SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Uchwaly

uchwaly 2002 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2003 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2004 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2005 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2007 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2008 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2009 - kadencja 2006-2010

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2006-02-01 15:40
Ostatnia zmiana: 2008-01-10 11:22
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1251
Wszystkie strony:641581

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plUchwaly 2006 - kadencja 2002-2006 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwala nr 466/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006 r. - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze 2006 roku.
2006-02-01 17:24:59
2 Uchwala nr XLI /467/ 06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006 r. - w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok.
2006-02-01 17:25:39
3 Uchwala nr XLI/468/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006r. - w sprawie wniesienia wkladu niepienieznego (aportu) do Spolki pod nazwą Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji Spolka z o.o. z siedzibą w Bukowcu.
2006-02-01 17:26:37
4 Uchwala nr XLI/469/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006r. - w sprawie wniesienia wkladu niepienieznego (aportu) do Spolki pod nazwą Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji Spolka z o.o. z siedzibą w Bukowcu.
2006-02-01 17:27:19
5 Uchwala nr XLI /470/ 06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006 r. - w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Krasinskiego.
2006-02-01 17:29:41
6 Uchwala nr XLI/471/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006r. - w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie.
2006-02-01 17:30:21
7 Uchwala nr XLI/472/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006r. - w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Hutniczej.
2006-02-01 17:31:06
8 Uchwala nr XLI/473/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006r. - w sprawie nabycia nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Podgorze.
2006-02-01 17:31:42
9 Uchwala nr XLI/474/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006r. - w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 11 Listopada.
2006-02-01 17:32:18
10 Uchwala nr XLI/475/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2006r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba.
2006-02-01 17:32:57
11 Uchwala nr XLI/476/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006 r. - w sprawie upowaznienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Szklarskiej Poreby
2006-02-01 17:33:40
12 Uchwala nr XLI/477/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006 r. - w sprawie wyrazenia zgody na przystąpienie Miasta Szklarska Poreba do realizacji projektu oraz jego wspolfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Interreg IIIA pt. „Budowa na obszarze Kotliny Jeleniogorskiej Zintegrowanego Systemu Wspomagania Dowodzenia oraz Reagowania na przestepstwa i wykroczenia w oparciu o monitoring wizyjny miast Jelenia Gora, Karpacz, Kowary, Szklarska Poreba i Świeradow Zdroj”.
2006-02-01 17:34:32
13 Uchwala nr XLI/478/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2006-02-01 17:35:13
14 Uchwala nr XLI/479/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2006-02-01 17:35:48
15 Uchwala nr XLII/480/ 06 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok
2006-02-28 14:59:02
16 Uchwala nr XLII/481/06 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2006-02-28 14:59:41
17 Uchwala nr XLII/482/06 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wzgorze Paderewskiego.
2006-02-28 15:00:26
18 Uchwala nr XLII/483/06 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości stanowiącej wlasnośc Gminy Szklarska Poreba na nieruchomośc stanowiącą wlasnośc Skarbu Panstwa.
2006-02-28 15:00:59
19 Uchwala nr XLII/484/06 w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Szklarskiej Porebie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszynskiego – dzialka nr 19, obr. 4 oraz oplat za uslugi pogrzebowe i uzytkowanie cmentarza.
2006-02-28 14:55:50
20 Uchwala nr XLII/485/06 w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Szklarskiej Porebie
2006-02-28 15:01:38
21 Uchwala nr XLII/486/06 - w sprawie „ Programu wspolpracy miasta Szklarska Poreba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalnośc pozytku publicznego w roku 2006"
2006-02-28 15:02:08
22 Uchwala nr XLII/487/06 w sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierząt.
2006-02-28 14:56:26
23 Uchwala nr XLII/488/06 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2006-02-28 14:57:03
24 Uchwala nr XLII/489/06 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2006-02-28 14:57:35
25 Uchwala nr XLII/490/06 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2006-02-28 14:58:11
26 Uchwala nr XLII/491/06 w sprawie odwolania Komisji Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wnioskow.
2006-02-28 15:03:09
27 Uchwala nr XLIII/492/06 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie na rok 2006.
2006-04-04 18:28:38
28 Uchwala nr XLIII/493/06 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok
2006-04-04 18:29:27
29 Uchwala nr XLIII/494/06 w sprawie zmiany uchwaly nr XXVIII/440/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2006-04-04 18:30:01
30 Uchwala nr XLIII/495/06 w sprawie: określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie .
2006-04-04 18:30:44
31 Uchwala nr XLIII/496/06 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego.
2006-04-04 18:32:48
32 Uchwala nr XLIII/497/06 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej.
2006-04-04 18:33:24
33 Uchwala nr XLIII/498/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Malej.
2006-04-04 18:33:55
34 Uchwala nr XLIII/499/06 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej porebie przy ul Franciszkanskiej 1.
2006-04-04 18:34:25
35 Uchwala nr XLIII/500/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja.
2006-04-04 18:34:56
36 Uchwala nr XLIII/501/06 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie.
2006-04-04 18:35:38
37 Uchwala nr XLIII/502/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza.
2006-04-04 18:37:06
38 Uchwala nr XLIII/503/06 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza.
2006-04-04 18:37:41
39 Uchwala nr XLIII/504/06 - w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od oplaty z tytulu przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasności przez dotychczasowych uzytkownikow i wspoluzytkownikow wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących wlasnośc gminy Szklarska Poreba, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2006-04-04 18:38:14
40 Uchwala nr XLIII/505/06 - w sprawie zmiany uchwaly Nr XLI/470/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Krasinskiego.
2006-04-04 18:38:59
41 Uchwala nr XLIII/506/06 - w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/202/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie zasad wyplacania diet i zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnym
2006-05-04 13:22:59
42 Uchwala nr XLIII/507/06 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok
2006-04-04 18:39:39
43 Uchwala nr XLIV/508/06 w sprawie zaciągniecia kredytu dlugoterminowego
2006-05-04 12:31:55
44 Uchwala nr XLV/509/06 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie Gory Szrenica w Szklarskiej Porebie.
2006-05-04 12:32:41
45 Uchwala nr XVLI/510/06 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szklarskiej Poreby za rok 2005.
2006-05-04 12:43:42
46 Uchwala nr XVLI/511/06 w sprawie upowaznienia Burmistrza Szklarskiej Poreby do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej dnia 18 kwietnia 2006 r. z Wojewodą Dolnośląskim nr IG-2004/PL-CZ/2.02/1.1.PL.1.1/U-59/06.
2006-05-04 12:44:18
47 Uchwala nr XVLI/512/06 w sprawie upowaznienia Burmistrza Szklarskiej Poreby do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej dnia 14 kwietnia 2006 r. z Wojewodą Dolnośląskim nr IG-2004/PL-CZ/2.02/1.1.PL.1.1/U-58/06.
2006-05-04 12:45:44
48 Uchwala nr XVLI/513/06 w sprawie : upowaznienia Burmistrza Szklarskiej Poreby do wystawienia weksla in blanco
2006-05-04 12:46:28
49 Uchwala nr XVLI/514/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza.
2006-05-04 12:49:44
50 Uchwala nr XVLI/515/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Obroncow Pokoju.
2006-05-04 12:50:34
51 Uchwala nr XVLI/516/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej.
2006-05-04 12:51:09
52 Uchwala nr XVLI/517/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza.
2006-05-04 12:51:58
53 Uchwala nr XVLI/518/06 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Piastowskiej
2006-05-04 12:52:43
54 Uchwala nr XLVII/519/06 w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Szklarskiej Porebie prawa uzytkowania nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Szpitalnej 1.
2006-05-17 16:54:50
55 uchwala nr XLVIII/520/06 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok
2006-06-02 15:46:17
56 uchwala nr XLVIII/521/06 w sprawie wniesienia Spolki z o.o. Zaklad Wodociągow i Kanalizacji w Szklarskiej Porebie aportem do Karkonoskiego Systemu Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Bukowcu.
2006-06-02 15:47:39
57 uchwala nr XLVIII/522/06 w sprawie ustanowienia drogi koniecznej na nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul Turystycznej.
2006-06-02 15:48:30
58 uchwala nr XLVIII/523/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej.
2006-06-02 15:49:15
59 uchwala nr XLVIII/524/06 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sloneczna Polana.
2006-06-02 16:03:24
60 uchwala nr XLVIII/525/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza.
2006-06-02 16:04:10
61 uchwala nr XLVIII/526/06 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości.
2006-06-02 16:04:48
62 uchwala nr XLVIII/527/06 w sprawie nabycia nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza.
2006-06-02 16:05:15
63 uchwala nr XLVIII/528/06 w sprawie nieuwzglednienia wezwania do usuniecia zarzuconego naruszenia prawa.
2006-06-05 16:02:30
64 uchwala nr XLVIII/529/06 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego.
2006-06-02 16:06:59
65 uchwala nr XLVIII/530/06 w sprawie zmiany uchwaly Nr XI/169/99 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali uzytkowych stanowiących wlasnośc Gminy.
2006-06-02 16:07:30
66 uchwala nr XLVIII/531/06 w sprawie: zmiany uchwaly Nr XLIII /492/ 2006 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 marca 2006 roku, w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie, na rok 2006
2006-06-02 16:08:36
67 uchwala nr XLVIII/532/06 w sprawie: sprawiania pogrzebow przez Miasto Szklarska Poreba
2006-06-02 16:09:14
68 uchwala nr XLVIII/533/06 w sprawie organizacji zawodow w ramach edycji Pucharu Świata w narciarstwie biegowym.
2006-06-02 16:09:50
69 uchwala nr XLVIII/534/06 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2006-06-02 16:10:25
70 uchwala nr XLVIII/535/06 w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.
2006-06-02 16:11:19
71 uchwala nr XLIX/536/ 06 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok
2006-07-12 17:50:01
72 uchwala nr XLIX/537/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Miasta Szklarska Poreba za I polrocze
2006-07-12 17:50:39
73 uchwala nr XLIX/538/06 w sprawie szczegolowych zasad umarzania wierzytelności Miasta Szklarska Poreba oraz jej jednostek organizacyjnych z tytulu nalezności pienieznych, do ktorych nie stosuje sie przepisow ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w splacie tych nalezności, a takze wskazania organow do tego uprawnionych.
2006-07-12 17:39:31
74 uchwala nr XLIX/539/06 w sprawie dzierzawy nieruchomości polozonych w Szklarskiej Porebie przy ul. Warynskiego
2006-07-12 17:51:18
75 uchwala nr XLIX/540/06 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul zeromskiego.
2006-07-12 17:51:53
76 uchwala nr XLIX/541/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 – go Maja
2006-07-12 17:52:40
77 uchwala nr XLIX/542/06 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości.
2006-07-12 17:53:09
78 uchwala nr XLIX/543/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Gornej
2006-07-12 17:53:46
79 uchwala nr XLIX/544/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Okrzei
2006-07-12 17:54:22
80 uchwala nr XLIX/545/06 w sprawie: szczegolowych warunkow przyznawania i odplatności za uslugi opiekuncze oraz szczegolowych warunkow cześciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak rowniez trybu ich pobierania.
2006-07-12 17:40:08
81 uchwala nr XLIX/546/06 w sprawie zmiany uchwaly nr XVI/216/00 Rady Miejskiej w Szklarskiej z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zakladowi Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie.
2006-07-12 17:55:00
82 uchwala nr XLIX/547/06 w sprawie zmiany uchwaly nr XLVIII/535/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
2006-07-12 17:40:36
83 Uchwala nr L/548/06 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok
2006-08-01 14:33:27
84 Uchwala nr L/549/06 w sprawie : zmiany uchwaly Nr XL/455/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 28 grudnia 2005 r w sprawie budzetu miasta na 2006 rok
2006-08-01 14:34:19
85 Uchwala nr L/550/06 w sprawie zaciągniecia dlugoterminowego kredytu na realizacje zadania pn.: ”Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja 32 – II etap – blok sportowy.
2006-08-01 14:34:59
86 Zalącznik do uchwaly nr L/550/06
2006-08-01 14:35:40
87 Uchwala nr L/551/06 w sprawie: zmiany uchwaly Nr XLIII/495/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie .
2006-08-01 14:36:16
88 Uchwala nr L/552/06 w sprawie zmiany statutu miasta Szklarska Poreba
2006-08-01 14:37:19
89 Uchwala nr L/553/06 w sprawie nadania statutu Urzedowi Miejskiemu w Szklarskiej Porebie
2006-08-01 14:38:05
90 Uchwala nr L/554/06 w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XLVIII/532/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie sprawiania pogrzebow przez Miasto Szklarska Poreba
2006-08-01 14:38:47
91 Uchwala nr L/555/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Podgorze.
2006-08-01 14:39:21
92 Uchwala nr L/556/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Demokratow.
2006-08-01 14:40:00
93 Uchwala nr L/557/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Gimnazjalnej.
2006-08-01 14:40:29
94 Uchwala nr L/558/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Odrodzenia.
2006-08-01 14:40:58
95 Uchwala nr L/559/06 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka mistrzostwa sportowego w Szklarskiej Porebie
2006-08-01 14:41:27
96 Uchwala nr L/560/06 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porebie.
2006-08-01 14:41:57
97 Uchwala nr L/561/06 w sprawie opinii i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego
2006-08-01 14:42:26
98 Uchwala nr LI/562/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna - Kopernika w Szklarskiej Porebie
2006-09-29 16:19:15
99 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2006-09-29 16:31:27
100 Uchwala nr LI/563/06 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok
2006-09-29 16:20:05
101 Uchwala nr LI/564/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wiejskiej
2006-09-29 16:21:04
102 Uchwala nr LI/565/06 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanych polozonych w Szklarskiej Porebie.
2006-09-29 16:21:52
103 Uchwala nr LI/566/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jedności Narodowej.
2006-09-29 16:22:43
104 Uchwala nr LI/567/06 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego.
2006-09-29 16:18:20
105 Uchwala nr LI/568/06 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2006-09-29 16:23:22
106 Uchwala nr LI/569/06 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2006-09-29 16:24:05
107 Uchwala nr LI/570/06 w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Jeleniogorskiego
2006-09-29 16:24:38
108 Uchwala nr LI/571/06 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2006-09-29 16:25:22
109 Uchwala nr LI/572/06 w sprawie zmiany uchwaly Nr XL/502/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w sklad mieszkaniowego zasobu miasta Szklarska Poreba
2006-09-29 16:26:00
110 Uchwala nr LI/573/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Okrzei
2006-09-29 16:26:31
111 Uchwala nr LI/574/06 w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracownikow administracji i obslugi w placowkach oświatowych w Szklarskiej Porebie oraz wartości jednego punktu
2006-09-29 16:27:03
112 Uchwala nr LI/575/06 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie
2006-09-29 16:27:39
113 Uchwala nr LI/576/06 w sprawie: zasad zwrotu wydatkow za świadczenia z pomocy spolecznej.
2006-09-29 16:28:19
114 Uchwala nr LI/577/06 w sprawie likwidacji Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie.
2006-09-29 16:28:54
115 Uchwala nr LI/578/06 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2006-09-29 16:29:25
116 Uchwala nr LI/579/06 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2007 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksowką na obszarze Miasta Szklarska Poreba
2006-09-29 16:30:11
117 Uchwala nr LI/580/06 w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porebie
2006-09-29 16:30:48
118 Uchwala Nr LII/581/06 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok
2006-10-31 16:41:49
119 Uchwala Nr LII/582/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wiejskiej.
2006-10-31 16:43:27
120 Uchwala Nr LII/583/06 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drog nie zaliczanych do zadnej kategorii drog publicznych
2006-10-31 16:44:10
121 Uchwala Nr LII/584/06 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych.
2006-10-31 16:44:46
122 Uchwala Nr LII/585/06 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie.
2006-10-31 16:45:39
123 Uchwala Nr LII/586/06 w sprawie utworzenia spolki ze 100% udzialem Gminy pod nazwą „Przedsiebiorstwo Komunalne Szklarska Poreba” spolka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szklarskiej Porebie.
2006-10-31 16:46:06
124 Uchwala Nr LII/587/06 w sprawie: warunkow odplatności za pomoc w formie posilku.
2006-10-31 16:46:29
125 Uchwala Nr LII/588/06 w sprawie przejecia zadania z zakresu wlaściwości powiatu.
2006-10-31 16:46:52
126 Uchwala Nr LII/589/06 w sprawie zmiany uchwaly Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie Nr XLIX/538/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie szczegolowych zasad umarzania wierzytelności Miasta Szklarska Poreba oraz jej jednostek organizacyjnych z tytulu nalezności pienieznych, do ktorych nie stosuje sie przepisow ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w splacie tych nalezności, a takze wskazania organow do tego uprawnionych
2006-10-31 16:47:33
127 Uchwala Nr LII/590/06 w sprawie zalatwienia skargi na dzialalnośc kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej
2006-10-31 16:48:02