SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Rok 2002 - Kadencja 2001-2002

Rok 2002 - Kadencja 2002-2006

Rok 2003 - Kadencja 2002-2006

Rok 2004 - Kadencja 2002-2006

Rok 2005 - Kadencja 2002-2006

Rok 2006 - Kadencja 2002-2006

Rok 2006 - Kadencja 2006-2010

Rok 2007 - Kadencja 2006-2010

Rok 2008 - Kadencja 2006-2010

Rok 2009 - Kadencja 2006-2010

Majatek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Strona miejska

Rada Miejska
Urzad Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majatkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorzadowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarzadzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociagow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-03-28 10:51
Ostatnia zmiana: 2008-03-28 10:51
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:246
Wszystkie strony:641622

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urzad Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plRok 2008 - Kadencja 2006-2010 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwala nr XVIII/176/08 w sprawie ustalenia regulaminu określajacego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2008 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2008-02-05 13:00:46
2 Uchwala nr XIX/186/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej oplaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budowa urzadzen infrastruktury technicznej
2008-03-06 13:29:17
3 Uchwala nr XIX/187/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej oplaty adiacenckiej z tytulu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podzialu nieruchomości
2008-03-06 13:29:49
4 Uchwala nr XX/200/08 w sprawie zmiany uchwaly Nr XVIII/176/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2008 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2008-04-02 12:59:05
5 Uchwala nr XX/201/08 w sprawie gornych stawek oplat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz oprozniania zbiornikow bezodplywowych
2008-04-02 12:59:54
6 Uchwala nr XX/202/08 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow
2008-04-02 13:00:30
7 Uchwala nr XX/205/08 w sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/102/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemcow
2008-04-02 13:02:51
8 Uchwala nr XXII/221/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod obiekty zaopatrzenia w wode w Szklarskiej Porebie
2008-05-07 14:35:41
9 Uchwala nr XXII/228/08 w sprawie trwalego elektronicznego oznakowania psow
2008-05-07 14:42:44
10 Uchwala nr XXIII/240/08 w sprawie statutu miasta Szklarska Poreba
2008-06-02 14:23:28
11 Uchwala nr XXIV/242/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porebie
2008-07-04 07:48:25
12 Zalacznik nr 1 zalacznik graficzny
2008-07-04 07:48:55
13 Zalacznik nr 2 zalacznik graficzny
2008-07-04 07:49:20
14 Zalacznik nr 3 zalacznik graficzny
2008-07-04 07:49:42
15 Uchwala nr XXIV/244/08 w sprawie zmiany uchwaly Nr XIV/130/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia parkingow platnych, stawek oplat i oplat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2008-07-04 07:51:19
16 Uchwala nr XXIV/245/08 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska Poreba
2008-07-04 07:52:21
17 Uchwala nr XXIV/263/08 w sprawie uwzglednienia skargi oraz zmiany Uchwaly Nr XX/202/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow
2008-07-04 08:13:29
18 Uchwala nr XXVI/295/08 w sprawie: zmiany uchwaly Nr LI/575/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 26 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie
2008-10-02 12:02:49
19 Uchwala Nr XXVIII/315/08 w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porebie
2008-11-04 14:45:15
20 Uchwala Nr XXIX/331/08 w sprawie podatku od nieruchomości
2008-12-01 13:42:49
21 Uchwala Nr XXIX/332/08 w sprawie oplaty miejscowej
2008-12-01 13:43:23
22 Uchwala Nr XXIX/333/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienieznego dla czlonkow Ochotniczej Strazy Pozarnej
2008-12-01 13:43:52
23 Uchwala nr XXX/351/05 w sprawie wyrazenia zgody na zamiane nieruchomości niezabudowanej
2008-01-17 11:04:02
24 Uchwala Nr XXX/367/08 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXIII/240/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie statutu miasta Szklarska Poreba
2008-12-31 15:48:56