SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Uchwaly

uchwaly 2002 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2003 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2004 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2005 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2007 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2008 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2009 - kadencja 2006-2010

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 20:21
Ostatnia zmiana: 2008-01-10 11:23
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1129
Wszystkie strony:641579

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plUchwaly 2004 - kadencja 2002-2006 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwala nr XV/189/04 w sprawie o wygaśnieciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2008-01-15 10:31:24
2 Uchwala nr XV/190/04 w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Uzaleznien i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Szklarskiej Porebie w 2004 roku
2008-01-15 10:32:39
3 Uchwala nr XV/191/04 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej
2005-02-02 16:32:36
4 Uchwala nr XV/192/04 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2005-02-02 16:33:24
5 Uchwala nr XV/193/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej
2005-02-02 16:33:59
6 Uchwala nr XV/194/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej
2005-02-02 16:34:51
7 Uchwala nr XV/195/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Objazdowej
2005-02-02 16:35:26
8 Uchwala nr XV/196/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza
2005-02-02 16:36:04
9 Uchwala nr XV/197/04 w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości i wyplacania dodatkow mieszkaniowych
2008-01-15 12:18:56
10 Uchwala nr XV/198/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Szklarskiej Poreby
2008-01-15 12:19:56
11 Uchwala nr XV/199/04 w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie miasta Jelenia Gora do Związku Gmin Karkonoskich
2008-01-15 12:20:59
12 Uchwala nr XV/200/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze 2004 roku
2008-01-15 12:22:23
13 Uchwala nr XVI/201/04 w sprawie budzetu Miasta na 2004 rok
2005-02-02 17:09:15
14 Uchwala nr XVI/202/04 w sprawie zasad wyplacania diet i zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnym
2005-02-02 17:15:27
15 Uchwala nr XVI/203/04 w sprawie uchylenia Uchwaly nr XLV/585/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba
2008-01-15 12:35:03
16 Uchwala nr XVII/204/04 w sprawie utworzenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
2008-01-15 12:38:09
17 Uchwala nr XVII/205/04 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1- Maja
2005-02-02 16:36:47
18 Uchwala nr XVII/206/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej
2005-02-02 16:37:21
19 Uchwala nr XVII/207/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2005-02-02 16:38:10
20 Uchwala nr XVII/208/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Demokratow
2005-02-02 16:39:03
21 Uchwala nr XVII/209/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Armii Krajowej
2005-02-02 16:39:37
22 Uchwala nr XVII/210/04 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. B. Prusa
2005-02-02 16:40:10
23 Uchwala nr XVII/211/04 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Okrzei
2005-02-02 16:40:47
24 Uchwala nr XVII/212/04 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Gimnazjalnej
2005-02-02 16:41:29
25 Uchwala nr XVII/213/04 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2005-02-02 16:43:22
26 Uchwala nr XVII/214/04 w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomości
2005-02-02 16:47:04
27 Uchwala nr XVII/215/04 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oplaty targowej
2005-02-02 16:47:46
28 Uchwala nr XVII/216/04 w sprawie nalozenia na SP ZOZ - Przychodnia Rejonowa w Szklarskiej Porebie obowiązku wykonania dodatkowego zadania
2008-01-15 13:24:06
29 Uchwala nr XVII/217/04 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2004 rok
2008-01-15 13:25:00
30 Uchwala nr XVII/218/04 w sprawie powolania czlonka Komisji ds. spolecznych w Szklarskiej Porebie
2008-01-15 13:26:06
31 Uchwala nr XVIII/219/04 w sprawie udzuelenia absolutorium Burmistrzowi Szklarskiej Poreby za rok 2003
2008-01-15 13:27:34
32 Uchwala nr XVIII/220/04 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2004 rok
2008-01-15 13:28:26
33 Uchwala nr XVIII/221/04 w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/201/04 z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie budzetu miasta na 2004 rok
2008-01-15 13:29:50
34 Uchwala nr XVIII/222/04 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości. - Uzasadnienie do uchwaly nr XVIII/222/04 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2005-02-02 16:48:34
35 Zalącznik nr 1 uzasadnienie do uchwaly nr XVIII/222/04 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2005-02-02 16:49:22
36 Uchwala nr XVIII/223/04 w sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 maja 2003r. w sprawie określenia zasad sprzedazy komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemcow
2005-02-02 16:51:05
37 Uchwala nr XVIII/224/04 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-02-02 16:52:48
38 Uchwala nr XVIII/225/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kolejowej
2005-02-02 16:53:31
39 Uchwala nr XVIII/226/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Cichej 8
2005-02-02 16:54:33
40 Uchwala nr XVIII/227/04 w sprawie obnizenia bonifikaty od ceny sprzedazy nieruchomości zabytkowej
2005-02-02 16:55:12
41 Uchwala nr XVIII/228/04 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Partyzantow
2005-02-02 16:55:45
42 Uchwala nr XVIII/229/04 w sprawie odwolania czlonka Komisji Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wnioskow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2008-01-15 14:06:47
43 Uchwala nr XVIII/230/04 w sprawie powolania przewodniczącego Komisji Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wnioskow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2008-01-15 14:08:13
44 Uchwala nr XVIII/231/04 w sprawie powolania czlonka Komisji Finansow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2008-01-15 14:09:44
45 Uchwala nr XVIII/232/04 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Szklarska Poreba obwodow glosowania w szpitalach, ustalenia ich numerow i granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2008-01-15 14:11:24
46 Uchwala nr XVIII/233/04 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Szklarskiej Poreby
2008-01-15 14:13:03
47 Uchwala nr XVIII/234/04 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie
2008-01-15 14:14:46
48 Uchwala nr XVIII/235/04 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2004 rok
2008-01-15 14:16:08
49 Uchwala nr XIX/236/04 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2004 rok
2008-01-15 14:18:54
50 Uchwala nr XIX/237/04 w sprawie uzgodnienia i wyrazenia opinii nt. projektu Planu Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego
2008-01-15 14:20:06
51 Uchwala nr XIX/238/04 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wolności
2005-02-02 16:56:19
52 Uchwala nr XIX/239/04 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Krasickiego
2005-02-02 16:56:51
53 Uchwala nr XIX/240/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Br. Czecha
2005-02-02 16:57:33
54 Uchwala nr XIX/241/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Morcinka 5
2005-02-02 16:58:12
55 Uchwala nr XIX/242/04 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości stanowiącej wlasnośc Gminy Szklarska Poreba na nieruchomośc stanowiącą wlasnośc Skarbu Panstwa
2005-02-02 16:59:03
56 Uchwala nr XIX/243/04 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie
2008-01-15 14:53:04
57 Uchwala nr XIX/244/04 w sprawie powolania czlonka Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2008-01-15 14:54:12
58 Uchwala nr XIX/245/04 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Szklarska Poreba obwodow glosowania w szpitalach, ustalenia ich numerow i granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2008-01-15 14:55:40
59 Uchwala nr XIX/246/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek oplat za zajecie pasa drogowego
2008-01-15 14:56:33
60 Uchwala nr XIX/247/04 w sprawie powolania czlonka Komisji ds. spolecznych w Szklarskiej Porebie
2008-01-15 14:57:21
61 Uchwala nr XX/248/04 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2004 rok
2008-01-15 14:58:01
62 Uchwala nr XX/249/04 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Warynskiego 8
2008-01-15 14:59:02
63 Uchwala nr XX/250/04 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2005-02-02 16:59:59
64 Uchwala nr XX/251/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jeleniogorskiej
2005-02-02 17:00:39
65 Uchwala nr XX/252/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jeleniogorskiej
2005-02-02 17:01:21
66 Uchwala nr XX/253/04 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Caritas
2005-02-02 17:02:04
67 Uchwala nr XX/254/04 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2005-02-02 17:02:41
68 Uchwala nr XX/255/04 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2005-02-02 17:03:12
69 Uchwala nr XXI/256/04 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Szpitalnej 1
2008-01-16 07:53:44
70 Uchwala nr XXII/257/04 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2004 rok
2008-01-16 07:54:22
71 Uchwala nr XXII/258/04 w sprawie zmiany umowy najmu nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Cichej 8
2005-02-02 17:03:53
72 Uchwala nr XXII/259/04 w sprawie zmiany umowy najmu nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Pstrowskiego 6
2005-02-02 17:04:26
73 Uchwala nr XXII/260/04 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-02-02 17:04:59
74 Uchwala nr XXII/261/04 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-02-02 17:05:36
75 Uchwala nr XXII/262/04 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-02-02 17:06:07
76 Uchwala nr XXII/263/04 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Partyzantow
2005-02-02 17:06:37
77 Uchwala nr XXII/264/04 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2005-02-02 17:07:08
78 Uchwala nr XXII/265/04 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2005-02-02 17:07:39
79 Uchwala nr XXII/266/04 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2005-02-02 17:08:11
80 Uchwala nr XXII/267/04 w sprawie wyrazenia zgody na wykreślenie hipoteki ustanowionej na nieruchomościach polozonych w Szklarskiej Porebie przy ul. Wojska Polskiego i ul. Demokratow
2008-01-16 08:17:12
81 Uchwala nr XXII/268/04 w sprawie wspoldzialania z gminami czlonkowskimi Związku Gmin Karkonoskich w realizacji projektu "Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej"
2008-01-16 08:18:26
82 Uchwala nr XXIII/269/04 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2004 rok
2008-01-16 08:19:07
83 Uchwala nr XXIII/270/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poreba
2008-01-16 08:20:25
84 Uchwala nr XXIII/271/04 w sprawie zasad dzielania bonifikaty z tytulu wykupu prawa uzytkowania wieczystego gruntu
2005-02-02 17:11:27
85 Uchwala nr XXIII/272/04 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Partyzantow
2005-02-02 17:12:01
86 Uchwala nr XXIII/273/04 w sprawie ustanowienia sluzebności drogi koniecznej na nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Partyzantow
2005-02-02 17:12:30
87 Uchwala nr XXIII/274/04 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2005-02-02 17:13:05
88 Uchwala nr XXIII/275/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II polrocze 2004 roku
2008-01-16 08:53:46
89 Uchwala nr XXIII/276/04 w sprawie odmowy wstrzymania wykonania uchwaly Nr XIX/243/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie
2008-01-16 08:56:22
90 Uchwala nr XXIV/277/04 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2004 rok
2008-01-16 08:57:15
91 Uchwala nr XXIV/278/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Rataja
2008-01-16 09:00:27
92 Uchwala nr XXIV/279/04 w sprawie bonifikaty przy oddaniu w uzytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
2008-01-16 09:01:59
93 Uchwala nr XXIV/280/04 w sprawie bonifikaty przy sprzedazy nieruchomości gruntowych w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
2008-01-16 09:03:14
94 Uchwala nr XXIV/281/04 w sprawie zasad zbycia udzialow
2008-01-16 09:03:45
95 Uchwala nr XXIV/282/04 w sprawie przystąpienia Gminy Szklarska Poreba do spolki z ograniczoną odpowiedzialnością tworzonej przez Związek Gmin Karkonoskich
2008-01-16 09:04:49
96 Uchwala nr XXIV/283/04 w sprawie stanowienia o kierunkach dzialania Burmistrza Szklarskiej Poreby
2008-01-16 09:05:33
97 Uchwala nr XXIV/284/04 w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie na rzecz Powiatu Jeleniogorskiego prawa uzytkowania nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wyszynskiego
2008-01-16 09:06:53
98 Uchwala nr XXIV/285/04 w sprawie zagospodarowania narciarsko-turystycznego rejonu Szrenicy w Szklarskiej Porebie
2008-01-16 09:08:39
99 Uchwala nr XXV/286/04 w sprawie podatku od nieruchomości
2005-02-02 17:09:50
100 Uchwala nr XXV/287/04 w sprawie oplaty miejscowej
2005-02-02 17:10:31
101 Uchwala nr XXV/288/04 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-02-02 17:13:38
102 Uchwala nr XXV/289/04 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-02-02 17:14:07
103 Uchwala nr XXV/290/04 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-02-02 17:14:40
104 Uchwala nr XXV/291/04 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2004 rok
2008-01-16 12:57:50
105 Uchwala nr XXV/292/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jeleniogorskiej
2008-01-16 12:58:53
106 Uchwala nr XXV/293/04 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Krasickiego
2008-01-16 12:59:52
107 Uchwala nr XXV/294/04 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ściekow realizowanych przez Zaklad Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szklarskiej Porebie
2008-01-16 13:01:26
108 Uchwala nr XXV/295/04 w sprawie zmiany "Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzen Wodociągowych i Kanalizacyjnych na Lata 2004-2007" w Szklarskiej Porebie
2008-01-16 13:02:41
109 Uchwala nr XXVI/296/04 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2004 rok
2008-01-16 13:03:18
110 Uchwala nr XXVI/297/04 w sprawie ustalenia wykazu wydatkow, ktore nie wygasają z uplywem roku budzetowego 2004
2008-01-16 13:04:13
111 Uchwala nr XXVI/298/04 w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/201/04 z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie budzetu miasta na 2004 rok
2008-01-16 13:05:17
112 Uchwala nr XXVI/299/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Slowackiego
2005-06-07 17:55:44
113 Uchwala nr XXVI/300/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Armii Krajowej
2005-06-07 17:56:47
114 Uchwala nr XXVI/301/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Odrodzenia
2005-06-07 17:57:36
115 Uchwala nr XXVI/302/04 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej
2005-06-07 17:58:22
116 Uchwala nr XXVI/303/04 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-06-07 17:59:10
117 Uchwala nr XXVI/304/04 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-06-07 17:59:53
118 Uchwala nr XXVI/305/04 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego
2005-06-07 18:04:47
119 Uchwala nr XXVI/306/04 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego
2005-06-07 18:35:42
120 Uchwala nr XXVI/307/04 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Pstrowskiego
2005-06-07 18:36:23
121 Uchwala nr XXVI/308/04 w sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 maja 2003r. w sprawie określenia zasad sprzedazy komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemcow
2005-06-07 18:37:06
122 Uchwala nr XXVI/309/04 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIII/271/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty z tytulu wykupu prawa uzytkowania wieczystego gruntu
2005-06-07 18:37:46
123 Uchwala nr XXVI/310/04 w sprawie ustalenia zwrotu wydatkow na pomoc rzeczową, zasilki okresowe i zasilki celowe
2005-05-23 16:00:51
124 Uchwala nr XXVI/311/04 w sprawie likwidacji świetlicy środowiskowo-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porebie stanowiącej odrebną jednostke budzetową Gminy
2005-05-23 16:02:13
125 Uchwala nr XXVI/312/04 w sprawie likwidacji świetlicy środowiskowo-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Szklarskiej Porebie stanowiącej odrebną jednostke budzetową Gminy
2005-05-23 16:03:11
126 Uchwala nr XXVI/313/04 w sprawie oplat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gmine Szklarska Poreba
2008-01-16 13:06:23
127 Uchwala nr XXVI/314/04 w sprawie zalatwienia skargi z dnia 20 kwietnia 2004 r. na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby oraz kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2008-01-16 13:07:49
128 Uchwala nr XXVI/315/04 w sprawie regulaminu Strazy Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-05-23 16:03:58
129 Uchwala nr XXVI/316/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Szklarskiej Poreby
2008-01-16 13:08:36