SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto

Opis miasta i statystyka mieszkancow

Organizacja dzialania

Statut miasta

Zamierzenia miasta: strategie, plany, programy

Akty prawa miejscowego

Rok 2002 - Kadencja 2001-2002

Rok 2002 - Kadencja 2002-2006

Rok 2003 - Kadencja 2002-2006

Rok 2004 - Kadencja 2002-2006

Rok 2005 - Kadencja 2002-2006

Rok 2006 - Kadencja 2002-2006

Rok 2006 - Kadencja 2006-2010

Rok 2007 - Kadencja 2006-2010

Rok 2008 - Kadencja 2006-2010

Rok 2009 - Kadencja 2006-2010

Majątek miasta

Budzet miasta

Unia Europejska: projekty i fundusze

Podatki i oplaty lokalne

Ulgi dla inwestorow

Przetargi

Zamowienia publiczne

Dokumenty przebiegu kontroli

Archiwum

Strona miejska

Rada Miejska
Urząd Miejski
Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
Andrzej Starczyk
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2008-03-28 10:50
Ostatnia zmiana: 2008-03-28 10:50
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:158
Wszystkie strony:641618

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.plRok 2005 - Kadencja 2002-2006 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 Uchwala nr XXVIII/322/05 w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji z budzetu miasta Szklarska Poreba, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych
2005-05-23 16:07:18
2 Uchwala nr XXVIII/330/05 w sprawie wprowadzenia zwolnienia od oplaty stalej za zgloszenie o dokonanie wpisu do ewidencji dzialalności gospodarczej oraz za zgloszenie dotyczące zmiany wpisu
2008-01-17 10:15:26
3 Uchwala nr XXVIII/331/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2005 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2005-05-25 12:42:05
4 Uchwala nr XXX/339/05 w sprawie zwolnien od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2006-09-20 15:03:23
5 Uchwala nr XXX/340/05 w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXVIII/322/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji z budzetu miasta Szklarska Poreba, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych
2008-01-17 10:38:50
6 Uchwala nr XXX/341/05 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nieruchomości przeznaczonych do udzielania świadczen zdrowotnych
2005-06-15 22:42:42
7 Uchwala nr XXX/360/05 w sprawie sieci publicznych szkol podstawowych oraz ich obwodow
2008-01-17 11:14:06
8 Uchwala nr XXX/361/05 w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie Miasta Szklarska Poreba
2005-05-25 12:42:50
9 Zalącznik nr 1 wniosek o przyznanie Stypendium szkolnego/Zasilku szkolnego na rok szkolny 2004/2005
2005-05-25 12:43:37
10 Zalącznik nr 2 oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
2005-05-25 12:44:02
11 Uchwala nr XXXI/366/05 w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Miasta Szklarska Poreba
2008-01-17 12:46:36
12 Uchwala nr XXXII/378/05 w sprawie zmiany uchwaly NrXXVIII/331/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektore zasady wynagradzania za prace oraz przyznawania dodatkow do wynagrodzenia w 2005r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poreba
2005-05-25 12:45:45
13 Uchwala nr XXXIII/383/05 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek oplaty targowej
2005-06-12 09:41:04
14 Uchwala nr XXXIII/392/05 w sprawie zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szklarska Poreba
2005-06-08 16:14:42
15 Uchwala nr XXXIII/394/05 w sprawie zmiany uchwaly Nr XXX/361/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porebie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych na terenie miasta Szklarska Poreba
2005-06-07 22:54:19
16 Uchwala nr XXXVIII/440/05 w sprawie podatku od nieruchomości
2005-11-29 23:00:32
17 Uchwala nr XXXVIII/441/05 w sprawie oplaty miejscowej
2005-11-29 23:01:26
18 Uchwala nr XXXVIII/447/05 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksowką na obszarze Miasta Szklarska Poreba
2005-11-29 23:09:04