SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostęp do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Uchwaly

uchwaly 2002 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2003 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2004 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2005 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2007 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2008 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2009 - kadencja 2006-2010

Protokoly z sesji

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty międzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-01-20 20:20
Ostatnia zmiana: 2008-01-10 11:23
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1214
Wszystkie strony:640576

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plUchwaly 2003 - kadencja 2002-2006 

 

 
 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwala nr IV/36/03 w sprawie budzetu Miasta na 2003 rok
2008-01-10 14:46:02
2 Uchwala nr IV/37/03 w sprawie utworzenia środkow specjalnych w jednostkach budzetowych Miasta Szklarskiej Poręby
2008-01-11 08:17:49
3 Uchwala nr IV/38/03 w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych w Szklarskiej Porębie w 2003 roku
2008-01-11 08:19:12
4 Uchwala nr IV/39/03 w sprawie wydawania gazety samorządowej w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 08:21:07
5 Uchwala nr IV/40/03 w sprawie upowaznienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskie Porębie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
2008-01-11 08:25:08
6 Uchwala nr IV/41/03 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Szklarska Poręba
2008-01-11 08:27:06
7 Uchwala nr IV/42/03 w sprawie powolania Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 08:28:49
8 Uchwala nr IV/43/03 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratow
2008-01-11 08:30:14
9 Uchwala nr IV/44/03 w sprawie nieodplatnego nabycia nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kollątaja
2008-01-11 08:31:17
10 Uchwala nr V/45/03 w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na realizację zadania pn.: "Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 32 - I etap - blok dydaktyczny"
2008-01-11 08:33:16
11 Uchwala nr V/46/03 w sprawie wyboru banku do obslugi budzetu Miasta Szklarska Poręba
2008-01-11 08:34:10
12 Uchwala nr V/47/03 w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 08:35:27
13 Uchwala nr V/48/03 w sprawie likwidacji Szkoly Podstawowej Nr 3 w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 08:36:17
14 Uchwala nr V/49/03 w sprawie odwolania czlonka Komisji Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wnioskow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 08:37:37
15 Uchwala nr V/50/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1-go Maja 9
2008-01-11 08:40:06
16 Uchwala nr V/51/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Warynskiego 24A
2008-01-11 08:41:51
17 Uchwala nr V/52/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Warynskiego
2008-01-11 08:43:07
18 Uchwala nr V/53/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Warynskiego
2008-01-11 08:44:23
19 Uchwala nr V/54/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
2008-01-11 08:45:40
20 Uchwala nr V/55/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kilinskiego
2008-01-11 08:46:51
21 Uchwala nr VI/56/03 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2003 rok
2008-01-11 08:48:02
22 Uchwala nr VI/57/03 w sprawie uchwalenia statutu Miasta Szklarska Poręba
2008-01-11 08:49:15
23 Uchwala nr VI/58/03 w sprawie powolania Mlodziezowej Rady Miasta Szklarska Poręba
2008-01-11 08:50:24
24 Uchwala nr VI/59/03 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wojska Polskiego
2008-01-11 08:52:30
25 Uchwala nr VI/60/03 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wojska Polskiego
2008-01-11 08:53:59
26 Uchwala nr VI/61/03 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Malej
2008-01-11 08:55:09
27 Uchwala nr VI/62/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2008-01-11 08:56:40
28 Uchwala nr VI/63/03 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kolejowej
2008-01-11 08:57:50
29 Uchwala nr VI/64/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Zdrojowej
2008-01-11 08:59:07
30 Uchwala nr VI/65/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Zdrojowej
2008-01-11 09:00:27
31 Uchwala nr VI/66/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia
2008-01-11 09:01:49
32 Uchwala nr VI/67/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej 21
2008-01-11 09:03:20
33 Uchwala nr VI/68/03 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna - Kopernika w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 09:04:45
34 Uchwala nr VI/69/03 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna - Kopernika w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 09:06:21
35 Uchwala nr VI/70/03 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna - Kopernika w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 09:08:08
36 Uchwala nr VI/71/03 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna - Kopernika w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 10:12:19
37 Uchwala nr VI/72/03 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna - Kopernika w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 10:13:41
38 Uchwala nr VI/73/03 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna - Kopernika w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 10:15:20
39 Uchwala nr VI/74/03 w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna - Kopernika w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 10:16:41
40 Uchwala nr VI/75/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Gornej w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 10:17:52
41 Uchwala nr VI/76/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 10:19:09
42 Uchwala nr VI/77/03 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze 2003 roku
2008-01-11 10:20:13
43 Uchwala nr VI/78/03 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. spolecznych na rok 2003
2008-01-11 10:21:04
44 Uchwala nr VII/79/03 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Szklarska Poręba za rok 2002
2008-01-11 10:24:30
45 Uchwala nr VII/80/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia
2008-01-11 10:33:32
46 Uchwala nr VII/81/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia
2008-01-11 10:25:31
47 Uchwala nr VII/82/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia
2008-01-11 10:34:39
48 Uchwala nr VII/83/03 w sprawie wyrazenia zgody na likwidację drog nie zaliczanych do zadnej kategorii drog publicznych
2008-01-11 10:35:41
49 Uchwala nr VII/84/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kilinskiego 17
2008-01-11 10:36:51
50 Uchwala nr VII/85/03 w sprawie obnizenia bonifikaty od ceny sprzedazy nieruchomości zabytkowej
2008-01-11 10:37:43
51 Uchwala nr VII/86/03 w sprawie ustanowienia sluzebności drogi koniecznej na nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei
2008-01-11 10:38:56
52 Uchwala nr VII/87/03 w sprawie szczegolowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2008-01-11 10:40:01
53 Uchwala nr VII/88/03 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Szklarska Poręba obwodow glosowania w szpitalach, ustalenia ich numerow i granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2008-01-11 10:41:35
54 Uchwala nr VIII/89/03 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2003 rok
2008-01-11 10:42:27
55 Uchwala nr VIII/90/03 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Szklarska Poręba umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: "Remont - modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Szklarskiej Porębie"
2008-01-11 10:44:09
56 Uchwala nr VIII/91/03 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalnej w Szklarskiej Porębie
2008-01-11 10:45:12
57 Uchwala nr VIII/92/03 w sprawie określenia miejsc targowych w ktorych dozwolone jest prowadzenie handlu oraz ustalenia dziennych stawek oplaty targowej na terenie miasta Szklarska Poręba
2008-01-11 10:47:17
58 Uchwala nr VIII/93/03 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu gory BABINIEC w Szklarskiej Porębie - Jakuszyce
2008-01-11 10:48:59
59 Uchwala nr VIII/94/03 w sprawie zmiany uchwaly nr VII/87/03 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2008-01-11 10:50:28
60 Uchwala nr VIII/95/03 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2008-01-11 10:51:27
61 Uchwala nr VIII/96/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystyczna - Stroma
2008-01-11 10:52:36
62 Uchwala nr VIII/97/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11-go Listopada
2008-01-11 10:53:39
63 Uchwala nr VIII/98/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Warynskiego
2008-01-11 10:54:45
64 Uchwala nr VIII/99/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Warynskiego
2008-01-11 10:55:58
65 Uchwala nr VIII/100/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgorze
2008-01-11 10:57:11
66 Uchwala nr VIII/101/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kasprowicza
2008-01-11 10:58:21
67 Uchwala nr VIII/102/03 w sprawie określenia zasad sprzedazy komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemcow
2008-01-11 10:59:19
68 Uchwala nr VIII/103/03 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia zarzucanego naruszenia prawa
2008-01-11 11:00:07
69 Uchwala nr IX/104/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Spokojnej
2005-01-26 15:58:43
70 Uchwala nr IX/105/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gornej
2005-01-26 15:59:20
71 Uchwala nr IX/106/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Grottgera
2005-01-26 15:59:57
72 Uchwala nr IX/107/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada
2005-01-26 16:00:52
73 Uchwala nr IX/108/03 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza
2005-01-26 16:01:52
74 Uchwala nr IX/109/03 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Spokojnej
2005-01-26 16:02:51
75 Uchwala nr IX/110/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Slowackiego
2005-01-26 16:03:33
76 Uchwala nr IX/111/03 w sprawie ustanowienia sluzebności drogi koniecznej na nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Warynskiego
2005-01-26 16:04:19
77 Uchwala nr IX/112/03 w sprawie ustalenia kierunkow dzialania w zakresie przygotowania do zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami pensjonatowymi
2005-01-26 16:05:03
78 Uchwala nr IX/113/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej
2005-01-26 16:05:46
79 Uchwala nr IX/114/03 w sprawie powolania zespolu opiniującego zgloszonych kandydatow na lawnikow do Sądu Okręgowego oraz do Sądu Rejonowego w Jeleniej Gorze z terenu miasta Szklarska Poręba
2005-01-26 16:06:36
80 Uchwala nr IX/115/03 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2003 rok
2005-01-26 16:07:17
81 Uchwala nr IX/116/03 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dlugoterminowego
2005-01-26 16:08:14
82 Uchwala nr X/117/03 w sprawie wyrazenia opinii nt. projektu uchwaly Rady Powiatu Jeleniogorskiego o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Kowarach
2005-01-26 16:08:53
83 Uchwala nr XI/118/03 w sprawie nalozenia na SP ZOZ - Przychodnia Rejonowa w Szklarskiej Porębie obowiązku wykonania dodatkowego zadania
2005-01-26 16:09:35
84 Uchwala nr XI/119/03 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2003 rok
2005-01-26 16:11:10
85 Uchwala nr XI/120/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sloneczna Polana
2005-01-26 16:12:10
86 Uchwala nr XI/121/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej
2005-01-26 16:13:43
87 Uchwala nr XI/122/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Rataja
2005-01-26 16:14:33
88 Uchwala nr XI/123/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Rataja
2005-01-26 16:15:17
89 Uchwala nr XI/124/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej
2005-01-26 16:16:01
90 Uchwala nr XI/125/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
2005-01-26 16:16:59
91 Uchwala nr XI/126/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Morcinka
2005-01-26 16:17:49
92 Uchwala nr XI/127/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza
2005-01-26 16:18:29
93 Uchwala nr XI/128/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgorze
2005-01-26 16:19:20
94 Uchwala nr XI/129/03 w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXVIII/406/01 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Cichej nr 8
2005-02-01 16:24:51
95 Uchwala nr XI/130/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej
2005-02-01 16:26:33
96 Uchwala nr XI/131/03 w sprawie dzierzawy części nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei
2005-02-01 16:27:16
97 Uchwala nr XI/132/03 w sprawie dzierzawy części nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei
2005-02-01 16:27:44
98 Uchwala nr XI/133/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Rataja
2005-02-01 16:28:18
99 Uchwala nr XI/134/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkanskiej
2005-02-01 16:29:07
100 Uchwala nr XI/135/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkanskiej
2005-02-01 16:31:19
101 Uchwala nr XI/136/03 w sprawie ustanowienia sluzebności drogi koniecznej na nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza
2005-02-01 16:32:07
102 Uchwala nr XI/137/03 w sprawie ustanowienia sluzebności drogi koniecznej na nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkanskiej
2005-02-01 16:32:43
103 Uchwala nr XI/138/03 w sprawie wyrazenia zgody na likwidację drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2005-02-01 16:33:08
104 Uchwala nr XI/139/03 w sprawie wyrazenia zgody na likwidację drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2005-02-01 16:33:37
105 Uchwala nr XI/140/03 w sprawie wyrazenia zgody na likwidację drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2008-01-15 09:35:59
106 Uchwala nr XI/141/03 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Rataja
2005-02-01 16:35:47
107 Uchwala nr XI/142/03 w sprawie zwolnienia z czynszu dzierzawnego Dzierzawcy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystyczna – Stroma
2005-02-01 16:36:09
108 Uchwala nr XI/143/03 w sprawie zwolnienia z czynszu dzierzawnego Przedsiębiorstwa „Maraton” Spolka z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie
2005-02-01 16:36:37
109 Uchwala nr XI/144/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratow
2005-02-01 16:37:00
110 Uchwala nr XI/145/03 w sprawie zmiany statutu Miasta Szklarska Poręba
2006-05-26 16:33:36
111 Uchwala nr XI/146/03 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II polrocze 2003 roku
2005-02-01 16:37:29
112 Uchwala nr XI/147/03 w sprawie powolania czlonka Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2005-02-01 16:37:59
113 Uchwala nr XII/148/03 w sprawie wyboru lawnikow do Sądu Okręgowego w Jeleniej Gorze z terenu Miasta Szklarska Poręba
2005-02-01 16:38:32
114 Uchwala nr XII/149/03 w sprawie wyboru lawnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Gorze z terenu Miasta Szklarska Poręba
2005-02-01 16:39:01
115 Uchwala nr XII/150/03 w sprawie wyboru lawnikow do Sądu Rejonowego w Jeleniej Gorze z terenu Miasta Szklarska Poręba
2005-02-01 16:39:34
116 Uchwala nr XII/151/03 w sprawie wyboru lawnikow do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze z terenu Miasta Szklarska Poręba
2005-02-01 16:40:04
117 Uchwala nr XII/152/03 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2003 rok
2005-02-01 16:40:42
118 Uchwala nr XII/153/03 w sprawie zmiany uchwaly Nr XVIII/241/2000 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 7 lipca 2000r. w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowo-terapeutycznej przy Szkole Podst. Nr 1
2005-02-01 16:41:44
119 Uchwala nr XII/154/03 w sprawie oplat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szklarska Poręba
2005-02-01 16:42:27
120 Uchwala nr XII/155/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Pstrowskiego 6
2005-02-01 16:42:54
121 Uchwala nr XII/156/03 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Partyzantow
2005-02-01 16:43:22
122 Uchwala nr XII/157/03 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kasprowicza
2005-02-01 16:43:47
123 Uchwala nr XII/158/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkanskiej
2005-02-01 16:44:12
124 Uchwala nr XII/159/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sloneczna Polana
2005-02-01 16:44:40
125 Uchwala nr XII/160/03 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-02-01 16:45:07
126 Uchwala nr XII/161/03 w sprawie uchylenia uchwaly Nr XI/147/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 25 września 2003r. w sprawie powolania czlonka Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2005-02-01 16:45:45
127 Uchwala nr XII/162/03 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Szklarska Poręba
2005-02-01 16:46:09
128 Uchwala nr XII/163/03 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Szklarska Poręba
2005-02-01 16:46:35
129 Uchwala nr XII/164/03 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Zakladzie Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie
2005-02-01 16:47:00
130 Uchwala nr XII/165/03 w sprawie odwolania czlonka Komisji ds. spolecznych Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2005-02-01 16:47:26
131 Uchwala nr XII/166/03 w sprawie powolania czlonka Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2005-02-01 16:47:54
132 Uchwala nr XIII/167/03 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2003 rok
2005-02-01 16:48:25
133 Uchwala nr XIII/168/03 w sprawie zaciągnięcia zobowiązan w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczających granicę ustaloną w budzecie Miasta na 2003 rok
2005-02-01 16:48:51
134 Uchwala nr XIII/169/03 w sprawie podatku od nieruchomości
2005-02-01 16:49:16
135 Uchwala nr XIII/170/03 w sprawie określenia wzorow formularzy w podatku od nieruchomości
2005-02-01 16:49:42
136 Uchwala nr XIII/171/03 w sprawie podatku od środkow transportowych
2005-02-01 16:50:22
137 Uchwala nr XIII/172/03 w sprawie podatku od posiadania psow
2005-02-01 16:50:54
138 Uchwala nr XIII/173/03 w sprawie oplaty miejscowej
2005-02-01 16:51:21
139 Uchwala nr XIII/174/03 w sprawie oplaty administracyjnej za czynności urzędowe
2005-02-01 16:51:46
140 Uchwala nr XIII/175/03 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Slowackiego
2005-02-01 16:52:10
141 Uchwala nr XIII/176/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkanskiej
2005-02-01 16:52:43
142 Uchwala nr XIII/177/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei 25
2005-02-01 16:53:11
143 Uchwala nr XIII/178/03 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej
2005-02-01 16:53:42
144 Uchwala nr XIII/179/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gimnazjalnej
2005-02-01 16:54:11
145 Uchwala nr XIII/180/03 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei
2005-02-01 16:54:39
146 Uchwala nr XIII/181/03 w sprawie nawiązania wspolpracy z Gminą Korenov
2005-02-01 16:55:03
147 Uchwala nr XIII/182/03 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekow realizowanych przez Zaklad Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie
2005-02-01 16:55:33
148 Uchwala nr XIII/183/03 w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego Planu Modernizacji i Rozwoju Urządzen Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2004-2007” w Szklarskiej Porębie
2005-02-01 16:56:06
149 Uchwala nr XIV/184/03 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2003 rok
2008-01-15 09:36:58
150 Uchwala nr XIV/185/03 w sprawie zmiany uchwaly Nr IV/36/03 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie budzetu miasta na 2003 r.
2008-01-15 09:37:55
151 Uchwala nr XIV/186/03 w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia zarzucanego naruszenia prawa
2008-01-15 09:38:47
152 Uchwala nr XIV/187/03 w sprawie zmiany uchwaly Nr XII/154/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 października 2003 r. w sprawie oplat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szklarska Poręba
2008-01-15 09:40:18
153 Uchwala nr XIV/188/03 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nieruchomości przeznaczonych do udzielania świadczen zdrowotnych
2008-01-15 09:41:26