SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska

Sklad Rady

Komisje

Plany pracy

Sesje Rady

Uchwaly

uchwaly 2002 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2003 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2004 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2005 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2002-2006

uchwaly 2006 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2007 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2008 - kadencja 2006-2010

uchwaly 2009 - kadencja 2006-2010

Protokoly z sesji

Rozstrzygniecia Nadzorcze

Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2005-03-18 14:58
Ostatnia zmiana: 2008-01-10 11:22
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1579
Wszystkie strony:641580

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plUchwaly 2005 - kadencja 2002-2006 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwala nr XXVII/317/05 w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego „Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji" – etap I
2005-05-23 16:05:21
2 Uchwala nr XXVII/318/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I polrocze 2005 roku
2005-05-23 16:06:17
3 Uchwala nr XXVII/319/05 w sprawie zalatwienia skargi z dnia 23 listopada 2004 r. na dzialalnośc Burmistrza Szklarskiej Poreby
2008-01-17 09:09:05
4 Uchwala nr XXVII/320/05 w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie SP ZOZ – Przychodnia Rejonowa w Szklarskiej Porebie
2005-10-08 08:44:44
5 Uchwala nr XXVIII/321/05 w sprawie budzetu Miasta na 2005 rok
2008-01-17 09:10:50
6 Uchwala nr XXVIII/322/05 w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji z budzetu miasta Szklarska Poreba, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych
2005-05-23 16:07:18
7 Uchwala nr XXVIII/323/05 w sprawie "Programu wspolpracy Miasta Szklarska Poreba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalnośc pozytku publicznego w roku 2005"
2005-05-11 10:23:57
8 Uchwala nr XXVIII/324/05 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2005-05-23 16:08:23
9 Uchwala nr XXVIII/325/05 w sprawie sprzedazy z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszynskiego
2005-05-23 16:09:15
10 Uchwala nr XXVIII/326/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. B. Czecha
2005-05-23 16:10:11
11 Uchwala nr XXVIII/327/05 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-05-23 16:11:35
12 Uchwala nr XXVIII/328/05 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-05-23 16:12:31
13 Uchwala nr XXVIII/329/05 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2005-05-23 16:13:24
14 Uchwala nr XXVIII/330/05 w sprawie wprowadzenia zwolnienia od oplaty stalej za zgloszenie o dokonanie wpisu do ewidencji dzialalności gospodarczej oraz za zgloszenie dotyczące zmiany wpisu
2008-01-17 10:15:26
15 Uchwala nr XXVIII/331/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2005 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2005-05-25 12:42:05
16 Uchwala nr XXVIII/332/05 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoly Podstawowej Nr 2 w Szklarskiej Porebie, ul. Slowackiego 13
2008-01-17 10:18:22
17 Uchwala nr XXVIII/333/05 w sprawie odwolania czlonka Komisji Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wnioskow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-05-25 12:35:42
18 Uchwala nr XXIX/334/05 w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXII/268/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wspoldzialania z gminami czlonkowskimi Związku Gmin Karkonoskich w realizacji projektu "Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej"
2005-10-08 11:51:44
19 Uchwala nr XXIX/335/05 w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXIV/282/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie przystąpienia Gminy Szklarska Poreba do spolki z ograniczoną odpowiedzialnością tworzonej przez Związek Gmin Karkonoskich
2005-10-08 17:00:26
20 Uchwala nr XXIX/336/05 w sprawie wspoldzialania Szklarskiej Poreby z gminami czlonkowskimi Związku Gmin Karkonoskich w realizacji projektu "Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji" i przystąpienia do spolki z ograniczoną odpowiedzialnością
2005-10-08 17:01:04
21 Uchwala nr XXX/337/05 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Uzaleznien i Rozwiązywania Problemow Alkoholowych
2005-05-25 12:41:33
22 Uchwala nr XXX/338/05 w sprawie określenia dochodow, ktore mogą byc gromadzone na rachunku dochodow wlasnych
2008-01-17 10:35:32
23 Uchwala nr XXX/339/05 w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2006-09-20 15:03:23
24 Uchwala nr XXX/340/05 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXVIII/322/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji z budzetu miasta Szklarska Poreba, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych
2008-01-17 10:38:50
25 Uchwala nr XXX/341/05 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nieruchomości przeznaczonych do udzielania świadczen zdrowotnych
2005-06-15 22:42:42
26 Uchwala nr XXX/342/05 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie
2005-05-25 12:38:43
27 Uchwala nr XXX/343/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej
2008-01-17 10:41:55
28 Uchwala nr XXX/344/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wolności
2008-01-17 10:42:52
29 Uchwala nr XXX/345/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wolności 12
2008-01-17 10:43:55
30 Uchwala nr XXX/346/05 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Warynskiego
2008-01-17 10:45:06
31 Uchwala nr XXX/347/05 w sprawie zmiany uchwaly Nr XIX/242/04 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyrazenia zgody na zmiane nieruchomości stanowiącej wlasnośc Gminy Szklarska Poreba na nieruchomośc stanowiącą wlasnośc Skarbu Panstwa
2008-01-17 10:51:21
32 Uchwala nr XXX/348/05 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wesolej
2008-01-17 11:00:24
33 Uchwala nr XXX/349/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Uroczej
2008-01-17 11:01:22
34 Uchwala nr XXX/350/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości polozonych w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja oraz ul. Pstrowskiego
2008-01-17 11:02:28
35 Uchwala nr XXX/351/05 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości niezabudowanej
2008-01-17 11:04:02
36 Uchwala nr XXX/352/05 w sprawie nabycia nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2008-01-17 11:05:01
37 Uchwala nr XXX/353/05 w sprawie nabycia nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2008-01-17 11:05:54
38 Uchwala nr XXX/354/05 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2008-01-17 11:06:57
39 Uchwala nr XXX/355/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2008-01-17 11:11:01
40 Uchwala nr XXX/356/05 w sprawie powolania Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Szklarskiej Porebie
2005-05-25 12:40:01
41 Uchwala nr XXX/357/05 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szklarska Poreba
2008-01-17 11:11:56
42 Uchwala nr XXX/358/05 w sprawie limitu wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne Miasta Szklarska Poreba
2008-01-17 11:12:55
43 Uchwala nr XXX/359/05 w sprawie likwidacji Szkoly Podstawowej Nr 2 w Szklarskiej Porebie, ul. Slowackiego 13
2005-05-25 12:44:33
44 Uchwala nr XXX/360/05 w sprawie sieci publicznych szkol podstawowych oraz ich obwodow
2008-01-17 11:14:06
45 Uchwala nr XXX/361/05 w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie Miasta Szklarska Poreba
2005-05-25 12:42:50
46 Zalącznik nr 1 wniosek o przyznanie Stypendium szkolnego/Zasilku szkolnego na rok szkolny 2004/2005
2005-05-25 12:43:37
47 Zalącznik nr 2 oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
2005-05-25 12:44:02
48 Uchwala nr XXX/362/05 w sprawie uzyczenia nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Slowackiego 13
2008-01-17 12:42:05
49 Uchwala nr XXX/363/05 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2005 rok
2008-01-17 12:42:44
50 Uchwala nr XXX/364/05 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2008-01-17 12:43:41
51 Uchwala nr XXX/365/05 w sprawie powolania przewodniczącego Komisji Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wnioskow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-05-25 12:36:22
52 Uchwala nr XXXI/366/05 w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Miasta Szklarska Poreba
2008-01-17 12:46:36
53 Uchwala nr XXXII/367/05 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Szklarskiej Poreby za rok 2004
2005-05-25 12:40:49
54 Uchwala nr XXXII/368/05 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2005 rok
2008-01-17 12:47:59
55 Uchwala nr XXXII/369/05 w sprawie zmiany uchwaly nr XXX/358/05 w sprawie limitu wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Szklarska Poreba
2008-01-17 12:49:00
56 Uchwala nr XXXII/370/05 w sprawie uchylenia Uchwaly nr XXX/342/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie
2005-05-25 12:39:21
57 Uchwala nr XXXII/371/05 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2005-06-07 18:39:58
58 Uchwala nr XXXII/372/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej 21
2005-06-07 18:40:52
59 Uchwala nr XXXII/373/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Okrzei
2005-06-07 18:41:34
60 Uchwala nr XXXII/374/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Objazdowej
2005-06-07 18:42:14
61 Uchwala nr XXXII/375/05 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2005-06-07 18:42:59
62 Uchwala nr XXXII/376/05 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości stanowiącej wlasnośc Gminy Szklarska Poreba na nieruchomośc stanowiącą wlasnośc Skarbu Panstwa
2005-06-07 18:44:08
63 Uchwala nr XXXII/377/05 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXVIII/321/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie budzetu miastna na 2005 rok
2008-01-17 12:52:11
64 Uchwala nr XXXII/378/05 w sprawie zmiany uchwaly NrXXVIII/331/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2005r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2005-05-25 12:45:45
65 Uchwala nr XXXII/379/05 w sprawie odwolania czlonka Komisji ds. spolecznych Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-05-25 12:37:04
66 Uchwala nr XXXII/380/05 w sprawie powolania czlonka Komisji Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wnioskow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-05-25 12:37:45
67 Uchwala nr XXXIII/381/05 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2005 rok
2005-06-12 09:59:46
68 Uchwala nr XXXIII/382/05 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVIII/321/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie budzetu miasta na 2005 rok
2005-06-12 09:52:13
69 Uchwala nr XXXIII/383/05 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oplaty targowej
2005-06-12 09:41:04
70 Uchwala nr XXXIII/384/05 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-06-07 18:44:53
71 Uchwala nr XXXIII/385/05 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-06-07 18:45:36
72 Uchwala nr XXXIII/386/05 w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedazy spoldzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich uzytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe
2005-06-07 18:46:10
73 Uchwala nr XXXIII/387/05 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2005-06-07 18:46:43
74 Uchwala nr XXXIII/388/05 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego
2005-06-07 18:47:13
75 Uchwala nr XXXIII/389/05 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Partyzantow
2005-06-07 18:47:47
76 Uchwala nr XXXIII/390/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Demokratow
2005-06-07 18:48:19
77 Uchwala nr XXXIII/391/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Demokratow
2005-06-07 18:48:52
78 Uchwala nr XXXIII/392/05 w sprawie zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szklarska Poreba
2005-06-08 16:14:42
79 Uchwala nr XXXIII/393/05 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szklarska Poreba
2005-06-08 16:16:13
80 Uchwala nr XXXIII/394/05 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXX/361/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie miasta Szklarska Poreba
2005-10-18 18:37:23
81 Uchwala nr XXXIII/395/05 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sloneczna Polana
2005-06-07 18:49:30
82 Uchwala nr XXXIV/396/05 o wygaśnieciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-10-08 17:04:06
83 Uchwala nr XXXIV/397/05 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2005 rok
2008-01-17 13:29:47
84 Uchwala nr XXXIV/398/05 w sprawie uchwalenia "Miedzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich"
2005-10-08 17:04:50
85 Uchwala nr XXXIV/399/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kilinskiego 18
2005-10-08 17:05:26
86 Uchwala nr XXXIV/400/05 w sprawie obnizenia bonifikaty od ceny sprzedazy i oplat z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomości zabytkowej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kilinskiego 18
2005-10-08 17:06:05
87 Uchwala nr XXXIV/401/05 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego
2005-10-08 17:06:51
88 Uchwala nr XXXIV/402/05 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Odrodzenia
2005-10-08 17:07:52
89 Uchwala nr XXXIV/403/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Oficerskiej
2005-10-08 17:18:03
90 Uchwala nr XXXIV/404/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Konopnickiej
2005-10-08 17:18:42
91 Uchwala nr XXXIV/405/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza
2005-10-08 17:19:28
92 Uchwala nr XXXIV/406/05 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2005-10-08 17:20:09
93 Uchwala nr XXXIV/407/05 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Szklarska Poreba obwodow glosowania w szpitalach dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 roku
2005-10-08 17:20:47
94 Uchwala nr XXXIV/408/05 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Szklarska Poreba obwodow glosowania w szpitalach dla przeprowadzenia glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 roku
2005-10-08 17:21:29
95 Uchwala nr XXXIV/409/05 w sprawie zalozenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porebie
2005-10-08 17:22:10
96 Uchwala nr XXXIV/410/05 w sprawie wlączenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porebie do Zespolu Szkol Ogolnoksztalcących i Szkoly Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera
2005-10-08 17:22:46
97 Uchwala nr XXXV/411/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego
2005-10-08 17:24:02
98 Uchwala nr XXXV/412/05 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2005 rok
2008-01-17 13:57:11
99 Uchwala nr XXXV/413/05 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVIII/321/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie budzetu miasta na 2005 rok
2008-01-17 13:58:22
100 Uchwala nr XXXV/414/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystyczna - Stroma
2008-01-17 13:59:27
101 Uchwala nr XXXV/415/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2008-01-17 14:00:26
102 Uchwala nr XXXV/416/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości lokalowej polozonej w budynku nr 16 przy ulicy Odrodzenia w Szklarskiej Porebie
2008-01-17 14:01:20
103 Uchwala nr XXXVI/417/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II polrocze 2005 roku
2005-10-08 17:24:29
104 Uchwala nr XXXVI/418/05 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2005 rok
2005-10-08 17:25:10
105 Uchwala nr XXXVI/419/05 w sprawie nieuwzglednienia wezwania do usuniecia zarzuconego naruszenia prawa
2005-10-08 17:25:50
106 Uchwala nr XXXVI/420/05 w sprawie nieuwzglednienia wezwania do usuniecia zarzucanego naruszenia prawa
2005-10-08 17:27:11
107 Uchwala nr XXXVI/421/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Kasprowicza
2005-10-08 17:28:15
108 Uchwala nr XXXVI/422/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Jedności Narodowej
2005-10-08 17:28:46
109 Uchwala nr XXXVI/423/05 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej na rzecz jej uzytkownika wieczystego
2005-10-08 17:29:20
110 Uchwala nr XXXVI/424/05 w sprawie nieodplatnego nabycia nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Gornej
2005-10-08 17:29:58
111 Uchwala nr XXXVI/425/05 w sprawie nieodplatnego nabycia nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Gornej
2005-10-08 17:30:26
112 Uchwala nr XXXVI/426/05 w sprawie powolania czlonka Komisji ds. spolecznych w Szklarskiej Porebie
2008-01-17 14:02:16
113 Uchwala nr XXXVI/427/05 w sprawie powolania czlonka Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-10-08 17:31:52
114 Uchwala nr XXXVII/428/05 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2005 rok
2005-11-04 23:00:33
115 Uchwala nr XXXVII/429/05 w sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000 obejmującego Torfowiska Gor Izerskich
2005-11-04 22:59:58
116 Uchwala nr XXXVII/430/05 w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXX/350/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie dzierzawy nieruchomości polozonych w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja oraz ul. Pstrowskiego
2005-11-08 15:57:52
117 Uchwala nr XXXVII/431/05 w sprawie uchylenia uchwaly Nr XXXV/415/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Turystycznej
2005-11-08 15:58:34
118 Uchwala nr XXXVII/432/05 w sprawie wyrazenia zgody na likwidacje drogi nie zaliczanej do zadnej kategorii drog publicznych
2005-11-08 15:59:10
119 Uchwala nr XXXVII/433/05 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Franciszkanskiej
2005-11-08 15:59:46
120 Uchwala nr XXXVII/434/05 - w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Wiejskiej
2005-11-08 16:00:19
121 Uchwala nr XXXVII/435/05 w sprawie sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Br. Czecha
2005-11-08 16:00:53
122 Uchwala nr XXXVII/436/05 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2005-11-08 16:01:35
123 Uchwala nr XXXVII/437/05 w sprawie sprzedazy w drodze bezprzetargowej cześci nieruchomości lokalowej polozonej w budynku nr 7 przy ul. Wolności w Szklarskiej Porebie wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej cześci gruntu
2005-11-08 16:02:11
124 Uchwala nr XXXVII/438/05 w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakladu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porebie
2005-11-08 16:02:43
125 Uchwala nr XXXVIII/439/05 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2005 rok
2005-11-29 22:59:32
126 Uchwala nr XXXVIII/440/05 w sprawie podatku od nieruchomości
2005-11-29 23:00:32
127 Uchwala nr XXXVIII/441/05 w sprawie oplaty miejscowej
2005-11-29 23:01:26
128 Uchwala nr XXXVIII/442/05 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Sikorskiego
2005-11-29 23:02:41
129 Uchwala nr XXXVIII/443/05 w sprawie wyrazenia zgody na przyjecie darowizny
2005-11-29 23:03:35
130 Uchwala nr XXXVIII/444/05 w sprawie dzierzawy nieruchomości niezabudowanej polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. Krasinskiego
2005-11-29 23:07:20
131 Uchwala nr XXXVIII/445/05 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2005-11-29 23:04:11
132 Uchwala nr XXXVIII/446/05 w sprawie przystąpienia miasta Szklarska Poreba do Europejskiego Stowarzyszenia Kolonii Artystycznych „ EUROART ”
2005-11-29 23:08:08
133 Uchwala nr XXXVIII/447/05 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksowką na obszarze Miasta Szklarska Poreba
2005-11-29 23:09:04
134 Uchwala nr XXXIX/448/05 w sprawie odwolania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-12-09 18:24:42
135 Uchwala nr XXXIX/448/05 w sprawie odwolania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-12-09 18:24:42
136 Uchwala nr XXXIX/449/05 w sprawie odwolania czlonka Komisji Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wnioskow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-12-09 18:25:25
137 Uchwala nr XXXIX/450/05 w sprawie odwolania czlonka Komisji Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wnioskow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-12-09 18:26:13
138 Uchwala nr XXXIX/451/05 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-12-09 18:26:51
139 Uchwala nr XXXIX/452/05 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wode i zbiorowego odprowadzania ściekow realizowanych przez Zaklad Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szklarskiej Porebie
2005-12-09 18:27:30
140 Uchwala nr XXXIX/453/05 w sprawie powolania czlonka Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-12-09 18:28:31
141 Uchwala nr XXXIX/454/05 w sprawie powolania czlonka Komisji Finansow Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie
2005-12-09 18:23:47
142 Uchwala nr XL/455/05 w sprawie budzetu miasta na 2006 rok
2006-01-07 15:44:01
143 Uchwala nr XL/456/05 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVIII/321/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie budzetu miasta na 2005 rok
2006-01-11 00:11:49
144 Uchwala nr XL/457/05 w sprawie zmiany budzetu Miasta na 2005 rok
2006-01-11 00:12:30
145 Uchwala nr XL/458/05 w sprawie ustalenia wykazu wydatkow, ktore nie wygasają z uplywem roku budzetowego 2005
2006-01-11 00:13:04
146 Uchwala nr XL/459/05 w sprawie oddania w uzytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości polozonej w Szklarskiej Porebie przy ul. 1 Maja
2006-01-07 15:41:21
147 Uchwala nr XL/460/05 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2006-01-07 15:42:05
148 Uchwala nr XL/461/05 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2006-01-07 15:42:35
149 Uchwala nr XL/462/05 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości
2006-01-07 15:43:05
150 Uchwala nr XL/463/05 w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Szklarskiej Porebie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszynskiego – dzialka nr 19 obr. 4. oraz oplat za uslugi pogrzebowe i uzytkowanie cmentarza
2006-01-11 00:13:48
151 Uchwala nr XL/464/05 w sprawie wyrazenia zgody na rozwiązanie Zakladu Estetyki i Oczyszczania Miasta Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szklarskiej Porebie
2006-01-11 00:14:25
152 Uchwala nr XL/465/05 w sprawie zatwierdzenia doplaty dla odbiorcow uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wode i zbiorowego odprowadzania ściekow realizowanych przez Zaklad Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szklarskiej Porebie
2006-01-11 00:15:01