SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostęp do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Uchwaly

uchwaly 2002 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2003 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2004 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2005 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2007 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2008 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2009 - kadencja 2006-2010

Protokoly z sesji

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty międzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2006-12-15 23:36
Ostatnia zmiana: 2008-01-10 11:22
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1060
Wszystkie strony:640362

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plUchwaly 2006 - kadencja 2006-2010 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 uchwala nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2006-12-12 16:02:59
2 uchwala nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
2006-12-12 16:03:30
3 Uchwala nr II/3/06 w sprawie upowaznienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Szklarskiej Poręby
2006-12-07 16:07:43
4 Uchwala nr II/4/06 w sprawie powolania Komisji Rewizyjnej.
2006-12-07 16:08:23
5 Uchwala nr II/5/06 w sprawie powolania Komisji Rozwoju Gospodarczego, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2006-12-07 16:09:03
6 Uchwala nr II/6/06 w sprawie powolania Komisji Finansow, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2006-12-07 16:09:37
7 Uchwala nr II/7/06 w sprawie powolania Komisji ds. spolecznych, ustalenia skladu osobowego oraz przedmiotu jej dzialania
2006-12-07 16:10:09
8 Uchwala nr II/8/06 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Szklarska Poręba do Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu
2006-12-07 16:10:46
9 Uchwala nr II/9/06 w sprawie :oplaty miejscowej
2006-12-07 16:11:22
10 Uchwala nr II/10/06 w sprawie podatku od nieruchomości
2006-12-07 16:11:56
11 Uchwala nr III/11/06 w sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000 „Karkonosze”- kod obszaru PLB020007
2007-01-03 17:42:19
12 Uchwala nr III/12/06 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekow realizowanych przez Zaklad Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie.
2007-01-03 17:43:06
13 Uchwala nr III/13/06 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok
2007-01-03 17:44:37
14 Uchwala nr III/14/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Morcinka
2007-01-03 17:46:07
15 Uchwala nr III/15/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Malej.
2007-01-03 17:46:55
16 Uchwala nr III/16/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Obroncow Pokoju.
2007-01-03 17:47:29
17 Uchwala nr III/17/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej.
2007-01-03 17:48:00
18 Uchwala nr III/18/06 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Caritas.
2007-01-03 17:48:26
19 Uchwala nr III/19/06 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego.
2007-01-03 17:48:55
20 Uchwala nr III/20/06 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza.
2007-01-03 17:49:30
21 Uchwala nr IV/21/06 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2006 rok.
2007-01-03 17:50:10
22 Uchwala nr IV/22/06 w sprawie : ustalenia wykazu wydatkow , ktore nie wygasają z uplywem roku budzetowego 2006 .
2007-01-03 17:50:35
23 Uchwala nr IV/23/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szklarskiej Poręby
2007-01-03 17:51:07
24 Uchwala nr IV/24/06 w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, na rok 2007
2007-01-03 17:51:35
25 Uchwala nr IV/25/06 w sprawie wystąpienia Szklarskiej Poręby z Ogolnopolskiego Stowarzyszenia Samorządow na Rzecz Kolei Lokalnych
2007-01-03 17:52:10
26 Uchwala nr IV/26/06 w sprawie zatwierdzenia „WIELOLETNIEGO PLANU MODERNIZACJI I ROZWOJU URZĄDZEn WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2006-2010 DLA MIASTA SZKLARSKA PORĘBA”.
2007-01-03 17:52:53
27 Uchwala nr IV/27/06 w sprawie zmiany uchwaly Nr LI/577/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie.
2007-01-03 17:53:17