SZUKAJ   

 
 
Strona główna
Menu:
Dostęp do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spółki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabór pracowników
Stypendia szkolne
Pożytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory Ławników
Kontakty międzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Dariusz Figielski
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2004-11-23 11:07
Ostatnia zmiana: 2009-06-29 15:03
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:119228
Wszystkie strony:641576

Wersja do wydruku

Instrukcja obsługi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.pl


Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie


 


Witamy na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej

 

2008-12-31 Uchwały z XXX Sesji Rady Miejskiej >>

2008-12-31 Protokół z sesji nr XXIX/08 z dnia 21 listopada 2008 r. >>

2008-12-23 Projekty uchwał na XXX Sesję Rady Miejskiej >>

2008-12-23 Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej - wybór oferty (poz 138) >>
2008-12-22 Nabór na stanowisko ds. Kultury i Promocji Miasta >>

2008-12-18 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia obecności w miejscach niedozwolonych żywych/martwych dzikich zwierząt >>

2008-12-18 Rozporządzenie nr 21 w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych >>

2008-12-18 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poręby >>

2008-12-08 Nabór na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami >>

2008-12-03 Nabór na stanowisko administrator - kasjer w MOPS >>

2008-12-01 Uchwały z XXIX Sesji Rady Miejskiej >>

2008-12-01 Ostrzeżenie o silnych wiatrach >>

2008-11-28 SIWZ "Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację czterech obiektów użyteczności publicznej(poz. od 134-137) >>
2008-11-25 Przypomnienie o obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu >>

2008-11-20 Ostrzeżenie o silnych wiatrach >>

2008-11-15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbudowa mostu nad potokiem Bieleń"(pozycja 125) >>

2008-11-14 Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej >> 

2008-11-13 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze >>

2008-11-05 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Kamieńczyk w ciągu ul. Turystycznej" >>

2008-11-04 Uchwały z XXVIII Sesji Rady Miejskiej >>

2008-10-29 Nabór na stanowisko urzędnicze - Księgowy (pół etatu) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie >>

2008-10-27 Nabory na stanowiska do referatu Organizacji i Spraw Społecznych >> 

2008-10-23 Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Miejskiej >>

2008-10-16 Komunikat o testowym uruchomieniu syren alarmowych >>

2008-10-10 Informacja o wyborze oferty (Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Kamieńczyk) poz 121 >>
2008-10-10 Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta >>
2008-10-10 Projekt Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2009- 2015  >>
2008-10-02 Uchwały z XXVI Sesji Rady Miejskiej (od poz. 145) >>

2008-09-29 Komunikat o unieważnieniu postępowania (budowa trybun ... ul. Waryńskiego) pozycja 112 >>

2008-09-26 Pytania i odpowiedzi (Odbudowa kładki dla pieszych przez rz. Kamienną) >>

2008-09-22 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej nr XXIV/08 i XXV/08 >>

2008-09-19 Projekty uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej >>
2008-09-19 Pytania i odpowiedzi (Odbudowa kładki dla pieszych przez rz. Kamienną) >>

2008-09-17 Pożytek publiczny - II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 >>

2008-09-16 Nabór na stanowisko administrator funduszu alimentacyjnego w MOPS >>

2008-09-15 SIWZ - Odbudowa kładki dla pieszych przez rz. Kamienną w ciągu ulicy Krasińskiego >>
2008-09-15 Nabór na stanowisko inspektora ds. architektury i budownictwa w Referacie Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości >>

2008-09-09 Nabór na stanowisko Strażnika Straży miejskiej w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie >>

2008-08-26 Zarządzenie burmistrza - pensjonaty >>
2008-08-18 SIWZ - Odbudowa kładki dla pieszych przez rzekę Kamienną w ciągu ul. Krasińskiego >>
2008-08-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XXIII/240/08 oraz skarga na uchwałę nr XXXIX/452/05  >> 

2008-08-13 Uchwały z XXV Sesji Rady Miejskiej >>

2008-08-11 Projekty uchwał na XXV Sesję Rady Miejskiej >>

2008-08-06 Bankowa Obsługa Budżetowa (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA) >>
2008-08-05 Obwieszczenia o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego "Nowego Centrum" oraz ulic: Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej >>

2008-07-31 Komunikat o treningowym uruchomieniu syren alarmowych >> 

2008-07-28 Nabory na stanowiska księgowych w MOPS (listy kandydatów) >>
2008-07-22 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (nieruchomość położona przy ul. Kilińskiego 18) >>

2008-07-11 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze >>

2008-07-11 Nabory na stanowska księgowych w MOPS >>

2008-07-02 Uchwały z XXIV Sesji Rady Miejskiej >>

2008-07-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ("Nowe Centrum")>>
2008-06-25 Ostrzeżenie o burzach >>

2008-06-25 Przetarg na obsługę bankową budżetu miasta (wyjaśnienia do SIWZ) >>

2008-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XX/202/08 >>

2008-06-25 Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Miejskiej >>

2008-06-25 Protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XXIII/08 >>

2008-06-23 Przetarg na obsługę bankową budżetu miasta (wyjaśnienia do SIWZ) >>

2008-06-20 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów tzw "Nowego centrum" >>
2008-06-19 Przetarg na obsługę bankową budżetu miasta (wyjaśnienia do SIWZ) >>

2008-06-17 Przetarg na obsługę bankową budżetu miasta (wyjaśnienia do SIWZ) >>

2008-06-13 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowań - mpzp (1. Piastowska, Matejki, Jeleniogórska ...,; 2. "Nowe Centrum") >>

2008-06-13 Przetarg na obsługę bankową budżetu miasta (wyjaśnienia do SIWZ) >>

2008-06-05 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów tzw "Nowego centrum" >>

2008-06-03 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piastowskiej ... >>

2008-06-02 Uchwały z XXIII Sesji Rady Miejskiej >>

2008-06-02 Protokół z Sesji Rady Miejskiej nr XXII/08 >> 

2008-05-29 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (bankowa obsługa Budżetu Miasta i jednostek budżetowych) >>

2008-05-28 Ostrzeżenie o Żmijach >>

2008-05-20 Projekty uchwał na XXIII Sesję Rady Miejskiej >>

2008-05-16 Komunikat o nadchodzących burzach >>

2008-05-16 Obwieszczenie Burmistrza z dn. 15.05.2008 r. >>
2008-05-13 Protokół z dyskucji publicznej (plan zagospodarowania - parkingi) >>
2008-05-08 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (operaty szacunkowe wartości nieruchomości) >>
2008-05-07 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2007 r. >>

2008-05-07 Uchwały z XXII Sesji Rady Miejskiej >>

2008-05-06 Harmonogram prac KSWiK >>
2008-05-05 Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>

2008-05-02 Ogłoszenie o Akcji Wywozu Odpadów Wielkogabarytowych >>

2008-04-28 Nabór na stanowiska do referatu Budżetu i Finansów Miasta >>

2008-04-24 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej nr XX/08 i nr XXI/08 >> 

2008-04-22 Informacja o wykonaniu budżetu Miasta za 2007 r. >>

2008-04-16 Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Miejskiej >>

2008-04-15 Ogłoszenia dotyczące prac KSWiK >>

2008-04-07 Komunikat w sprawie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego >>
2008-04-07 Uchwały z XXI Sesji Rady Miejskiej >>

2008-04-04 Obwieszcze Burmistrza - projekt miejscowego planu zagospodarowania (parkingi) >>

2008-04-02 Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Miejskiej >>

2008-04-02 Uchwały z XX Sesji Rady Miejskiej >>