SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Uchwaly

uchwaly 2002 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2003 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2004 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2005 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2007 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2008 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2009 - kadencja 2006-2010

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2009-01-30 13:18
Ostatnia zmiana: 2009-01-30 13:18
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:522
Wszystkie strony:640100

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plUchwaly 2009 - kadencja 2006-2010 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwala Nr XXXI/368/09 w sprawie budzetu miasta na rok 2009
2009-01-30 12:50:58
2 Zalącznik nr 1 plan dochodow budzetowych na 2009 r.
2009-01-30 12:52:01
3 Zalącznik nr 2 projekt wydatkow budzetowych na 2009 r.
2009-01-30 12:52:31
4 Zalącznik nr 3 przychody i rozchody budzetu w 2009 r.
2009-01-30 12:53:04
5 Zalącznik nr 4 zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2009 r.
2009-01-30 12:53:33
6 Zalącznik nr 5 limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
2009-01-30 12:54:08
7 Zalącznik nr 6 wydatki na programy i projekty realizowane ze środkow pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
2009-01-30 12:54:53
8 Zalącznik nr 7 dochody i wydatki związane z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych gminie ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadan podlegające przekazaniu do budzetu panstwa w 2009 r.
2009-01-30 12:56:35
9 Zalącznik nr 8 wydatki związane z realizacją zadan wykonywanych na podstawie porozumien miedzy J.S.T.
2009-01-30 12:57:05
10 Zalącznik nr 9 preliminarz - projekt planu finansowego na realizacje miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych w 2009 roku
2009-01-30 12:57:27
11 Zalącznik nr 10 przychody i rozchody zakladu budzetowego na 2009 rok
2009-01-30 12:58:09
12 Zalącznik nr 11 plan finansowy dochodow i wydatkow wlasnych jednostek budzetowych
2009-01-30 12:58:30
13 Zalącznik nr 12 plan dotacji dla podmiotow niezalicznych do sektora finansow publicznych
2009-01-30 12:59:21
14 Zalącznik nr 13 plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2009-01-30 12:59:44
15 Zalącznik nr 14 prognoza kwoty dlugu i splat na rok 2009 oraz lata nastepne
2009-01-30 13:00:00
16 Objaśnienia do budzetu miasta Szklarska Poreba na 2009r.
2009-01-30 13:00:28
17 Uchwala Nr XXXI/369/09 w sprawie upowaznienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2009-01-30 13:02:28
18 Uchwala Nr XXXI/370/09 w sprawie zmiany uchwaly Nr XX/201/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 marca 2008r. w sprawie określenia gornych stawek oplat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania zbiornikow bezodplywowych
2009-01-30 13:03:48
19 Uchwala Nr XXXI/371/09 w sprawie przyjecia „Regulaminu udzielania dofinansowania dla osob fizycznych przyznawanego ze środkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobow zawierających azbest z obiektow budowlanych znajdujących sie na terenie gminy Szklarska Poreba”
2009-01-30 13:04:15
20 Zalącznik nr 1 regulamin udzielania dofinansowania ze środkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobow zawierających azbest z obiektow budowlanych znajdujących sie na terenie gminy Szklarska Poreba
2009-01-30 13:04:57
21 Zalącznik nr 2 wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobow zawierających azbest z obiektow budowlanych ze środkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szklarskiej Porebie
2009-01-30 13:07:40
22 Zalącznik nr 3 regulamin udzielania dofinansowania ze środkow Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Gorze na usuwanie wyrobow zawierających azbest z obiektow budowlanych
2009-01-30 13:10:14
23 Zalącznik nr 4 procedura skladania i zalatwiania wnioskow o udzielenie dofinansowania ze środkow Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do usuwania wyrobow zawierających azbest w Gminie Szklarska Poreba
2009-01-30 13:11:19
24 Zalącznik nr 5 informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania
2009-01-30 13:11:52
25 Zalącznik nr 6 informacja o wyrobach zawierających azbest, ktorych wykorzystywanie zostalo zakonczone
2009-01-30 13:12:21
26 Zalącznik nr 7 oświadczenie przedsiebiorcy
2009-01-30 13:05:59
27 Zalącznik nr 8 ocena stanu i mozliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierających azbest
2009-01-30 13:12:46
28 Uchwala Nr XXXI/372/09 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sanatoryjnej
2009-01-30 13:13:55
29 Uchwala Nr XXXI/373/09 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kilinskiego 14
2009-01-30 13:14:17
30 Uchwala Nr XXXI/374/09 w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 7 polozonego w Szklarskiej Porebie przy ulicy Jedności Narodowej 9 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste przynaleznej cześci dzialki gruntu
2009-01-30 13:14:41
31 Uchwala Nr XXXI/375/09 w sprawie sprzedazy lokalu uzytkowego nr 5 polozonego w Szklarskiej Porebie przy ulicy Franciszkanskiej 36 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste przynaleznej cześci dzialki gruntu
2009-01-30 13:15:02
32 Uchwala Nr XXXI/376/09 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Hofmana
2009-01-30 13:15:23
33 Uchwala Nr XXXI/377/09 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Gimnazjalnej
2009-01-30 13:15:45
34 Uchwala Nr XXXI/378/09 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ulicy 1 Maja 29
2009-01-30 13:16:08
35 Uchwala Nr XXXI/379/09 w sprawie sprzedazy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza
2009-01-30 13:16:30
36 Uchwala Nr XXXI/380/09 w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Mickiewicza 16
2009-01-30 13:16:51
37 Uchwala Nr XXXII/381/09 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2009 rok
2009-03-09 08:28:58
38 Zalącznik nr 1 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środkow pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
2009-03-09 08:29:58
39 Uchwala Nr XXXII/382/09 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Piastowskiej
2009-03-09 08:30:42
40 Uchwala Nr XXXII/383/09 w sprawie powolania Spolecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porebie
2009-03-09 08:31:23
41 Uchwala Nr XXXII/384/09 w sprawie przeprowadzenia dodatkowej kontroli przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2009-03-09 08:31:58
42 Uchwala Nr XXXIII/385/09 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ściekow na terenie Miasta Szklarska Poreba na okres od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r.
2009-04-01 08:00:00
43 Uchwala Nr XXXIII/386/09 w sprawie doplat dla odbiorcow uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ściekow realizowanych przez Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu na terenie Szklarskiej Poreby
2009-04-01 08:03:11
44 Uchwala Nr XXXIII/387/09 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2009 rok
2009-04-01 08:04:14
45 Uchwala nr XXXIII/388/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2009 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2009-04-01 08:04:56
46 Uchwala Nr XXXIII/389/09 w sprawie zbycia udzialu Gminy Szklarska Poreba w nieruchomości przy ul. Wiosennej 3
2009-04-01 08:05:37
47 Uchwala Nr XXXIII/390/09 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Osiedle Podgorze 13-14
2009-04-01 08:06:21
48 Uchwala Nr XXXIII/391/09 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVIII/315/08 Rady Miejskiej Szklarskiej Porebie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porebie
2009-04-01 08:07:02
49 Uchwala Nr XXXIII/392/09 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie
2009-04-01 08:07:34
50 Uchwala Nr XXXIII/393/09 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Gornej w Szklarskiej Porebie
2009-04-01 08:08:16
51 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2009-04-01 08:09:06
52 Uchwala Nr XXXIII/394/09 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2009-04-01 08:09:40
53 Zalącznik nr 1 wieloletni plan inwestycyjny gminy Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2009-04-01 08:10:48
54 Uchwala Nr XXXIV/395/09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szklarskiej Poreby za rok 2008
2009-05-07 15:17:14
55 Uchwala Nr XXXIV/396/09 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2009 rok
2009-05-07 15:18:10
56 Uchwala Nr XXXIV/397/09 w sprawie zaciągniecia dlugoterminowego kredytu na realizacje zadania pn.: „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Szklarskiej Porebie”
2009-05-07 15:19:04
57 Zalącznik nr 1 wykonanie budzetu Miasta za 2007 i 2008 oraz prognoza przeplywow środkow na okres splaty kredytow / w tyś.zl/
2009-05-07 15:20:31
58 Uchwala Nr XXXIV/398/09 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poreby
2009-05-07 15:21:23
59 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2009-05-07 15:21:49
60 Uchwala Nr XXXIV/399/09 w sprawie zmiany Uchwala Nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poreba
2009-05-11 14:32:24
61 Uchwala Nr XXXIV/400/09 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Krasinskiego
2009-05-07 15:22:59
62 Uchwala Nr XXXIV/401/09 w sprawie nabycia cześci nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ulicy Wojska Polskiego 10
2009-05-07 15:23:40
63 Uchwala Nr XXXIV/402/09 w sprawie uchylenia uchwaly nr XI/169/99 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 9 listopada 1999 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad zbywania lokali uzytkowych stanowiących wlasnośc Gminy
2009-05-07 15:24:08
64 Uchwala Nr XXXIV/403/09 w sprawie sprzedazy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Demokratow
2009-05-07 15:24:37
65 Uchwala Nr XXXIV/404/09 w sprawie dzierzawy nieruchomości gruntowej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jedności Narodowej
2009-05-07 15:29:08
66 Uchwala Nr XXXIV/405/09 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVI/311/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 29 grudnia 2004 roku, w sprawie likwidacji świetlicy środowiskowo – terapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porebie stanowiącej odrebną jednostke budzetową Gminy
2009-05-08 08:12:43
67 Uchwala Nr XXXIV/406/09 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVI/312/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 29 grudnia 2004 roku, w sprawie likwidacji świetlicy środowiskowo – terapeutycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Szklarskiej Porebie stanowiącej odrebną jednostke budzetową Gminy
2009-05-08 08:13:39
68 Uchwala Nr XXXIV/407/09 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Krotkiej
2009-05-08 08:14:29
69 Uchwala Nr XXXIV/408/09 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Krotkiej
2009-05-08 08:14:58
70 Uchwala Nr XXXIV/409/09 w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Krotkiej
2009-05-08 08:15:30
71 Uchwala Nr XXXIV/410/09 w sprawie rozwiązania umowy uzytkowania wieczystego nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2009-05-08 08:15:56
72 Uchwala Nr XXXIV/411/09 w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/159/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Muzealnej
2009-05-08 08:16:43
73 Uchwala Nr XXXIV/412/09 w sprawie zmiany uchwaly Nr XX/212/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie dzierzawy i uzytkowania nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Obroncow Pokoju i ul. Pstrowskiego
2009-05-08 08:17:30
74 Uchwala Nr XXXIV/413/09 w sprawie upowaznienia Burmistrza Szklarskiej Poreby do nabycia nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2009-05-08 08:18:19
75 Uchwala nr XXXV/414/09 w sprawie upowaznienia Burmistrza Szklarskiej Poreby do podjecia dzialan mających na celu przyznanie Miastu Szklarska Poreba prawa do organizacji zawodow w narciarstwie biegowym w ramach Pucharu Świata
2009-05-19 13:31:55
76 Uchwala nr XXXV/415/09 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXIV/397/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągniecia dlugoterminowego kredytu na realizacje zadania pn.: „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Szklarskiej Porebie”
2009-05-19 13:32:39
77 Zalącznik nr 1 Wykonanie budzetu Miasta za 2007 i 2008 oraz prognoza przeplywow środkow na okres splaty kredytow /w tyś.zl/
2009-05-19 13:33:26
78 Uchwala Nr XXXV/416/09 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2009 rok
2009-05-19 13:34:01
79 Zalącznik nr 1 Limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
2009-05-19 13:35:24
80 Uchwala Nr XXXVI/417/09 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2009 rok
2009-06-04 08:39:15
81 Zalącznik nr 1 przesuniecia
2009-06-04 08:41:22
82 Zalącznik nr 2 Limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
2009-06-04 08:41:56
83 Uchwala Nr XXXVI/418/09 w sprawie zmiany: uchwaly Nr XXXIV/397/09 Rady Miejskiej W Szklarskiej Porebie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągniecia dlugoterminowego kredytu na realizacje zadania pn.: „Przebudowa ulicy 11 Listopada w Szklarskiej Porebie”
2009-06-04 08:42:34
84 Zalącznik nr 1 Wykonanie budzetu Miasta za 2007 i 2008 oraz prognoza przeplywow środkow na okres splaty kredytow /w tyś.zl/
2009-06-04 08:43:26
85 Uchwala Nr XXXVI/419/09 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2009-06-04 08:44:20
86 Zalącznik nr 1 wieloletni plan inwestycyjny gminy Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2009-06-04 08:47:15
87 Zalącznik nr 2 wieloletni plan inwestycyjny gminy Szklarska Poreba na lata 2008-2013
2009-06-04 08:49:17
88 Uchwala Nr XXXVI/420/09 w sprawie zmiany uchwaly Nr XV/140/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie oplaty od posiadania psow
2009-06-04 08:50:03
89 Uchwala Nr XXXVI/421/09 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Armii Krajowej 9
2009-06-04 08:50:44
90 Uchwala Nr XXXVI/422/09 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Uroczej
2009-06-04 08:51:19
91 Uchwala Nr XXXVI/423/09 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jedności Narodowej
2009-06-04 08:52:10
92 Uchwala Nr XXXVI/424/09 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza
2009-06-04 08:52:58
93 Uchwala Nr XXXVI/425/09 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 11 Listopada
2009-06-04 08:53:35
94 Uchwala Nr XXXVI/426/09 w sprawie sprzedazy nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Obroncow Pokoju
2009-06-04 08:54:33
95 Uchwala Nr XXXVI/427/09 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Szosa Czeska
2009-06-04 08:55:03
96 Uchwala Nr XXXVI/428/09 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Uroczej
2009-06-04 08:55:44
97 Uchwala Nr XXXVI/429/09 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Demokratow
2009-06-04 08:56:15
98 Uchwala Nr XXXVI/430/09 w sprawie dzierzawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntow jako cześc dzialki nr 423 obr. 5 polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jedności Narodowej
2009-06-04 08:57:03
99 Uchwala Nr XXXVI/431/09 w sprawie wprowadzenia jednolitego systemu znakowania ulic, nieruchomości oraz obiektow publicznych i obiektow turystycznych
2009-06-04 08:57:34
100 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2009-06-04 08:58:04
101 Zalącznik nr 2 zalącznik graficzny
2009-06-04 08:58:29
102 Zalącznik nr 3 zalącznik graficzny
2009-06-04 08:58:52
103 Zalącznik nr 4 zalącznik graficzny
2009-06-04 08:59:30
104 Uchwala Nr XXXVI/432/09 w sprawie dzierzawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntow jako cześc dzialki nr 349/5 obr. 5 polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jedności Narodowej
2009-06-04 08:59:56
105 Uchwala Nr XXXVII/433/09 w sprawie upowaznienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Szklarskiej Porebie do podejmowania dzialan związanych z realizacją projektu pt.: „Rowny start – lepsza przyszlośc”
2009-06-17 14:44:41
106 Uchwala Nr XXXVII/434/09 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2009 rok
2009-06-17 14:45:06
107 Uchwala Nr XXXVII/435/09 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Piastowskiej
2009-06-17 14:45:35
108 Uchwala Nr XXXVII/436/09 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Dolnej
2009-06-17 14:46:01
109 Uchwala Nr XXXVII/437/09 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Dolnej
2009-06-17 14:46:34
110 Uchwala Nr XXXVII/438/09 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kolejowej
2009-06-17 14:46:58
111 Uchwala Nr XXXVII/439/09 w sprawie ustalenia kierunkow dzialania w zakresie rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej dla terenow narciarskich w Szklarskiej Porebie
2009-06-17 14:47:27