:11:09
74 Program usuwania wyrobow zawierających azbest z terenu Gminy Szklarska Poręba Częśc II
2008-06-02 14:11:42
75 Zalącznik nr 1 Opis procedur postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi
2008-06-02 14:12:57
76 Zalącznik nr 2 Oferty firm zajmującymi się usuwaniem wyrobow zawierających azbest
2008-06-02 14:14:04
77 Zalącznik nr 3 Przyklad regulaminu dofinansowania, zasady dofinansowania, wniosek o dofinansowanie, druki do wniosku o dofinansowanie
2008-06-02 14:15:52
78 Zalącznik nr 4 Informacja o finansowaniu usuwania azbestu przez osoby fizyczne w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski"
2008-06-02 14:17:35
79 Uchwala nr XXIII/233/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Plac Sportowy
2008-06-02 14:18:18
80 Uchwala nr XXIII/234/08 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia 16
2008-06-02 14:19:08
81 Uchwala nr XXIII/235/08 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych polozonych w Szklarskiej Porębie
2008-06-02 14:19:45
82 Uchwala nr XXIII/236/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości gruntowej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
2008-06-02 14:20:23
83 Uchwala nr XXIII/237/08 w sprawie zbycia udzialu Gminy Szklarska Poręba w nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 34
2008-06-02 14:21:10
84 Uchwala nr XXIII/238/08 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia zarzuconego naruszenia prawa
2008-06-02 14:21:52
85 Uchwala nr XXIII/239/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2008-06-02 14:22:29
86 Uchwala nr XXIII/240/08 w sprawie statutu miasta Szklarska Poręba
2008-06-02 14:23:28
87 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2008-06-02 14:24:05
88 Zalącznik nr 2 wykaz jednostek organizacyjnych miasta Szklarska Poręba
2008-06-02 14:24:39
89 Zalącznik nr 3 zalącznik graficzny
2008-06-02 14:25:46
90 Zalącznik nr 4 zalącznik graficzny
2008-06-02 14:26:22
91 Zalącznik nr 5 Regulamin określający zasady i tryb przyznawania przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie tytulu „Honorowy Obywatel Miasta Szklarska Poręba”, okolicznościowego tytulu „Przyjaciel Miasta Szklarska Poręba” oraz medalu „Zasluzony dla Miasta Szklarska Poręba”
2008-06-02 14:27:16
92 Uchwala nr XXIV/241/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-07-04 07:47:03
93 Uchwala nr XXIV/242/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie
2008-07-04 07:48:25
94 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2008-07-04 07:48:55
95 Zalącznik nr 2 zalącznik graficzny
2008-07-04 07:49:20
96 Zalącznik nr 3 zalącznik graficzny
2008-07-04 07:49:42
97 Uchwala nr XXIV/243/08 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poręba na lata 2008-2013
2008-07-04 07:50:26
98 Uchwala nr XXIV/244/08 w sprawie zmiany uchwaly Nr XIV/130/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia parkingow platnych, stawek oplat i oplat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2008-07-04 07:51:19
99 Uchwala nr XXIV/245/08 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poręba
2008-07-04 07:52:21
100 Uchwala nr XXIV/246/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2008-07-04 07:53:00
101 Uchwala nr XXIV/247/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
2008-07-04 07:53:43
102 Uchwala nr XXIV/248/08 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Podsudeckiej
2008-07-04 07:54:48
103 Uchwala nr XXIV/249/08 w sprawie zmiany uchwaly Nr XX/212/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Obroncow Pokoju i ul. Pstrowskiego
2008-07-04 07:55:36
104 Uchwala nr XXIV/250/08 w sprawie uchylenia uchwaly nr LI/570/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006r. w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Jeleniogorskiego
2008-07-04 07:56:12
105 Uchwala nr XXIV/251/08 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIV/284/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2004r. w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie na rzecz Powiatu Jeleniogorskiego prawa uzytkowania nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wyszynskiego
2008-07-04 07:57:17
106 Uchwala nr XXIV/252/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkanskiej
2008-07-04 07:58:14
107 Uchwala nr XXIV/253/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wolności
2008-07-04 07:58:51
108 Uchwala nr XXIV/254/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej
2008-07-04 07:59:56
109 Uchwala nr XXIV/255/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha
2008-07-04 08:00:35
110 Uchwala nr XXIV/256/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha
2008-07-04 08:01:10
111 Uchwala nr XXIV/257/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Malej
2008-07-04 08:01:49
112 Uchwala nr XXIV/258/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Malej
2008-07-04 08:04:39
113 Uchwala nr XXIV/259/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. M. Buczka
2008-07-04 08:07:25
114 Uchwala nr XXIV/260/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratow
2008-07-04 08:10:11
115 Uchwala nr XXIV/261/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Slowackiego
2008-07-04 08:10:58
116 Uchwala nr XXIV/262/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości gruntowej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
2008-07-04 08:11:40
117 Uchwala nr XXIV/263/08 w sprawie uwzględnienia skargi oraz zmiany Uchwaly Nr XX/202/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow
2008-07-04 08:13:29
118 Uchwala nr XXIV/264/08 w sprawie odwolania czlonka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2008-07-04 08:14:23
119 Uchwala nr XXIV/265/08 w sprawie odwolania czlonka Komisji Finansow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2008-07-04 08:15:05
120 Uchwala nr XXIV/266/08 w sprawie powolania czlonka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2008-07-04 08:15:44
121 Uchwala nr XXIV/267/08 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2008-07-04 08:19:28
122 Uchwala nr XXV/268/08 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
2008-08-13 12:18:18
123 Uchwala nr XXV/269/08 w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2008 r. znak: NK.II.0914-8/135/08
2008-08-13 12:19:30
124 Uchwala nr XXV/270/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-08-13 12:21:01
125 Uchwala nr XXV/271/08 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Cichej 2
2008-08-13 12:22:01
126 Uchwala nr XXV/272/08 w sprawie obnizenia bonifikaty od ceny sprzedazy nieruchomości zabytkowej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Cichej 2
2008-08-13 12:22:42
127 Uchwala nr XXV/273/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkanskiej 1
2008-08-13 12:23:21
128 Uchwala nr XXV/274/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sloneczna Polana
2008-08-13 12:23:59
129 Uchwala nr XXV/275/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polzonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
2008-08-13 12:24:50
130 Uchwala nr XXV/276/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. zeromskiego
2008-08-13 12:25:24
131 Uchwala nr XXV/277/08 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej
2008-08-13 12:26:26
132 Uchwala nr XXV/278/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej
2008-08-13 12:27:10
133 Uchwala nr XXV/279/08 w sprawie wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości
2008-08-13 12:27:45
134 Uchwala nr XXV/280/08 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wzgorze Paderewskiego
2008-08-13 12:28:12
135 Uchwala nr XXV/281/08 w sprawie wyrazenia zgody na przyjęcie darowizny
2008-08-13 12:28:59
136 Uchwala nr XXV/282/08 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2008-08-13 12:29:33
137 Uchwala nr XXV/283/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kasprowicza
2008-08-13 12:30:07
138 Uchwala nr XXV/284/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Turystycznej
2008-08-13 12:30:36
139 Uchwala nr XXV/285/08 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Obroncow Pokoju
2008-08-13 12:31:07
140 Uchwala nr XXV/286/08 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie Gory Szrenica w Szklarskiej Porębie
2008-08-13 12:31:57
141 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2008-08-13 12:34:41
142 Uchwala nr XXV/287/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. B. Prusa
2008-08-13 12:36:21
143 Uchwala nr XXV/288/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. B. Prusa
2008-08-13 12:36:51
144 Uchwala nr XXV/289/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego
2008-08-13 12:37:50
145 Informacja z wykonania budzetu za I polrocze 2008r.
2008-09-19 19:09:48
146 Uchwala nr XXVI/290/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie na II polrocze 2008 roku.
2008-10-02 11:55:01
147 Uchwala nr XXVI/291/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-10-02 11:55:32
148 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2008-10-02 12:28:56
149 Uchwala nr XXVI/292/08 w sprawie : zmiany uchwaly Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budzetu miasta na 2008 rok
2008-10-02 11:56:57
150 Uchwala nr XXVI/293/08 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poręba na lata 2008-2013
2008-10-02 11:57:50
151 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2008-10-02 12:29:47
152 Uchwala nr XXVI/294/08 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Ja wam jeszcze pokazę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkancow Szklarskiej Poręby”, finansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Spolecznego Programu Operacyjnego kapital Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację dzialania 7.1 oraz budzetu Miasta Szklarska Poręba.
2008-10-02 12:00:06
153 Uchwala nr XXVI/295/08 w sprawie: zmiany uchwaly Nr LI/575/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porębie
2008-10-02 12:02:49
154 Uchwala nr XXVI/296/08 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedazy nieruchomości.
2008-10-02 12:04:03
155 Uchwala nr XXVI/297/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza
2008-10-02 12:05:32
156 Uchwala nr XXVI/298/08 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja.
2008-10-02 12:07:03
157 Uchwala nr XXVI/299/08 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Batalionow Chlopskich.
2008-10-02 12:08:08
158 Uchwala nr XXVI/300/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2008-10-02 12:09:00
159 Uchwala nr XXVI/302/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej.
2008-10-02 12:10:28
160 Uchwala nr XXVI/301/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkanskiej.
2008-10-02 12:30:58
161 Uchwala nr XXVI/303/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2008-10-02 12:11:29
162 Uchwala nr XXVI/304/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2008-10-02 12:14:07
163 Uchwala nr XXVI/305/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2008-10-02 12:19:03
164 Uchwala nr XXVI/306/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2008-10-02 12:20:57
165 Uchwala nr XXVI/307/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2008-10-02 12:22:14
166 Uchwala nr XXVI/308/08 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
2008-10-02 12:23:15
167 Uchwala nr XXVI/309/08 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIV/267/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2008-10-02 12:23:54
168 Uchwala nr XXVI/310/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2008-10-02 12:24:35
169 Uchwala nr XXVI/311/08 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie Gory Szrenica w Szklarskiej Porębie
2008-10-02 12:25:15
170 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2008-10-02 12:27:56
171 Uchwala Nr XXVII/312/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-10-17 13:23:15
172 Uchwala Nr XXVII/313/08 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poręba na lata 2008-2013
2008-10-17 13:25:22
173 Zalącznik nr 1 zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poręba na lata 2008-2013
2008-10-17 13:28:25
174 Uchwala nr XXVIII/314/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-11-04 14:44:37
175 Uchwala Nr XXVIII/315/08 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
2008-11-04 14:45:15
176 Uchwala Nr XXVIII/316/08 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Aktywizacji Spolecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008 – 2015
2008-11-04 14:46:44
177 Zalącznik do uchwaly Nr XXVIII/316/08 Strategia Integracji i Aktywizacji Spolecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015
2008-11-25 11:17:15
178 Uchwala Nr XXVIII/317/08 w sprawie zmiany uchwaly Nr XX/212/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Obroncow Pokoju i ul. Pstrowskiego
2008-11-04 14:47:15
179 Uchwala Nr XXVIII/318/08 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ulicy Mickiewicza
2008-11-04 14:47:47
180 Uchwala Nr XXVIII/319/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Slonecznej
2008-11-04 14:48:16
181 Uchwala Nr XXVIII/320/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego
2008-11-04 14:48:49
182 Uchwala Nr XXVIII/321/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza
2008-11-04 14:49:22
183 Uchwala Nr XXVIII/322/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkanskiej
2008-11-04 14:50:00
184 Uchwala Nr XXVIII/323/08 w sprawie dzierzawy lokalu uzytkowego polozonego w budynku przy ul. Jedności Narodowej 3 w Szklarskiej Porębie
2008-11-04 14:50:30
185 Uchwala Nr XXVIII/324/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Objazdowej
2008-11-04 14:50:59
186 Uchwala Nr XXVIII/325/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2008-11-04 14:53:07
187 Uchwala Nr XXVIII/326/08 w sprawie uchylenia uchwaly Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela miasta Szklarska Poręba do Rady Karkonoskiego Parku Narodowego
2008-11-04 14:53:33
188 Uchwala Nr XXVIII/327/08 w sprawie wytypowania przedstawiciela miasta Szklarska Poręba do Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego
2008-11-04 14:54:03
189 Uchwala Nr XXVIII/328/08 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wspolpraca i wymiana doświadczen między strazakami w gminach Lánov i Szklarska Poręba”
2008-11-04 14:54:32
190 Uchwala Nr XXVIII/329/08 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Strategia transgranicznego produktu turystycznego wraz z koncepcją markowych produktow”
2008-11-04 14:55:02
191 Uchwala Nr XXIX/330/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-12-01 13:42:17
192 Uchwala Nr XXIX/331/08 w sprawie podatku od nieruchomości
2008-12-01 13:42:49
193 Uchwala Nr XXIX/332/08 w sprawie oplaty miejscowej
2008-12-01 13:43:23
194 Uchwala Nr XXIX/333/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego dla czlonkow Ochotniczej Strazy Pozarnej
2008-12-01 13:43:52
195 Uchwala Nr XXIX/334/08 w sprawie upowaznienia Kierownika Ośrodka Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porębie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2008-12-01 13:44:27
196 Uchwala Nr XXIX/335/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei
2008-12-01 13:45:00
197 Uchwala Nr XXIX/336/08 w sprawie uzyczenia nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Pstrowskiego
2008-12-01 13:45:30
198 Uchwala Nr XXIX/337/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2008-12-01 13:46:01
199 Uchwala Nr XXIX/338/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Dworcowej
2008-12-01 13:46:27
200 Uchwala Nr XXIX/339/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. M. Buczka
2008-12-01 13:46:56
201 Uchwala Nr XXIX/340/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej
2008-12-01 13:47:26
202 Uchwala Nr XXIX/341/08 w sprawie wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości
2008-12-01 13:47:57
203 Uchwala Nr XXIX/342/08 w sprawie wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości
2008-12-01 13:48:27
204 Uchwala Nr XXIX/343/08 w sprawie przekazania nieruchomości Skarbu Panstwa na rzecz Gminy Szklarska Poręba
2008-12-01 13:48:56
205 Uchwala Nr XXIX/344/08 w sprawie „Programu wspolpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalnośc pozytku publicznego w roku 2009”
2008-12-01 13:49:25
206 Uchwala Nr XXIX/345/08 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Karkonoskich
2008-12-01 13:49:59
207 Uchwala Nr XXIX/346/08 w sprawie Jubileuszu 50 Lecia Nadania Praw Miejskich Szklarskiej Porębie
2008-12-01 13:50:26
208 Uchwala Nr XXX/347/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie na rok 2009
2008-12-31 15:37:03
209 Uchwala Nr XXX/348/08 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2008 rok
2008-12-31 15:37:48
210 Uchwala Nr XXX/349/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatkow, ktore nie wygasają z uplywem roku budzetowego 2008
2008-12-31 15:38:37
211 Uchwala Nr XXX/350/08 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, na rok 2009
2008-12-31 15:39:13
212 Uchwaly Nr XXX/351/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2009 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba
2008-12-31 15:40:06
213 Uchwala Nr XXX/352/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
2008-12-31 15:40:45
214 Uchwala Nr XXX/353/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
2008-12-31 15:41:13
215 Uchwala Nr XXX/354/08 w sprawie zmiany umowy najmu nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia 16
2008-12-31 15:41:45
216 Uchwala Nr XXX/355/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gimnazjalnej
2008-12-31 15:42:18
217 Uchwala Nr XXX/356/08 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2008-12-31 15:42:42
218 Uchwala Nr XXX/357/08 w sprawie wyrazenia zgody na zamianę nieruchomości
2008-12-31 15:43:11
219 Uchwala Nr XXX/358/08 w sprawie sprzedazy pokoju ze spizarką usytuowanych w budynku nr 2 przy ulicy Szpitalnej w Szklarskiej Porębie
2008-12-31 15:43:37
220 Uchwala Nr XXX/359/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego
2008-12-31 15:44:03
221 Uchwala Nr XXX/360/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Armii Krajowej
2008-12-31 15:44:29
222 Uchwala Nr XXX/361/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Partyzantow
2008-12-31 15:45:00
223 Uchwala Nr XXX/362/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza
2008-12-31 15:45:24
224 Uchwala Nr XXX/363/08 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Partyzantow
2008-12-31 15:45:55
225 Uchwala Nr XXX/364/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2008-12-31 15:47:41
226 Uchwala Nr XXX/365/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2008-12-31 15:48:07
227 Uchwala Nr XXX/366/08 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poręby
2008-12-31 15:48:32
228 Uchwala Nr XXX/367/08 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIII/240/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie statutu miasta Szklarska Poręba
2008-12-31 15:48:56