SZUKAJ   

 
 
Strona główna
Menu:
Dostęp do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spółki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabór pracowników
Stypendia szkolne
Pożytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory Ławników
Kontakty międzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2004-11-23 11:07
Ostatnia zmiana: 2009-06-29 15:03
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:119228
Wszystkie strony:641576

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.pl


Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie


 


Witamy na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej

 

2009-04-02 Komunikat nr 5/09 - testowe uruchomienie syren alarmowych >>

2009-04-02 Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jedno okienko) poz. 6  >>

2009-04-01 Uchwały z XXXIII Sesji Rady Miejskiej >>

2009-03-27 Przedłużenie terminu składania ofert na stanowiska pracy w IK (poz. 50) >>
2009-03-24 Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady śniegu >>

2009-03-23 Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej >>

2009-03-22 Wybór oferty (nadzór inwestorski) poz. 173 >>

2009-03-21 Wybór oferty (przebudowa 11 Listopada) poz. 168 >>

2009-03-11 Nadzór inwestorski (SIWZ+ogloszenie) poz. 169 >>

2009-03-09 Przebudowa ul. 11 Listopad (pytania i odpowiedzi) poz. 163,164 >>

2009-03-04 Przebudowa ul. 11 Listopada (przedłużenie terminu skladania ofert) poz. 162 >>

2009-02-27 Przebudowa ul. 11 Listopada (pytania i odpowiedzi) poz. 159 - 161 >>

2009-02-25 Wybór najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego (poz. 160) >> 

2009-02-25 Przebudowa ul. 11 listopada >>
2009-02-24 Procedura usuwania wyrobów zawierających azbest >>

2009-02-24 Ostrzeżenie o zagrożeniu lawinowym w Karkonoszach  >>

2009-02-24 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego (poz. 40) >>

2009-02-23 Pytania i odpowiedzi - przebudowa ul. 11 listopada (poz. 156) >>
2009-02-22 Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej >>

2009-02-18 Komunikat o konieczności usuwania zalegającego na dachach śniegu lub lodu >>

2009-02-17 Odpowiedzi do SIWZ "Usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szklarskiej Poręby w okresie od 01.03.2009 r. do 28.02.2010 r." (poz. 143) >>
2009-02-15 SIWZ Przebudowa ulicy 11.Listopada >>
2009-02-12 SIWZ "Usługi konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Szklarskiej Poręby w okresie od 01.03.2009 r. do 28.02.2010 r." (poz. 141) >>

2009-02-12 Ostrzeżenie o zagrożeniu lawinowym w Karkonoszach >>

2009-02-09 Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych i płac >>

2009-02-09 II konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych >>

2009-01-30 Uchwały z XXXI Sesji Rady Miejskiej >>

2009-01-22 Nabory na stanowiska w Referacie Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej >>

2009-01-20 Projekty uchwał na XXXI Sesję Rady Miejskiej >>

2009-01-15 Ostrzeżenie o opadach deszczu powodujące gołoledź >>

2009-01-09 Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych >>

2009-01-08 Konkursy na stanowiska w Miejskim Ośrodku Kultury >>
2009-01-07 Konkurs na świadczenie usług BHP >>

2009-01-07 Ogłoszenie kierownika MOPS o konkursach >>

2008-12-31 Uchwały z XXX Sesji Rady Miejskiej >>
2008-12-31 Protokół z sesji nr XXIX/08 z dnia 21 listopada 2008 r. >>
2008-12-23 Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej >>

2008-12-23 Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej - wybór oferty (poz 138) >>
2008-12-22 Nabór na stanowisko ds. Kultury i Promocji Miasta >>

2008-12-18 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia obecności w miejscach niedozwolonych żywych/martwych dzikich zwierząt >>

2008-12-18 Rozporządzenie nr 21 w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych >>

2008-12-18 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poręby >>

2008-12-08 Nabór na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami >>

2008-12-03 Nabór na stanowisko administrator - kasjer w MOPS >>

2008-12-01 Uchwały z XXIX Sesji Rady Miejskiej >>

2008-12-01 Ostrzeżenie o silnych wiatrach >>

2008-11-28 SIWZ "Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację czterech obiektów użyteczności publicznej(poz. od 134-137) >>
2008-11-25 Przypomnienie o obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu >>

2008-11-20 Ostrzeżenie o silnych wiatrach >>

2008-11-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbudowa mostu nad potokiem Bieleń"(pozycja 125) >>

2008-11-14 Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej >> 

2008-11-13 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze >>

2008-11-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Kamieńczyk w ciągu ul. Turystycznej" >>

2008-11-04 Uchwały z XXVIII Sesji Rady Miejskiej >>

2008-10-29 Nabór na stanowisko urzędnicze - Księgowy (pół etatu) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie >>

2008-10-27 Nabory na stanowiska do referatu Organizacji i Spraw Społecznych >> 

2008-10-23 Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej >>

2008-10-16 Komunikat o testowym uruchomieniu syren alarmowych >>

2008-10-10 Informacja o wyborze oferty (Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Kamieńczyk) poz 121 >>
2008-10-10 Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta >>
2008-10-10 Projekt Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2009- 2015  >>
2008-10-02 Uchwały z XXVI Sesji Rady Miejskiej (od poz. 145) >>