SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Rok 2002 - Kadencja 2001-2002

Rok 2002 - Kadencja 2002-2006

Rok 2003 - Kadencja 2002-2006

Rok 2004 - Kadencja 2002-2006

Rok 2005 - Kadencja 2002-2006

Rok 2006 - Kadencja 2002-2006

Rok 2006 - Kadencja 2006-2010

Rok 2007 - Kadencja 2006-2010

Rok 2008 - Kadencja 2006-2010

Rok 2009 - Kadencja 2006-2010

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-03-28 10:50
Ostatnia zmiana: 2008-03-28 10:50
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:139
Wszystkie strony:641619

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plRok 2006 - Kadencja 2002-2006 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwala nr XLI/475/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2006r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba.
2006-02-01 17:32:57
2 Uchwala nr XLII/484/06 w sprawie zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Szklarskiej Porebie przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszynskiego – dzialka nr 19, obr. 4 oraz oplat za uslugi pogrzebowe i uzytkowanie cmentarza.
2006-02-28 14:55:50
3 Uchwala nr XLII/487/06 w sprawie zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierząt.
2006-02-28 14:56:26
4 Uchwala nr XLIII/492/06 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porebie na rok 2006.
2006-04-04 18:28:38
5 Uchwala nr XLIII/494/06 w sprawie zmiany uchwaly nr XXVIII/440/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie podatku od nieruchomości.
2006-04-04 18:30:01
6 Uchwala nr XLIII/504/06 - w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od oplaty z tytulu przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasności przez dotychczasowych uzytkownikow i wspoluzytkownikow wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących wlasnośc gminy Szklarska Poreba, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2006-04-04 18:38:14
7 uchwala nr XLVIII/530/06 w sprawie zmiany uchwaly Nr XI/169/99 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali uzytkowych stanowiących wlasnośc Gminy.
2006-06-02 16:07:30
8 uchwala nr XLVIII/532/06 w sprawie: sprawiania pogrzebow przez Miasto Szklarska Poreba
2006-06-02 16:09:14
9 uchwala nr XLVIII/535/06 w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.
2006-06-02 16:11:19
10 uchwala nr XLIX/538/06 w sprawie szczegolowych zasad umarzania wierzytelności Miasta Szklarska Poreba oraz jej jednostek organizacyjnych z tytulu nalezności pienieznych, do ktorych nie stosuje sie przepisow ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w splacie tych nalezności, a takze wskazania organow do tego uprawnionych.
2006-07-12 17:39:31
11 uchwala nr XLIX/545/06 w sprawie: szczegolowych warunkow przyznawania i odplatności za uslugi opiekuncze oraz szczegolowych warunkow cześciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak rowniez trybu ich pobierania.
2006-07-12 17:40:08
12 uchwala nr XLIX/547/06 w sprawie zmiany uchwaly nr XLVIII/535/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
2006-07-12 17:40:36
13 Uchwala nr L/552/06 w sprawie zmiany statutu miasta Szklarska Poreba
2006-08-01 14:37:19
14 Uchwala nr L/553/06 w sprawie nadania statutu Urzedowi Miejskiemu w Szklarskiej Porebie
2006-08-01 14:38:05
15 Uchwala nr LI/562/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Muzealna - Kopernika w Szklarskiej Porebie
2006-09-29 16:19:15
16 Zalącznik nr 1 zalącznik graficzny
2006-09-29 16:31:27
17 Uchwala nr LI/572/06 w sprawie zmiany uchwaly Nr XL/502/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w sklad mieszkaniowego zasobu miasta Szklarska Poreba
2006-09-29 16:26:00
18 Uchwala nr LI/575/06 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spolecznej w Szklarskiej Porebie
2006-09-29 16:27:39
19 Uchwala nr LI/576/06 w sprawie: zasad zwrotu wydatkow za świadczenia z pomocy spolecznej.
2006-09-29 16:28:19
20 Uchwala nr LI/579/06 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2007 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksowką na obszarze Miasta Szklarska Poreba
2006-09-29 16:30:11
21 Uchwala Nr LII/587/06 w sprawie: warunkow odplatności za pomoc w formie posilku.
2006-10-31 16:46:29
22 Uchwala Nr LII/589/06 w sprawie zmiany uchwaly Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie Nr XLIX/538/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie szczegolowych zasad umarzania wierzytelności Miasta Szklarska Poreba oraz jej jednostek organizacyjnych z tytulu nalezności pienieznych, do ktorych nie stosuje sie przepisow ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w splacie tych nalezności, a takze wskazania organow do tego uprawnionych
2006-10-31 16:47:33