SZUKAJ   

 
 
Strona glowna
Menu:
Dostep do informacji publicznej
Miasto
Rada Miejska
Urząd Miejski

Statut Urzedu

Regulamin organizacyjny

Zarządzenia burmistrza

Obwieszczenia Burmistrza

2004 - kadencja 2002-2006

2005 - kadencja 2002-2006

2006 - kadencja 2002-2006

2006 - kadencja 2006-2010

2007 - kadencja 2006-2010

2008 - kadencja 2006-2010

2009 - kadencja 2006-2010

Rejestry i ewidencje

Stan przyjmowanych spraw

Moja sprawa

Strona miejska

Miejskie jednostki organizacyjne
Spolki z.o.o
Formularze i wnioski
Nabor pracownikow
Stypendia szkolne
Pozytek publiczny
Ochrona środowiska
Oświadczenia majątkowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory Samorządowe
Referendum 2008
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory lawnikow
Kontakty miedzynarodowe
Zarządzanie Kryzysowe
Karkonoski System Wodociągow i Kanalizacji
Podmioty:

Redaktor strony
admin admin
Rejestr zmian
Data utworzenia: 2006-01-11 16:44
Ostatnia zmiana: 2006-12-16 00:02
Licznik odwiedzin
Aktualna strona:1050
Wszystkie strony:641593

Wersja do wydruku

Instrukcja obslugi
Kontakt
Urząd Miejski w Szklarskiej Porebie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poreba
telefon: 0-75 75 47 700
fax: 0-75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl
strona: www.szklarskaporeba.pl2006 - kadencja 2002-2006 
Lp. Nazwa dokumentu Opis dokumentu Pobierz
1 obwieszczenie z dn. 11.01.2006r. wszczecie postepowania na wniosk Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegającego na modernizacji stacji bazowej ERA zlokalizowanej na istniejącym budynku mieszklanym - dz. nr 338, obreb 6 przy ul. Malej 1 G w Szklasrkiej Porebie.
2006-01-11 16:29:53
2 obwieszczenie z dn. 23.01.2006r. zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie kolei linowej, modernizacji nartostrad i budowie polączen miedzy nimi oraz rozbudowie instalacji sztucznego dośniezania w masywie Szrenicy
2006-01-23 16:10:01
3 obwieszczenie z dn.17.03.2006r zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komorkowej PTC ERA "Szrenica_49041"
2006-03-16 18:30:36
4 obwieszczenie z dn.17.03.2006r. zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na montazu stacji linii radiowych PTC sieci ERA oznaczonej 49049_ Wysoki Kamien_Plus na istniejacej wiezy telekomunikacyjnej nalezącej do Pokomtel S.A.
2006-03-16 18:32:17
5 obwieszczenie z dn.20.04.2006r. o podjeciu uchwaly o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow narciarskich w masywie Gory Szrenica w Szklarskie Porebie
2006-04-19 14:53:20
6 obwieszczenie z dnia 3.08.2006r zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie stacji bazowej sieci ERA
2006-08-08 16:19:01
7 obwieszczenie z dnia 3.08.2006r zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie stacji bazowej ERA
2006-08-08 16:19:36
8 Obwieszczenie z dn.21.08.2006r. O podjeciu uchwaly przez Rade Miejską w Szklarskiej Porebie Uchwaly nr L/599/06 z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka mistrzostwa sportowego w Szklarskiej Porebie.
2006-08-21 13:11:24
9 Obwieszczenie z dn.21.08.2006r. O podjeciu uchwaly przez Rade Miejską w Szklarskiej Porebie Uchwaly nr L/560/06 z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porebie
2006-08-21 13:11:49
10 obwieszczenia z dnia 3.10.2006r. zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komorkowej "Szklarska Poreba Średnia" Nr 4735/4174 w Szklarskiej Porebie przy ul. Muzealnej 3 - dz. nr 173 obr. 2
2006-10-03 16:41:16
11 obwieszczenia z dnia 3.10.2006r. zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na modernizacji stacji bazowej telefonii komorkowej "Jakuszyce" Nr 3283/4180 w Szklarskiej Porebie - Jakuszycach dz. nr 161, obr. 8
2006-10-03 16:41:49
12 Obwieszczenie z dn.04.10.2006r. o wylozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarskiej Poreby
2006-10-04 16:02:35
13 zalącznik nr 1 obwieszczenie z dnia 04.10.2006
2006-12-13 16:14:30
14 zalącznik nr 2 obwieszczenie z dnia 04.10.2006
2006-12-13 17:05:58
15 obwieszczenie z dnia 10.11.2006r. zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przdsiewziecia polegajacego na budowie kolei linowej, modernizacji nartostrad i budowie polączen miedzy nimi oraz rozbudowie instalcji do sztucznego dośniezania w masywie Szrenicy
2006-11-10 21:10:26
16 Obwieszcenie z dn. 28.11.2006r. Zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacgo na rozbudowie satcji bazowej telefonii komorkowej "Szklarska Poreba Średnia" Nr 4735/4174 w miejscowości Szklarska Poreba, przy ul. Muzealnej 3.
2006-11-29 17:47:14